Την πληθώρα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών αναδεικνύουν, για άλλη μία φορά, σαράντα επτά (47) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι τα διοικητικά – λειτουργικά προβλήματα στις δασικές υπηρεσίες παραμένουν και επιδεινώνονται. Εκτός από την αυξανόμενη υποστελέχωση (παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματισμό με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την πρόσληψη 550 υπαλλήλων), τα προβλήματα αφορούν στην έλλειψη χρηματοδότησης ακόμα και για την κάλυψη των στοιχειωδών και ελάχιστων απαιτήσεων για την λειτουργία τους.

Τα υπηρεσιακά οχήματα των δασικών παραμένουν καθηλωμένα λόγω έλλειψης πόρων για τη συντήρηση και τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, με αποτέλεσμα οι αυτοψίες και οι λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να πραγματοποιούνται με καθυστέρηση, όπως επισημαίνουν οι βουλευτές. Στα προβλήματα αυτά προστίθενται και η μη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και οι ελλείψεις σε αναλώσιμα και γραφική ύλη στις Υπηρεσίες.

Υπάρχουν παράλληλα ακόμα εκκρεμότητες στην εξόφληση των δαπανών των προγραμμάτων δασοπροστασίας παρελθόντων ετών των Δασικών Υπηρεσιών και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) που έχουν εκτελέσει εργασίες εκμετάλλευσης δημοσίων δασών παραμένουν απλήρωτοι και κατά συνέπεια τα μέλη τους ανασφάλιστα.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, αντί να δρομολογήσει την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό για τη διοικητική υποστήριξή τους, επέλεξε να προχωρήσει σε ακόμα μια ανάθεση σε εταιρεία με ανεπαρκή αποτελέσματα και μεγάλο κόστος.

Ερωτηματικά προκαλεί επιπλέον η απόφαση για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων με τα προγράμματα ANTINERO, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παραγκωνίζει τις Δασικές Υπηρεσίες παρότι έχουν γνώση και είναι εξοικειωμένες με αυτές τις διαδικασίες.

Για όλα τα ανωτέρω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζητούν, για άλλη μια φορά, συγκεκριμένες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δασικές Υπηρεσίες και την άμεση ενίσχυση τους με προσωπικό και πόρους. Ζητούν τέλος, να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα προγράμματα ANTINERO αλλά και η σύμβαση ανάθεσης της διοικητικής υποστήριξης!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Δασικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες και χωρίς πόρους με επιλογή της κυβέρνησης»

Σχεδόν ένα χρόνο μετά από την μεταφορά των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα διοικητικά – λειτουργικά προβλήματα παραμένουν και επιδεινώνονται. Εκτός από την αυξανόμενη υποστελέχωση (ειδικά μετά την 01-01-2023 όπου ένα μεγάλος αριθμός στελεχών συνταξιοδοτήθηκε και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στον προγραμματισμό με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση την πρόσληψη 550 υπαλλήλων),  τα προβλήματα αφορούν στην  έλλειψη χρηματοδότησης ή/και  στην υπο-χρηματοδότηση για την κάλυψη των στοιχειωδών και ελάχιστων απαιτήσεων για την λειτουργία τους.

Τα ΚΥ οχήματα των Δασικών Υπηρεσιών παραμένουν καθηλωμένα και δεν μπορούν να κινηθούν γιατί δεν διατέθηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν και να περάσουν ΚΤΕΟ, ώστε να είναι ασφαλή για την μετακίνηση των Δασικών Υπαλλήλων.

Δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις και δεν έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων. Τυχόν επίκληση περί προμήθειας καυσίμων από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία[1] (για τα πετρελαιοκίνητα ΚΥ οχήματα της Δασικής) ή τα πρατήρια της Αστυνομίας[2] (για τα βενζινοκίνητα) δεν αποτελεί λύση, επειδή η προμήθεια καυσίμων από τις παραπάνω πηγές μπορεί να γίνεται μόνο για τις Δασικές Υπηρεσίες (και εφόσον διαθέτουν πετρελαιοκίνητα), οι οποίες έχουν ίδια έδρα με τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για τα δε βενζινοκίνητα ΚΥ, η προμήθεια από τα αντίστοιχα πρατήρια της Αστυνομίας μπορεί να γίνεται μόνο και εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα στην έδρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της απαράδεκτης αυτής κατάστασης είναι το γεγονός ότι υπάρχουν Υπηρεσίες,  οι οποίες  προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα, ειδικά σε βενζίνη (από πρατήρια Αστυνομίας), τα ΚΥ θα πρέπει να διασχίσουν ακόμη και απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων (ανά κατεύθυνση).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, αυτοψίες και οι λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πολιτών ή των επενδυτών, αλλά και της ίδιας της υπηρεσίας, να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν και να παρατηρείται καθυστέρηση.

Οι εκκρεμότητες για τις δασικές υπηρεσίες είναι πολλές καθώς ακόμη δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις και δεν έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων οι υπάλληλοι να αναγκάζονται να καθαρίζουν μόνοι τους χώρους εργασίας)  και για την προμήθεια αναλωσίμων για τους Η/Υ (π.χ. μελάνια ) και  γραφικής ύλης.

Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) που έχουν εκτελέσει εργασίες που απορρέουν από το ετήσιο πρόγραμμα εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών δεν έχουν πληρωθεί και το κυριότερο δεν έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές (αφού αυτές τις πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο) με αποτέλεσμα τα μέλη τους και οι οικογένειες τους να είναι ανασφάλιστα (!)

Στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων προστίθενται και οι μη εξοφληθείσες δαπάνες των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίες ανατρέχουν έως και τρία (3) χρόνια πριν.

Δασικοί Υπάλληλοι τριών (3) Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, δεν έχουν πληρωθεί τις δαπάνες του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2022, παρά τις διαβεβαιώσεις / δεσμεύσεις των υπευθύνων περί πλήρους καταβολής των δαπανών αυτών μέχρι τέλος του 2022!.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους Δασικούς Υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δεν έχουν ακόμη καταβληθεί και οι δαπάνες (υπερωρίες και οδοιπορικά) του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021, αναγκάζοντάς τους να προσφύγουν δικαστικά προκειμένου να μη χαθούν, εν μέσω μάλιστα και αυτής της τεράστιας οικονομικής κρίσης.

Σε διοικητικό επίπεδο και ενώ οι Δασικοί Υπάλληλοι ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τοποθετηθεί στα τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε διοικητικούς – οικονομικούς υπαλλήλους έχουν και ως επιπλέον καθήκον την παροχή υποστήριξης σε επίπεδο θεμάτων πληροφορικής, χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις!

Η δε αντιστοίχιση των κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί[3]  και επομένως το ΥΠΕΝ είναι εκτός της διαδικασίας της κινητικότητας.

Επιπλέον, δεν υπήρξε πρόβλεψη για υποστήριξη των τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας με διοικητικούς – οικονομικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Πληροφορικής μέσω του πολυδιαφημισμένου προγράμματος της ΔΥΠΑ. Έτσι συνεχίζεται η απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στα εν λόγω τμήματα, με περιορισμένες δυνατότητες λόγω του δημοσίου λογιστικού αλλά με μεγάλες αμοιβές.

Και ενώ επικρατεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, η ηγεσία του ΥΠΕΝ «καμαρώνει» για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τα επονομαζόμενα ως ANTINERO, με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας!

