ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

3. Δικαιοσύνης

4. Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Επενδύσεις στη φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη. Στήριξη του πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης»

Α. Φαρμακευτική Κάνναβη

Με τον Ν.4523/2018 δόθηκε δυνατότητα για πρώτη φορά στη χώρα μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς είτε την εξαγωγή τους.

Ο Ν. 4523/2018 προέβλεπε δύο στάδια: αφενός την έγκριση εγκατάστασης και αφετέρου την έγκριση λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο και ήταν η πρώτη επενδυτική «έκρηξη», μετά τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Ενδεικτικό του γεγονότος είναι πως η Ελλάδα ήταν μέσα στις πρώτες έξι χώρες που προέβησαν στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών θα έχει νομοθετικό πλαίσιο το έτος 2028. Νεότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν κι άλλο τους δείκτες των επενδυτικών προοπτικών, καθώς εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάνναβης θα αυξηθεί από 7,2 δις δολάρια το 2017 σε 55 δις δολάρια το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2019: «Η Ελλάδα έχει κερδίσει έδαφος στην καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης έναντι των ευρωπαϊκών χωρών». Σήμερα υπάρχουν ήδη 80 εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης, σύμφωνα με τον Γ.Γ. Βιομηχανίας, κ. Π. Καλλίρη, ενώ έχουν αδειοδοτηθεί 25 επιχειρήσεις μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2019.

Είναι πασιφανές πλέον πως η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων για τη χώρα μας είναι πολύ υψηλή σε πολλούς τομείς πλην όμως απαιτείται σθεναρή πολιτική βούληση για προσέλκυση όλων αυτών των επενδύσεων με την απρόσκοπτη εφαρμογή του Ν. 4523/2018, αλλά και με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού με σκοπό τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα υφίστανται εκκρεμότητες όσον αφορά στη λειτουργία των θερμοκηπίων.

Β. Βιομηχανική Κάνναβη

Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα μας μέχρι και το έτος 2016 ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η βούληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη καλλιέργεια στηρίζοντας τόσο τον πρωτογενή τομέα (αγρότες παραγωγούς) όσο και τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση). Διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές μελέτες απέδειξαν πως οι δυνατότητες της βιομηχανικής  κάνναβης είναι πολύ μεγάλες τόσο από την αξιοποίηση του ανθού όσο και από το στέλεχος του φυτού. Για την ολοκληρωμένη, σοβαρή και εμπεριστατωμένη στήριξη της βιομηχανικής κάνναβης έπρεπε να συνταχθεί το κατάλληλο διοικητικό-κανονιστικό πλαίσιο που θα ρύθμιζε θέματα από την παραγωγή έως και την εμπορία των προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και για την μεταποίησή της.

Για τον άνω σκοπό, τον Απρίλιο 2019 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΑΤ και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία καθοριζόταν η περιεκτικότητα της τετραϋδροκανναβινόλης (ΤΗC) στις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής.

Ωστόσο, έχουν απομείνει σοβαρά θέματα προς επίλυση, όπως:

  1. Έκδοση ΚΥΑ για την ένταξη στα τρόφιμα των παράγωγων της βιομηχανικής κάνναβης.
  2. Δημιουργία ξεχωριστών ΚΑΔ για την πρώτη επεξεργασία, την μεταποίηση και την εκχύλιση της κάνναβης με στόχο την παραγωγή τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής καλλυντικών.
  3. Δημιουργία ανεξάρτητου Εθνικού Οργανισμού Κάνναβης με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την κάνναβη.

Σας παραθέτω το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο δύναται να εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ. Άρθρο 58 Ν.4554/2018 (σε αντικατάσταση του άρ.1 του Ν.4139/2013).

«3. Στις παραπάνω ουσίες (ναρκωτικά) δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) μέχρι 0,2%. Επίσης, με εξαίρεση τις παιδικές τροφές, δεν περιλαμβάνονται τα τρόφιμα με την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, τα καλλυντικά και τα διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), και τα οποία θα οριστούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις των επόμενων εδαφίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα τρόφιμα που μπορούν να περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικότητας αυτών, οι έλεγχοι των τροφίμων για την τήρηση των ορίων περιεκτικότητας και κάθε σχετικό θέμα.

Από τα ως άνω ρηθέντα προκύπτει η περιβαλλοντική οικονομική και επιχειρηματική αξία της κάνναβης. Ειρήσθω εν παρόδω, με την κάνναβη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή πιο αποτελεσματικά και να δημιουργήσουμε μια οργανική, μηδενικών ρύπων και μηδενικών αποβλήτων, οικονομία.

Επίσης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, αποτελεί μια ανανεώσιμη και βιοδιασπώμενη πρώτη ύλη που αξιοποιείται πλήρως χωρίς να αφήνει απόβλητα και υπολείμματα.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδύσεων της φαρμακευτικής κάνναβης με την απρόσκοπτη εφαρμογή του Ν.4523/2018;
  2. Είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η στήριξη της βιομηχανικής κάνναβης ως καλλιέργεια, αλλά και ως προϊόν, εκδίδοντας τις σχετικές ΚΥΑ που αφορούν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κόκκαλης Βασίλειος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βασιλικός Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανώλης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Καφαντάρη Χαρά

Μάρκου Κώστας

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Γιάννης

Ξανθός Ανδρέας

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πολάκης Παύλος

Πέρκα Θεοπίστη

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκούφα Μπέττυ

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτρης

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Print Friendly, PDF & Email