ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Αντισταθμιστικά οφέλη για τον Δήμο Μαλεβιζίου με την μείωση των ενεργειακών εγκαταστάσεων στο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων»

Η ασφάλεια εφοδιασμού της νήσου Κρήτης, ιδίως μετά το έτος 2020, έχει αναχθεί σε ζήτημα ύψιστης σημασίας και αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τα προηγούμενα χρόνια εξέφρασε πολλές φορές δημοσίως τη θέση της ότι αποτελεί προτεραιότητα η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης τροφοδοσίας του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια.  Η αναγκαιότητα διαθεσιμότητας του παραγωγικού δυναμικού στην Κρήτη εξαρτάται από την ολοκλήρωση των δύο φάσεων της διασύνδεσης της νήσου με την ηπειρωτική χώρα.

Το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ (απόφαση ΡΑΕ 280/2016, ΦΕΚ 2534Β/17.08.2016), η ολοκλήρωση της Φάσης Ι της Διασύνδεσης, που αφορά την κατασκευή γραμμής μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου ισχύος περίπου 2×140 MW, αναμένεται το Α’ εξάμηνο του 2020. Η ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, με συνολικής καθαρής ισχύος 2×500 MW αναμένεται το Β’ εξάμηνο του 2022. Συνεπώς, κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ ολοκλήρωσης των δύο Φάσεων υλοποίησης της Διασύνδεσης, για την επάρκεια ηλεκτροδότησης του νησιού είναι αναγκαία η διαθεσιμότητα παραγωγικού δυναμικού εγκατεστημένου στο νησί της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΡΑΕ η ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης με το διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας θα καταστήσει το παραγωγικό δυναμικό των μονάδων στα Λινοπεράματα πλεονάζων πέρα από περιβαλλοντικά απαρχαιωμένο. Από τα παραπάνω τεκμαίρετε ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω παρεμβάσεων θα αποδεσμευτεί μεγάλο μέρος της έκτασης 180 στρεμμάτων των Λινοπεραμάτων ανοίγοντας έτσι το ζήτημα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής και της απόδοσης μέρους αυτής στους κατοίκους της περιοχής τα οποία αποτελούν και τα δύο πάγια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων  του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης στη συνάντηση που πραγματοποίησε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα στο Υπουργείο Ενέργειας, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και στελεχών του ΑΔΜΗΕ, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει όλες οι απαραίτητες δεσμεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη των κατοίκων.

Επειδή ο υπουργός Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης φαίνεται ότι αποδέχεται και υιοθετεί τον σχεδιασμό αναφορικά με την διασύνδεση της Κρήτης που εκπόνησε η προηγούμενη κυβέρνησης.

Επειδή στην περιοχή θα παραμείνει ένα μικρό ενεργειακό κέντρο με περιορισμό των ενεργειακών εγκαταστάσεων θα απελευθερωθούν εκτάσεις από συνολικό εμβαδόν 180 στρεμμάτων που καταλαμβάνει ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Επειδή το αίτημα των κατοίκων Δήμου Μαλεβιζίου για αντισταθμιστικά οφέλη είναι εύλογο δεδομένης της χρόνιας επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από ένα εργοστάσιο ξεπερασμένης τεχνολογίας στα Λινοπεράματα.

Επειδή η περιοχή των Λινοπεραμάτων είναι χαρακτηρισμένη ως τουριστική στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/08-11-2017)

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Με ποιο ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο τρόπο και σχεδιασμό θα αποδεσμευτεί μεγάλο μέρος της περιοχής προς όφελος των κατοίκων;

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτής της αποδέσμευσης;

-Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email