ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: «Συνταξιοδότηση αγροτών – ιδιοκτητών πρακτορείων ΟΠΑΠ του νομού Ημαθίας».

Το υπόψη θέμα αφορά στη περίπτωση αγροτών, οι οποίοι παράλληλα λειτουργούσαν πρακτορεία ΟΠΑΠ σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων. Οι εν λόγω αγρότες είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ τόσο με την ιδιότητά τους ως αγροτών όσο και ως ασκούντες επαγγελματική – εμπορική επιχείρηση.

Με τις διατάξεις του ν. 3050/2002 (Α΄214) η ανωτέρω κατηγορία υπήχθη αυτεπάγγελτα στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (με ισχύ για τις περιπτώσεις μετά το 2003).

Με το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 (Α΄130) δόθηκε η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016 λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση σε δυο ή περισσότερους φορείς. Η δυνατότητα αυτή  -σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ (εγκύκλιος 51) – παρέχεται και σε ασφαλισμένους στον π. ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλη ασφάλιση στον π. ΟΑΕΕ.

Κατά τον ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ) Βέροιας ο ν. 4554/2018 δεν ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους που βρέθηκαν ασφαλισμένοι στον π. ΤΑΕ-ΟΑΕΕ πριν τις 31/12/2002.

Παρά τις σαφείς διατάξεις του ν.4554/18 (Α’ 130) για την ‘εύλογη αμφιβολία’ και τις σχετικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ ,υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο π.ΟΑΕΕ ζητά αναδρομικά ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ με αποτέλεσμα ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός δικαιούχων σύνταξης στο ν. Ημαθίας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα να βρίσκεται εγκλωβισμένος, παρά το γεγονός ότι έχει κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη, και να μην μπορεί να συνταξιοδοτηθεί λόγω οφειλών στον π. ΟΑΕΕ. Επιπλέον δε, οι περισσότεροι των εν λόγω δικαιούχων είναι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν έσοδα από καμία άλλη πηγή.

Επειδή σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1027/80, του άρθρου μόνου του Ν.Δ 4521/66 και του άρθρου 39 του ν. 2084/92 καθώς και της απόφασης υπ’ αριθ. 2131/2003 του Αρείου Πάγου ουδεμία υποχρέωση ασφάλισης προς τον ΟΑΕΕ υπήρχε.

Επειδή και λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών το θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης.

Επειδή τα κενά στην νομοθεσία επαυξάνουν τα προβλήματά των αδυνάτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων πολιτών.

Επειδή τα νομοθετικά κενά και η εύλογη αμφιβολία που δημιουργούν υποθηκεύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος και δεν συνάδουν με την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

Επειδή υφίσταται «προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση».

Επειδή υφίστανται «διαφορετικές ερμηνείες επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση» παρά το ν. 4554/2018 (Α’130), τις σχετικές ΥΑ και εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.

Επειδή υπάρχουν «αντίθετες δικαστικές αποφάσεις επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευομένου νομικού θέματος».

Επειδή υπήρξε πλήρης ασφάλιση σε ένα ασφαλιστικό φορέα και παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση δευτέρου φορέα.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμπλήρωση κανονιστικού πλαισίου, όπου κρίνεται απαραίτητο, και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να αποκατασταθεί η χρόνια υφιστάμενη αδικία έναντι των αγροτών-ιδιοκτητών πρακτορείων ΟΠΑΠ που έχουν καταβάλλει ανελλιπώς όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές, τόσο ως προς τον κλάδο κύριας ασφάλειας  όσο και ως προς τον κλάδο πρόσθετης ασφάλειας προς τον π. ΟΓΑ, και έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email