Την άμεση ενημέρωση για τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που αφορά τη μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ, ζητούν με ερώτηση που καταθέσαν  τριάντα πέντε (35) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρωτοβουλία των αρμόδιων τομεαρχών, Αλέξη Χαρίτση, Σωκράτη Φάμελλου και Κώστα Ζαχαριάδη.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η συμφωνία αυτή γεννά ερωτηματικά όσον αφορά την καταπάτηση του ιδρυτικού νόμου της ΕΥΑΘ ΑΕ (Ν.2937/2001) και τη δυνατότητα μεταβίβασης λειτουργίας των υποδομών της, καθώς σύμφωνα με αυτόν απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων πάγιων στοιχείων της που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η μεθόδευση αυτή δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει εγγράψει στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 έσοδα από την πώληση της ΕΥΑΘ, προκύπτοντας αυθόρμητα το ερώτημα μήπως η παραχώρηση των δικτύων και του πελατολογίου υλοποιείται στην πορεία ξεπουλήματος και της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Εσωτερικών

3. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Απαιτείται άμεση ενημέρωση για τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που αφορά την μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ »

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσίευσε η ΕΥΑΘ ΑΕ στις 16/9/2021, υπεγράφη συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο τη σταδιακή μεταβίβαση της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ στην ΕΤΒΑ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο τύπου, η συμφωνία αυτή «αποτελεί το πρώτο βήμα συνεργασίας των δύο φορέων προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. το σύνολο της λειτουργίας των υποδομών της ΒΙΠΕ-Θ.»

Η συμφωνία αυτή γεννά αρκετά ερωτήματα όσον αφορά την καταπάτηση του ιδρυτικού νόμου της ΕΥΑΘ ΑΕ (Ν.2937/2001) και τη δυνατότητα μεταβίβασης λειτουργίας των υποδομών της. Στο Α.18 του Ν.2937/2001 αναφέρεται ότι «Η ΕΥΑΘ Α.Ε. απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων πάγιων στοιχείων της που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου». Επιπλέον, το Α.20 του ίδιου νόμου, αναφέρει ότι η ΕΥΑΘ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της, επομένως και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το δικαίωμα αυτό είναι αμεταβίβαστο και ανεκχώρητο, με διάρκεια 30 έτη.

Η μεταβίβαση της λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης σημαίνει παραχώρηση δημόσιας περιουσίας και απεμπόληση του αποκλειστικού δικαιώματος λειτουργίας από την ΕΥΑΘ ΑΕ και το ελληνικό δημόσιο. Με την σχεδιαζόμενη μεταβίβαση η ΕΥΑΘ ΑΕ, μια εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της προστασίας των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος, και παράλληλα με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν στα δίκτυα της αλλά και εξυπηρέτησης/ διαχείρισης ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, μεταφέρει την αρμοδιότητα σε έναν ιδιωτικό φορέα κατά παράβαση νόμου.

Επιπλέον, με τη μεταβίβαση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, η ΕΥΑΘ ΑΕ μετατρέπεται σε απλό πάροχο  «χονδρικής» των υπηρεσιών ύδατος και το σύνολο των χρηστών των δικτύων της ΒΙΠΕ-Θ (περίπου 800 επιχειρήσεις) μεταφέρονται, με την εκχώρηση του «πελατολογίου» της ΕΥΑΘ ΑΕ, στη δικαιοδοσία της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ και για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η σχεδιαζόμενη μεταβίβαση δεν αποτελεί μια οικονομικά συμφέρουσα πρόταση για την ΕΥΑΘ ΑΕ, αντίθετα ευνοεί την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ.

Δεδομένου ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ αποτελεί μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο είναι απαραίτητο να δοθούν στη δημοσιότητα τα ακριβή στοιχεία που πρόκειται να μεταβιβαστούν καθώς και οι ακριβείς όροι της συμφωνίας μεταβίβασης (χρονικό διάστημα, οικονομικό αντίτιμο, τιμή χρέωσης κα), έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Η μεθόδευση αυτή δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει εγγράψει στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 έσοδα από την πώληση της ΕΥΑΘ. Ως εκ τούτου προκύπτει αυθορμήτως το ερώτημα μήπως η παραχώρηση των δικτύων και του πελατολογίου υλοποιείται στην πορεία ξεπουλήματος και της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Επειδή, η ΕΥΑΘ αποτελεί μια εταιρεία με μεγάλη τεχνογνωσία σε θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης

Επειδή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της, στις οποίες εμπίπτει και η ΒΙΠΕ-Θ

Επειδή, πρόκειται για μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία εμπιστευτικότητας που υπεγράφη από την ΕΥΑΘ ΑΕ και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ; Υπάρχει οικονομικό αντίτιμο για τη μεταβίβαση; Ποια τμήματα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και συνοδές αυτών εγκαταστάσεις μεταβιβάζονται; Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ τόσο έναντι της ΕΥΑΘ ΑΕ όσο και απέναντι στις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ-Θ επιχειρήσεις; Πως εξασφαλίζεται ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας όλου του δικτύου και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ;

Σύμφωνα με ποιο θεσμικό πλαίσιο προχωρά η διαδικασία της σταδιακής μεταβίβασης της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ; Δεν προκύπτει παραβίαση του ιδρυτικού νόμου της ΕΥΑΘ ΑΕ, Ν.2937/2001, για αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές που εκτείνεται η δραστηριότητά της;

 

Oι ερωτώντες βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Φάμελλος Σωκράτης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Αμανατίδης Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Φίλης Νικόλαος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Print Friendly, PDF & Email