ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Απόδοση οργανικών θέσεων και δωρεάν μετακίνηση των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»

Σύμφωνα με τον Ν4610/2019 ρυθμίστηκε και διευθετήθηκε το ζήτημα της απόδοσης οργανικών θέσεων στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία της χώρας με στόχο την διασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω Σχολεία και ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία και συνέχεια των παραπάνω σχολείων.

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2019, σε εφαρμογή της νομοθεσίας, με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας δόθηκαν οδηγίες για τον καθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων και για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η σημερινή Κυβέρνηση σχεδιάζει την αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της χώρας και με την ψήφιση προσωρινών και αποκομμένων ρυθμίσεων τον Αύγουστο του 2019 προβλέφθηκε μεν η δυνατότητα παράτασης της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία εν όψει επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου και χωρίς να διευκρινίζεται το μέλλον και η διασφάλιση της οργανικότητας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο μέλλον στα παραπάνω σχολεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ν. 3966/2011, άρθρο 44, παρ. 9, για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία ορίζεται ότι «η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα», αποκλείοντας έτσι την δωρεάν μετακίνηση των μαθητών/τριών προς τις σχολικές μονάδες.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διάταξης, οι μαθητές των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων στερούνται μέχρι σήμερα το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης. Αντιθέτως, όλοι οι μαθητές των δημόσιων σχολείων -πλην των Πρότυπων και Πειραματικών- μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία και εφοδιάζονται με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (Ε.Μ.Δ.) που χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις τους, με την προϋπόθεση ότι «οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/2013/άρθρο 1 ως δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς από τις Περιφέρειες ορίζονται οι «μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,   2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων και 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ», με εμφανή τη διάκριση από τους μαθητές των Πρότυπων και Πειραματικών.

Επειδή σύμφωνα με όλες δηλώσεις της Υπουργού αναμένεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και μάλιστα με «ανάδειξή τους ως νησίδων αριστείας και καινοτομίας».

Επειδή το πειραματικό σχολείο οφείλει να είναι εντεταγμένο στους αρμούς της πολιτείας, να μην περιορίζεται σε ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, ούτε να απευθύνεται σε μέλη οικογενειών κοινωνικής ή οικονομικής ισχύος, αλλά να ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και να ικανοποιεί όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άρση της αβεβαιότητας των εκπαιδευτικών, η εξασφάλιση μόνιμων και οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς, καθότι η στέρηση οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων αποτελεί αντικίνητρο επιλογής από μέρους τους για να υπηρετήσουν σε αυτά.

Επειδή η ισότητα στην πρόσβαση είναι θέμα ισονομίας και ίσων ευκαιριών στη δημόσια εκπαίδευση και είναι σαφής ο σχεδιασμός από την προηγούμενη Κυβέρνηση για δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να τροποποιηθεί ο Ν. 3966/2011 και να διευκολυνθούν οι μαθητές/τριες Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στην πρόσβαση τους στις σχολικές μονάδες;
  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε οι μαθητές/τριες των Πειραματικών και Πρότυπων να χαρακτηριστούν ως δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς και να εφοδιαστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/2013 με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία;
  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η οργανικότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία χωρίς αβεβαιότητα για την οργανική τους θέση;

 

 Οι ερωτώντες βουλευτές

 Ηγουμενίδης Νίκος

Αβραμάκης Λευτέρης

Βαρδάκης Σωκράτης

Γκαρά Αναστασία

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Σάκης

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Print Friendly, PDF & Email