ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα των μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6-7-2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (EE L 192 της 22.07.2011, σ. 1)

Ο προαναφερόμενος  κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη διαβίβαση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών, με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95, με την παροχή μεθοδολογίας, κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων και κανόνων λογιστικής.Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν: α) εκπομπές αερίων ρύπων, β) περιβαλλοντικούς φόρους ανά οικονομική δραστηριότητα, γ) ροή υλικών (ΛΡΥΣΟ) για το σύνολο της οικονομίας κάθε κράτους μέλους (λ.χ. ημεδαπή εξόρυξη βιομάζας, μεταλλευμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών και ορυκτών υλικών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω υλικών από και προς την αλλοδαπή), δ) δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας, ε) παραγωγή περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών και στ) φυσική ροή ενέργειας. Οι τελευταίοι λογαριασμοί παρουσιάζουν (σε terajoules) την προσφορά, χρήση, προέλευση και προορισμό των φυσικών εισροών ενέργειας, των ενεργειακών προϊόντων και των καταλοίπων ενέργειας στην οικονομία κάθε κράτους μέλους και καταρτίζονται από αυτό.Στο πλαίσιο των ΛΡΥΣΟ, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να παράγει στατιστικές σε ετήσια βάση, περισυλλέγοντας στοιχεία εκφρασμένα σε μονάδες μάζας αναφορικά με α) τις ροές υλικών μεταξύ της εθνικής οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και β) τις ροές υλικών μεταξύ της εθνικής οικονομίας και της αλλοδαπής. Όπως αναφέρουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αναλυτικές ροές υλικών παρέχουν πλούσια εμπειρική βάση δεδομένων για πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες και χρησιμοποιούνται επίσης για την κατάρτιση διαφορετικών δεικτών ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας, όσον αφορά τις εθνικές οικονομίες. Λχ η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας χρησιμοποιεί τον δείκτη α) παραγωγικότητας της ενέργειας και β) παραγωγικότητας αβιοτικών υλικών για να συγκεκριμενοποιήσει και να καταστήσει μετρήσιμο τον στόχο της βιώσιμης και αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και δ) να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των αναπτυξιακών μέτρων που εφαρμόζει.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)          Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού;

2)         Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα λήψης των μέτρων εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού;

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Βάκη Φωτεινή

Γιαννακίδης Κωνσταντίνος

Γάκης Δημήτριος

Δημαράς Γεώργιος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Καρακώστα Ευαγγελία

Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν

Κατσαβριά Σιωροπούλου Χρυσούλα

Λιβανίου Ζωή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπαλλής Συμεών

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ρίζος Δημήτριος

Σιμορέλης Χρήστος

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Στέφος Ιωάννης

Τζούφη Μερόπη

Τσίρκας Βασίλειος

Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email