ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης δημοσίευσης του ΠΔ για την κήρυξη του Κυπαρισσιακού Κόλπου ως Εθνικό Πάρκο.

Στις 15.1.2016 η Ελλάδα βρέθηκε για μια ακόμη φορά αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση αφορά την υποβάθμιση της παραλίας του Κυπαρισσιακού, τη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, από ανεξέλεγκτες δραστηριότητες (διάνοιξη δρόμων, εκχέρσωση φυσικής βλάστησης, ισοπέδωση αμμοθινών, κτλ) που πραγματοποιηθήκαν το 2011 και 2012 με τελικό στόχο την ανέγερση περίπου 50 εξοχικών κατοικιών.

Οι κατοικίες, προς το παρόν, δεν έχουν προχωρήσει ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της πρώτης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012, η οποία πραγματοποίησε σχετική αυτοψία, καθώς και της παρέμβασης της Σύμβασης της Βέρνης και της δικής της αυτοψίας αμέσως μετά. Για να αποφύγει τα χειρότερα, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάστηκε να εκδώσει προσωρινό μέτρο αναστολής οικοδομικών εργασιών και αδειών στην εν λόγω περιοχή και κίνησε, με πολλές καθυστερήσεις, τη διαδικασία χαρακτηρισμού της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο.

Στο ΣτΕ είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο ΠΔ για τη δημιουργία περιφερειακού πάρκου και τον καθορισμό όρων δόμησης στον Κόλπου Κυπαρισσίας και γύρω περιοχές όπως Θίνες, Στροφυλιά, Κακόβατος, παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα και Κατάκολο, κ.λπ. Η επίμαχη περιοχή έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Με την υπ΄ αριθμό 32/2015 γνωμοδότησή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας επιστρέφει το σχέδιο ΠΔ στο αρμόδιο υπουργείο για τροποποιήσεις, καθώς έκρινε ότι η περιοχή μπορεί και πρέπει να ονομασθεί Εθνικό Πάρκο αντί Περιφερειακό. Διατύπωσε την άποψη ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητας ως προς το όριο αρτιότητας και ελάχιστης κατάτμησης των οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές και διατύπωσε ενστάσεις για τις χρήσεις των προστατευόμενων εκτάσεων.

Να σημειωθεί ότι υπάρχει εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), βάσει της οποίας συντάσσεται σχέδιο Π.Δ. που θέτει τους όρους για την ανακήρυξη του Κυπαρισσιακού Κόλπου ως Εθνικό Πάρκο. Η ΕΠΜ αποτελεί το εξειδικευμένο επιστημονικό κείμενο το οποίο απαιτείται και στο οποίο οφείλει να βασιστεί η διοίκηση του Υπουργείου για να συντάξει το σχετικό Π.Δ. Σκοπός της ΕΠΜ είναι η επιστημονική τεκμηρίωση για την προστασία και διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου της εκάστοτε περιοχής, το οποίο έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες για τους οικότοπους και τα είδη και για την ορνιθοπανίδα. Οι διατάξεις των Οδηγιών αυτών αποτελούν υποχρέωση για κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. Η μη συμμόρφωση με αυτές οδηγεί αναπόφευκτα στο ΣτΕ και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατόπιν οποιασδήποτε καταγγελίας ή κατόπιν ελλιπούς τεκμηρίωσης στην 6ετή Εθνική Έκθεση που στέλνει η χώρα για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και ειδών της επικράτειάς της. Επισημαίνεται ότι βάσει των Οδηγιών, επιβάλλεται να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και περιφερειακά των προστατευτέων αντικειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και ειδών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι στις 8.2.2016 με επιστολή τους 14 οικολογικές οργανώσεις (ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace MEDASSET, MOm, WWF Ελλάς) επισημαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την καθυστέρηση έκδοσης του αναφέροντας xχαρακτηριστικά: «Δέκα μήνες μετά την έκδοση του προαναφερόμενου Πρακτικο Επεξεργασίας, δεν έχει ακόμα εκδοθεί από το ΥΠΕΝ αναθεωρημένο Π.Δ. για την περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, γεγονός που είναι απαραίτητο ούτως ώστε να αποτραπεί η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του εξαιρετικής οικολογικής σημασίας αμμοθινικού συστήματος, να διασφαλιστεί η προστασία των πολύτιμων φυσικών χαρακτηριστικών και να προωθηθεί η οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η απόφαση σας για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών παρέχει πολύτιμο χρόνο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το ΥΠΕΝ για την οριστική θεσμική θωράκιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Νοτίου Κυπαρισσιακού κόλπου. Ο χρόνος αυτός ωστόσο είναι περιορισμένος καθώς η αναστολή ισχύει ως το τέλος Μαΐου.»

Δεδομένου ότι:

  • ο ΠΔ έχει ήδη περάσει από δημόσια διαβούλευση και δεν είναι δυνατόν να περάσει το ίδιο σχέδιο διοικητικής και/ή νομικής πράξης δύο φορές από τη δημόσια διαβούλευση
  • Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη είναι πλήρως στοιχειοθετημένη και έτοιμη από καιρό
  • Το ΣτΕ έχει αποφανθεί από τις 24.5.2015 για το Προεδρικό Διάταγμα του Κυπαρισσιακού

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Πότε θα εκδοθεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα;
  • Θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις αποφάσεις του ΣτΕ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημαράς Γιώργος

Βαγιωνάκη Ευαγγελία

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Σηφάκης Ιωάννης

Σταματάκη Ελένη

Τσόγκας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email