Αποκάλυψη σκανδάλου εκατομμυρίων Ευρώ και ακραίας διασπάθισης δημοσίου χρήματος φέρνουν στη Βουλή με Ερώτησή τους ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νησιών Θοδωρής Δρίτσας και είκοσι ακόμα βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Με την τεκμηριωμένη Ερώτησή τους που κατέθεσαν στις 20/7/2022 προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα οι είκοσι δύο βουλεύτριες και βουλευτές παραθέτουν όλα τα σημαντικά στοιχεία και τις κρίσιμες επισημάνσεις, καταλήγοντας στα παρακάτω ερωτήματα τα οποια απευθύνουν προς τον κ . Υπουργό.

 1. Έχει γνώση, ως οφείλει, όλων των παραπάνω; Έχει ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο επί των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, όπως ο νόμος επιτάσσει;
 2. Εάν ναι, έχει αποδεχθεί τις προαναφερόμενες αποφάσεις και πρακτικές του Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, όπως καταγγέλλονται από τους εργαζόμενους και όπως τα πραγματικά περιστατικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν;
 3. Εάν όχι, δεσμεύεται να ενεργοποιήσει άμεσα, έστω και με καθυστέρηση, διαδικασίες ελέγχου τις οποίες όφειλε να έχει ενεργοποιήσει από καιρό;
 4. Μπορεί να δώσει εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω αλλά και ιδιαίτερα γιατί προκρίθηκε η ανάθεση σε εξωτερική εταιρεία των υπηρεσιών του λογιστηρίου, αντί να εξασφαλιστεί η επαρκής και αποτελεσματική λειτουργία του με την πρόσληψη υπαλλήλων με πολύ-πολύ μικρότερη δημόσια δαπάνη και με σύννομο τρόπο;
 5. Συμφωνεί με την απόφαση της 24/3/2022 του ΔΣ της ΕΑΓΜΕ για προκήρυξη νέου διαγωνισμού για 5 έτη (2023 έως και 2027) και με προϋπολογιζόμενο ποσό 725.400,00 ευρώ ετησίως ;
 6. Τέλος, θα δώσει πειστικές εξηγήσεις γιατί -και με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση- συστηματικά η κυβέρνηση παραχωρεί στον ιδιωτικό τομέα όσα εξ ορισμού ανήκουν στη δημόσια σφαίρα διαχείρισης, εντός της οποίας και μόνο μπορεί να λειτουργήσει με εγγυήσεις το δημόσιο όφελος;

*Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης με το σύνολο των υπογραφών και την πλήρη τεκμηρίωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ : «Σκανδαλώδης σύμβαση και κακοδιαχείριση στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ-πρώην ΙΓΜΕ)»

Ανακοινώσεις εργαζομένων που δεν έχουν διαψευστεί δημόσια καταγγέλλουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου χρήματος υπέρ συναλλασσομένων ιδιωτών με πολλαπλούς τρόπους, πρακτικές και αποφάσεις της διοίκησης της ΕΑΓΜΕ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στόχος είναι η κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της Αρχής, η άλωσή της από ιδιωτικά συμφέροντα και τέλος η ιδιωτικοποίησή της.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΙΓΜΕ), σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποτελεί ΝΠΔΔ, φορέας που θεσμικά λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (άρθρα 25-26 ν. 4602/2019 ΦΕΚ 45/Α/9-3-2019). Αποτελεί φορέα του Δημοσίου, εποπτευόμενο από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να θωρακιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας επ’ ωφελεία του κράτους και της κοινωνίας και να διασφαλιστεί η άσκηση υψηλής κρατικής εποπτείας και, το κρισιμότερο, η κυριότητα των δεδομένων από το Δημόσιο. Οφείλει δηλαδή να λειτουργεί υπό καθεστώς ταυτόσημο με αυτό που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση και υποχρεωτικά υπόκειται στην τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, της σκοπιμότητας και της κανονικότητας καθώς και του προσυμβατικού ελέγχου στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων, ο οποίος όμως, όταν γίνεται, δυστυχώς δεν υπεισέρχεται σε αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων εξοικονόμησης πόρων χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Για αυτούς τους λόγους εκδηλώνονται εντονότατες αντιδράσεις των εργαζόμενων καθ’ όσον καταγράφονται σοβαρότατες παραβιάσεις της τήρησης των κανόνων της χρηστής διοίκησης από το Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ που κατατείνουν στην υποκατάσταση των υπηρεσιών της από ιδιώτες και μάλιστα με όρους άκρως χαριστικούς. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης της τήρησης των κανόνων χρηστής διοίκησης φαίνεται να είναι ο διαγωνισμός  που αφορά στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του λογιστηρίου της ΕΑΓΜΕ.

