Αθήνα, 04/05/2017
 
Επιστολή Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, στους Δήμους και στην ΚΕΔΕ,  για την επίσπευση αποστολής στοιχείων περιοχών κατοικίας στους δασικούς χάρτες
Συνεπής στη δέσμευσή του στο ΔΣ της ΚΕΔΕ (11/04/2017) για ένταξη σε ατέλεια των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, μετά και την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 1491/Β/02.05.2017), ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, με νέα επιστολή που απέστειλε στους Δήμους, υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έγκαιρη αποστολή των  στοιχείων που αφορούν στα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.
Δεδομένης της μέχρι σήμερα περιορισμένης ανταπόκρισης των Δήμων με αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφισβητήσεων για περιοχές κατοικίας, τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και την υπονόμευση, μελλοντικά, των έργων των ΕΠΕΑ, ο Αν. ΥΠΕΝ, καλεί τους Δήμους, ειδικά αφού οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπ’ όψη από την Πολιτεία, να δράσουν άμεσα, μέχρι και την τελική προθεσμία στις 12/06/2017, έτσι ώστε να μην υπονομευτεί περαιτέρω το συμφέρον των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
Υπενθυμίζεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι τα μόνα αρμόδια όργανα που μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, με βάση τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τούτου να υποστηρίξουν τα συμφέρονται και τις ανάγκες των πολιτών.
Print Friendly, PDF & Email