Επιστολή Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου, στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την ανακύκλωση
Αθήνα, 19/12/2018
Επιστολή προς το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ απέστειλε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο των ΦΟΔΣΑ, το ταχύτερο δυνατόν.
Ο Αν. ΥΠΕΝ σημειώνει τον ουσιώδη και κρίσιμο ρόλο των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, και την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και αναβάθμισης της διαλογής στην πηγή, που αποτελεί τον μοναδικό τρόπο προσέγγισης της κοινωνίας της ανακύκλωσης. Και αναφέρει: “Σε αυτή την προοπτική δεν έχουμε περιθώρια ασυνεννοησίας και έλλειψης δυνάμεων. Για να μην υπάρχουν λοιπόν παρεξηγήσεις και ασάφειες και για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, παρακαλώ το συντομότερο δυνατό να με καλέσετε σε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ”.
Επίσης, εκφράζει την απορία του σχετικά με πρόσφατο δελτίο Τύπου (14/12/2018) της ΚΕΔΕ, το οποίο αναφέρεται σε υποτιθέμενη αδράνεια και αδιαφορία της πολιτείας, την ίδια μέρα που ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ – μετά από πρόσκληση του Αν. ΥΠΕΝ προς όλο το ΔΣ της ΚΕΔΕ – συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας με τους Φορείς της ανακύκλωσης για τα θέματα πόρων, διαδικασιών, εξοπλισμού και προγραμματισμού των δράσεων ανακύκλωσης.
Επισημαίνει δε ότι η χώρα μας, τα τρία τελευταία χρόνια, έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στην διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, αλλά και στην υλοποίηση δικτύου υποδομών και δράσεων που αναβαθμίζουν τη διαχείριση αποβλήτων σε συνιστώσα της κυκλικής οικονομίας. Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά το νέο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο σε συνέχεια της ευρωπαϊκής στρατηγικής, το εθνικό και τα περιφερειακά σχέδια, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία, η νέα Τιμολογιακή Πολιτική των ΦΟΔΣΑ και τα αναθεωρημένα Επιχειρησιακά Σχέδια των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των ΦΟΔΣΑ ο Αν. ΥΠΕΝ σημειώνει ότι ο ν. 4555/2018 δίνει στους ΟΤΑ αποτελεσματικά εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής τους αρμοδιότητας σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και σημειώνει “κανένα νομικό κενό και ασάφεια δεν διαπιστώνεται στην διαδικασία συγκρότησης των ΦΟΔΣΑ, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν λάβει ξεκάθαρο οδικό χάρτη για την ταχεία εφαρμογή του νόμου”.
Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ προτρέπει τα μέλη της ΚΕΔΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για πόρους και εξοπλισμό που δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, εφόσον έχει από κοινού αποφασιστεί η μετάβαση από την Ελλάδα των προστίμων για τις χωματερές, στην Ελλάδα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας την οποία οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε.

 

Print Friendly, PDF & Email