Διότι, τι άλλο μπορεί να είναι εκτός απ’ αυτό, όταν :

Το 2020 το Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, με τη με αριθμό 29/8/8-7-2020 απόφασή του που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΨΨΦΞ46ΜΗΠ8-ΑΛΝ, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας λογιστηρίου και υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης της ΕΑΓΜΕ» αν και το προσωπικό, με βάση τα καταγγελλόμενα, εκτελούσε μέχρι τότε τις εργασίες του λογιστηρίου με απόλυτη επιτυχία και με τη συνδρομή, σε εξειδικευμένες ανάγκες, λογιστικών γραφείων που κόστιζαν το πολύ ποσά της τάξης των 20.000,00 ευρώ ετησίως.

Επιπρόσθετα, η εκτιμώμενη αξία της σχετικής σύμβασης για δύο έτη ήταν 733.333,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης της ΕΑΓΜΕ για παράταση της σύμβασης κατά ένα ακόμα έτος με αμοιβή 366.666,66 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με βάση τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπως τα όριζε η Προκήρυξη, προσήλθαν τελικά μόνο δύο ιδιωτικοί φορείς, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα αποκλείστηκε -άκουσον άκουσον- γιατί δεν υπέβαλε τους απαιτούμενους ισολογισμούς, δηλαδή το απολύτως αυτονόητο. Εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί άραγε προσήλθε.

Έτσι, ο ιδιωτικός φορέας που μειοδότησε και «πήρε τη δουλειά» ήταν ο μόνος που επί της ουσίας συμμετείχε στο διαγωνισμό και ο οποίος, να σημειωθεί, παρείχε ήδη υπηρεσίες στην ΕΑΓΜΕ με απ’ ευθείας ανάθεση, έναντι αμοιβής ποσού 24.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Τυχαίο;

Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού της ΕΑΓΜΕ και εν γένει ενός ΝΠΔΔ. Τέλειο;

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραδοτέα και οι εργασίες στην Προκήρυξη περιγράφονταν γενικά και αόριστα χωρίς να προσδιορίζεται με ακρίβεια το είδος και η ποσότητά τους, χωρίς την απαραίτητη κοστολόγηση ενός εκάστου, έτσι ώστε να καθίσταται απολύτως ανέφικτος ο έλεγχος του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης  (άρα της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και της αποφυγής κατασπατάλησής του), προϋποθέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως το απαιτεί η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επέχει θέση οδηγιών για την τήρηση της νομιμότητας. Είναι απορίας άξιο με ποια κριτήρια άραγε έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος και εγκρίθηκε η νομιμότητα του διαγωνισμού!

Τελικά, σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφηκε στις 29/12/2020 με διετή διάρκεια από 5/1/2021 έως 5/1/2023, το προσωπικό του Αναδόχου έπρεπε να έχει φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΑΓΜΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κάνοντας χρήση του εξοπλισμού της ο οποίος, εν όψει αυτής της σύμβασης, ανανεώθηκε και ενισχύθηκε, επιβαρύνοντας έτι περισσότερο τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Αρχής. Υπό αυτήν την έννοια, στην πραγματικότητα επρόκειτο για έμμεση πρόσληψη προσωπικού, χωρίς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς εξασφάλιση σταθερών εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και διατήρηση για το μέλλον της εργασιακής εμπειρίας υπέρ της ΕΑΓΜΕ. Έχουμε δηλαδή πρόσθετη φαλκίδευση των κανόνων δημοσίου συμφέροντος και για το μέλλον και μάλιστα ενώ, σταθερά και κατ’ επανάληψη την προηγούμενη περίοδο, οι εργαζόμενοι κατέθεταν αίτημα ενίσχυσης του προσωπικού με την πρόσληψη δύο (!) υπαλλήλων. Πράγματι το Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ κάποια στιγμή αποφάσισε την πρόσληψη 10 υπαλλήλων, εκ των οποίων όμως προεβλέπετο για το λογιστήριο μόνο ένας οικονομικός (!).

