Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) για την εξέλιξη της δωρεάς των πέντε (5) εκατ. ευρώ της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) κατέθεσαν τριάντα έξι (36) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. Στις 20 Μαρτίου του 2020, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη δωρεά πέντε (5) εκατ. ευρώ στο ΕΣΥ σε μάσκες, προστατευτικές στολές και γυαλιά και άλλα αναλώσιμα υλικά. Ανακοινώθηκαν συγκριμένες ποσότητες υλικών της δωρεάς, καθώς και ανακοινώθηκε ότι  το υλικό θα ερχόταν με ειδική ναυλωμένη πτήση από την Κίνα, το κόστος της οποίας θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου η ΔΕΗ. Στη συνέχεια, στις 6 Απριλίου του 2020, Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε ότι παραλήφθηκε μέρος της δωρεάς, περί το 1/3 των ποσοτήτων που είχαν εξαγγελθεί, και έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστό εάν παραδόθηκε όλο το υγειονομικό υλικό που η ΔΕΗ δήλωσε ότι είχε αγοράσει.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να φέρουν το σημαντικό αυτό ζήτημα στη Βουλή δεδομένου ότι το ποσό για την εν λόγω δωρεά αντλήθηκε από χρήματα που καταβάλλουν οι πολίτες στη ΔΕΗ μέσω των λογαριασμών τους και συνεπώς, η διαχείριση και αξιοποίηση των ποσών αυτών πρέπει να γίνει με απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση στο ευρύ κοινό.

Με την ερώτηση ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία να καταθέσουν όλα τα σχετικά έγγραφα και να ενημερώσουν για τις ποσότητες υγειονομικού υλικού που έχουν ήδη παραδοθεί, για τις ποσότητες που εκκρεμούν, τη διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε για τις συμβάσεις προμήθειας των υλικών και τις συμβάσεις μεταφοράς, την τιμή μονάδας κάθε είδους υγειονομικού εξοπλισμού, όπως και το κόστος για κάθε  μεταφοράς  του εξοπλισμού και το συνολικό κόστος αυτών.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς

1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. Υγείας

Θέμα: Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και η εξέλιξη τηςδωρεάς των 5εκ ευρώ της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Στις 20 Μαρτίου το ΥΠΕΝ με δελτίο τύπου ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ αποφάσισε να προβεί σε δωρεά ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να καλυφθούν οι ανάγκες σε μάσκες, προστατευτικές στολές και γυαλιά και άλλα αναλώσιμα υλικά. Η εν λόγω δωρεά χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη μέχρι τότε προσφορά που είχε γίνει από οποιαδήποτε επιχείρηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι προχώρησε άμεσα στην αγορά από την Κίνα :

1.500.000 μασκών FPP2Qκαι FPP3Q,75.000 προστατευτικών στολών Q, TYVEC800 SeriesQkaiTYVEC 600 Series και 50.000 προστατευτικών γυαλιών Q. Το υλικό θα ερχόταν με ειδική ναυλωμένη πτήση από την Κίνα, το κόστος της οποίας θα καλύπτονταν εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ.

Στις 6 Απριλίου 2020 με δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας ανακοινώθηκε ότι παραλήφθηκαν 507.600 μάσκες τύπου FPP2 και 12.022 προστατευτικές στολές τύπου TYVEC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ  από τις 23.3.2020 μέχρι σήμερα έχουν συναφθεί δύο συμβάσεις από την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών της εταιρείας  με την εταιρεία ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΡΓΚΟ Α.Ε για ναύλωση αεροσκάφους από Κίνα προς Αθήνα. Η υπ΄αριθμ. 6300020376 σύμβαση που υπογράφηκε στις 23/3/2020 έναντι ποσού 650.000€ καιυπ΄αριθμ.6300020415 σύμβαση που υπογράφηκε στις 30/3/2020 έναντι ποσού 1.010.000 €.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν παραδόθηκε όλο το υγειονομικό υλικό που η ΔΕΗ δήλωσε ότι είχε αγοράσει, αν πραγματοποιήθηκε άλλη αεροπορική μεταφορά υγειονομικού υλικού από την Κίνα, σε τι ποσό ανήλθε το συνολικό κόστος και ποια ήταν η τιμή μονάδας των υλικών αλλά και των μεταφορών.

Επειδήγια την δωρεά αυτή αντλήθηκαν χρήματα από τα ποσά που καταβάλλουν οι πολίτες στη ΔΕΗ μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Επειδήη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της ΔΕΗ πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής και διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και να τηρούνται οι κανόνες της «χρηστής διοίκησης».

Επειδή ηπολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων οφείλει να πληροφορήσει τους πολίτες για την εξέλιξη της ως άνω δωρεάς .

Επειδήοι δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπισμού πρέπει να ενθαρρύνονται αλλά και ναδιασφαλίζεται  κατά την υλοποίηση τους η αυστηρή τήρηση των κανόνωνώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στη σχέση πολίτη-πολιτείας και πολίτη-φορέων.

Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτό χρειάζονται την στήριξη και ενίσχυση της πολιτείας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Παραδόθηκε τελικά όλο το υγειονομικό υλικό που εξαγγέλθηκε στις 20 Μαρτίου 2020από τη ΔΕΗ προς το ΕΣΥ;
  2. Ποιος είναι ο αριθμός τωνμασκών, των προστατευτικών στολών και των προστατευτικών γυαλιών που δώρισε η ΔΕΗ στο ΕΣΥ και πότε παραδόθηκε αυτό το υγειονομικό υλικό;
  3. Με ποιες διαδικασίες διενεργήθηκε η παραγγελία και η προμήθεια των υλικών αυτών και ποια ήταν η τιμή μονάδας που συμφωνήθηκε;
  4. Με ποια διαδικασία επιλέχθηκε η μεταφορική εταιρεία; Τελικά πόσες αεροπορικές μεταφορές πραγματοποιήθηκαν και έναντι ποιου συνολικού τιμήματος; Ολοκληρώθηκαν οι υπηρεσίες μεταφοράς των συμβάσεων;
  5. Το τίμημα για την προμήθεια και μεταφορά των υλικών έχει προκαταβληθεί; Υπάρχει υπόλοιπο σε εκκρεμότητα από τις συμβάσεις προμήθειας και μεταφοράς και περίπτωση επιστροφής προκαταβληθέντος τιμήματος ή διεκδίκησης αυτού;

και αιτούμαστε την κατάθεση των όλων των σχετικών με την διαδικασία δωρεάς  αξίας 5εκ ευρώ εγγράφων, όπως τις υπ΄αριθμ.6300020415/30.3.2020 και 6300020376/23.3.2020 συμβάσεις ναύλωσης αεροσκάφους, τις συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού υλικού,  τα τιμολόγια και  τα τελικά παραδοτέα.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email