Ανατίθεται μέσω μιας ανώνυμης εταιρείας (η οποία αμείβεται με υπέρογκα ποσά – χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα δεδομένα για τον υπολογισμό αυτής), η εκτέλεση έργων και εργασιών εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων  παραγκωνίζοντας τις δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν γνώση και είναι εξοικειωμένες με αυτές τις διαδικασίες.  Υποχρεώνοντάς τες όμως να επιβλέψουν και να παραλάβουν τα έργα αυτά. Και αναρωτιέται κανείς πως; Πως θα μεταβούν στον τόπο εκτέλεσης των έργων οι οποίοι είναι μακριά από την έδρα, σε δύσβατα και ορεινά σημεία; Με τι οχήματα;

Πιστώσεις όμως δεν έχουν διατεθεί για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και Πράσινο Ταμείο για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων για τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

Το ΥΠΕΝ και η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγουν να χρηματοδοτούν συνεχώς με υπέρογκα ποσά το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλες εταιρείες παρά να διαθέσουν χρήματα για να στηρίξουν τις Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους, πιστοί στο δόγμα της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και των απευθείας αναθέσεων.

Επειδή, η ηγεσία του ΥΠΕΝ, με την ακολουθούμενη αυτή τακτική της απαξιώνει καθημερινά τους Δασικούς Υπαλλήλους και κατ’ επέκταση και τις Δασικές Υπηρεσίες,

Ερωτάται  ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Πότε θα διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (όπου απαιτείται) για:

Α) Τις επισκευές –  συντήρηση των ΚΥ οχημάτων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών

Β) την απαιτούμενη δαπάνη των ΚΤΕΟ

Γ) την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

  1. Πότε θα ολοκληρωθεί η καταβολή των δαπανών (υπερωριών – εκτός έδρας) των δασικών υπαλλήλων των τριών (3) Επιθεωρήσεων Εφαρμογής δασικής πολιτικής έτους 2022 καθώς και αυτές που υπολείπονται (ανειλημμένες Δεκεμβρίου) των λοιπών Ε.Ε.Δ.Π., ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2023 ;
  2. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν ώστε να καταβληθούν στους δασικούς υπαλλήλους της Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από το πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2021 προκειμένου να μην χαθούν και να μην υποβληθούν σε δικαστικά έξοδα.
  3. Πότε θα αντιμετωπίσει την τεράστια υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, πότε θα γίνουν προσλήψεις;
  4. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών με δεδομένο ότι το αντικείμενο τους (κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων, άρση ή ανάκληση αποφάσεων αναδασωτέων, εγκρίσεις επέμβασης, γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ) απαιτεί τον χειρισμό προγραμμάτων με ειδικό περιφερειακό εξοπλισμό (όπως το autocad) και την επίλυση ανακυπτόντων θεμάτων;
  5. Πως θα αντιμετωπιστούν τα διοικητικά – οικονομικά θέματα με την ελλιπή στελέχωση των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας ;
  6. Πόσες είναι οι πιστώσεις που θα διατεθούν για την εκτέλεση έργων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ; Ποια θα είναι η αμοιβή του; Και ποια θα είναι η ακριβής διαγωνιστική διαδικασία; (διαγωνισμός, πρόσκληση κ.λ.π.); Ποια θα είναι τα ακριβή έργα που θα πραγματοποιηθούν;
  7. Ποια είναι η αμοιβή της εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη των τμημάτων διοικητικής υποστήριξης, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε και ποιο έργο έχει ασκήσει από την ημερομηνία ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2022 έως και σήμερα);

Ζητάμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών όλα τα έγγραφα σχετικά με :

α) Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τα επονομαζόμενα ως ANTINERO, με διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

β)  Την σύμβαση ανάθεσης της διοικητικής υποστήριξης των Δασικών Υπηρεσιών, τους όρους αυτής, την διαδικασία ανάθεσης, το αντικείμενο αυτής και την συμφωνηθείσα αμοιβή για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

[1] Σχετ. η με αριθ. 20864/οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2022) απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

[2] Σχετ. το με αριθ. 8055/γ/212-μγ/2022 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και 1744/23/72385/17-01-2023 όμοιο.

[3] Πραγματοποιήθηκε μόνο για τις κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με την αριθ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔ Υ/22334/2105/2.3.2023 (Β΄ 1186) απόφαση του ΥΠΕΝ

Print Friendly, PDF & Email