Ως να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, στις 5/11/2021, δηλαδή περίπου 14 μήνες πριν λήξει η διετής σύμβαση, οπότε θα μπορούσε να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, το ΔΣ της ΕΑΓΜΕ με απόφαση του, ενέκρινε «την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης». Στη συνέχεια, στις 15/11/2021 υπεγράφη «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ» στην οποία προβλέπεται ότι για το διάστημα από 15/11/2021 μέχρι 31/12/2022 θα γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης και θα αυξηθεί η ετήσια αμοιβή της εταιρείας για το 2022 κατά 353.400 ευρώ (+ 50%), χωρίς να αυξηθεί το αντικείμενο, δηλαδή χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Αυτό αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης (χαριστικά υπέρ του Αναδόχου και εις βάρος της ΕΑΓΜΕ), η οποία ορίζει ότι αναπροσαρμογή των τιμών για 2+1 (προαίρεση) χρόνια, δηλαδή μέχρι 5/1/2024, απαγορεύεται. Επίσης συνιστά παράβαση του ν. 4412/2016 για την τροποποίηση μίας σύμβασης και της έγκρισης που είχε δοθεί από το  Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική σύμβαση και τη διακήρυξη, το δικαίωμα προαίρεσης θα μπορούσε να ασκηθεί ΜΟΝΟ στις 5/1/2023 για 12 επιπλέον μήνες (δηλαδή μέχρι 5/1/2024) με το ίδιο ποσό αμοιβής (366.666,66 ευρώ) και για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Τέλος, στις 24/3/2022, το Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ ενέκρινε με απόφασή του τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026 και 2027 με προϋπολογιζόμενο ποσό 725.400,00 ευρώ ετησίως, δηλαδή με διπλάσιο προϋπολογιζόμενο ποσό του προαναφερομένου διαγωνισμού, επιλογή που δεν δικαιολογείται με τίποτα για το μέγεθος του φορέα και σαφώς απαγορεύεται, αφού υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του προηγουμένου διαγωνισμού, εκτός και αν άλλαξαν δραματικά τα αντικειμενικά δεδομένα, κάτι που ουδόλως προκύπτει και συνάγεται στην παρούσα υπόθεση.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΑΓΜΕ,  ενώ είχε εξασφαλίσει ότι θα πληρώσει  το ποσό των 366.666,66 ευρώ για το 2023, τώρα διπλασιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και μάλιστα «εξασφαλίζει» την εταιρεία για 5 χρόνια, ενώ θα μπορούσε να είχε προσλάβει 30 υπαλλήλους (μόνιμους, ΣΕΟΧ, ΣΜΕ).

Επειδή όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν σκανδαλώδη τρόπο διαχείρισης από την πλευρά του Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ.

Επειδή η ΕΑΓΜΕ είναι δημόσιος φορέας και σ’ αυτήν την περίπτωση προκύπτει ισχυρή ένδειξη  διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Επειδή η ΕΑΓΜΕ είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Έχει γνώση, ως οφείλει, όλων των παραπάνω; Έχει ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο επί των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, όπως ο νόμος επιτάσσει;
 2. Εάν ναι, έχει αποδεχθεί τις προαναφερόμενες αποφάσεις και πρακτικές του Δ.Σ. της ΕΑΓΜΕ, όπως καταγγέλλονται από τους εργαζόμενους και όπως τα πραγματικά περιστατικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν;
 3. Εάν όχι, δεσμεύεται να ενεργοποιήσει άμεσα, έστω και με καθυστέρηση, διαδικασίες ελέγχου τις οποίες όφειλε να έχει ενεργοποιήσει από καιρό;
 4. Μπορεί να δώσει εξηγήσεις για όλα τα παραπάνω αλλά και ιδιαίτερα γιατί προκρίθηκε η ανάθεση σε εξωτερική εταιρεία των υπηρεσιών του λογιστηρίου, αντί να εξασφαλιστεί η επαρκής και αποτελεσματική λειτουργία του με την πρόσληψη υπαλλήλων με πολύ-πολύ μικρότερη δημόσια δαπάνη και με σύννομο τρόπο;
 5. Συμφωνεί με την απόφαση της 24/3/2022 του ΔΣ της ΕΑΓΜΕ για προκήρυξη νέου διαγωνισμού για 5 έτη (2023 έως και 2027) και με προϋπολογιζόμενο ποσό 725.400,00 ευρώ ετησίως ;
 6. Τέλος, θα δώσει πειστικές εξηγήσεις γιατί -και με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση-συστηματικά η κυβέρνηση παραχωρεί στον ιδιωτικό τομέα όσα εξ ορισμού ανήκουν στη δημόσια σφαίρα διαχείρισης, εντός της οποίας και μόνο μπορεί να λειτουργήσει με εγγυήσεις το δημόσιο όφελος;

 

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και ερωτώντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Δρίτσας Θεόδωρος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Νίνα

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τσίπρας Γιώργος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χρηστίδου Ραλλία

Print Friendly, PDF & Email