ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τονκ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Διορισμοί εκπαιδευτικών από τις κλειστές λίστες των προηγούμενων χρόνων»

 Το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μεγάλησύγχυση, αλλά και απογοήτευση στους κόλπους των αδιόριστων εκπαιδευτικών, η οποία σχετίζεται με αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τον τρόπο διορισμού τους.

Υπενθυμίζουμε ότι ως το 2010 οι διορισμοί των εκπαιδευτικών γίνονταν ως εξής:

  1. 60% από τον πίνακα επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
  2. 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με καθαρή προϋπηρεσία.
  3. Από τους πίνακες 24μήνου (24 μήνες καθαρή προϋπηρεσία και επιτυχία σε έναν τουλάχιστο ΑΣΕΠ) και 30μήνου (30 μήνες καθαρή προϋπηρεσία ως τις 30-Ιουν-2008).

Το 2010 με το νόμο Διαμαντοπούλου 3848/2010, κλείδωσαν οι πίνακες προϋπηρεσίας (πλέον δεν προσμετρούνταν η προϋπηρεσία των αναπληρωτών) και οι διορισμοί μπαίνουν σε μεταβατική διάταξη, κατά την οποία οι διορισμοί εξακολουθούν να γίνονται με τον ίδιο τρόπο (όπως στην παράγραφο 1), μέχρι και την εξάντληση των πινάκων και τη διενέργεια νέου ΑΣΕΠ. Συνεπώς, δημιουργούνται 4 λίστες διοριστέων (διοριστέοι ΑΣΕΠ και κλειστοί πίνακες 24μήνου, 30μήνου και 40%).

Οι πίνακες αυτοί δεν εξαντλήθηκαν μέχρι σήμερα σε όλες τις ειδικότητες. Υπάρχουν ειδικότητες που έχουν εναπομείναντες διοριστέους από το διαγωνισμό ΑΣΕΠ, άλλες έχουν εναπομείναντες από τη λίστα του 24μηνου και άλλες από τη λίστα του 30μηνου. Για παράδειγμα στους φιλόλογους έχουν απομείνει μόνο 64 άτομα στον κλειστό πίνακα 24μήνου, καθώς οι άλλες κατηγορίες απορροφήθηκαν.

Πριν λίγους μήνες το ΣτΕ με την 527/2015 απόφασή τουαποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής των εναπομεινάντωνδιοριστέωναπό το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θεωρεί αντισυνταγματικούς τους διορισμούς που έγιναν μέσω προϋπηρεσίας τα τελευταία 14 χρόνια, από το 2001 και μετά (απόφαση υπ’ αριθμ. 527/2015), δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο κλίμα σύγχυσης και ανησυχίας στο θέμα του τρόπου διορισμού των εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο προσπαθώντας να ακολουθήσει το πνεύμα της προαναφερθείσης απόφασης του ΣΤΕ, με την Υ.Α. 130262/Ε1/18-8-2015 παρέτεινε τη μεταβατική περίοδο διορισμού μόνο για τους εναπομείναντες διοριστέους του ΑΣΕΠ του 2008. Με αυτή όμως την Υ.Α. ήρθε σε ευθεία αντίθεση με το νόμο 3848/2010, ο οποίος προέβλεπε ρητά την ύπαρξη μεταβατικού σταδίου και για την κλειστή λίστα του λεγόμενου 24μηνου.

Η συγκεκριμένη Υ.Α. πλήττει βάναυσα τους 64 εναπομείναντες φιλόλογους ΠΕ02, οι οποίοι το 2010 διέθεταν 24 μήνες πραγματική προϋπηρεσία με παράλληλη επιτυχία ΑΣΕΠ και οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα κλειδωμένο πίνακα μονίμων διορισμών, χωρίς να είναι δυνατόν να απορροφηθούν από το σύστημα.

Η άμεση συμμόρφωση του Υπουργείου με την προαναφερθείσα απόφαση του ΣΤΕ δεν ακυρώνει τους προηγούμενους διορισμούς, ενώ εξαντλεί την αυστηρότητά της στους τελευταίους 64 φιλολόγους που είχαν ρυθμίσει τη ζωή του με βάση τους νόμους που είχε θεσπίσει η τότε πολιτική ηγεσία.

Ακόμη κατ’ επανάληψη και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δηλώσει  ότι, επειδή παρά την ύπαρξη της συγκεκριμένης απόφασης του ΣΤΕ, δεν μπορούν να ακυρωθούν χιλιάδες διορισμοί που έγιναν από τότε και  για αυτό η πρόσληψη των συγκεκριμένων 64 φιλολόγων είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο διορισμός με συνδυασμό με επιτυχία στον ΑΣΕΠ και 16 μήνες προϋπηρεσία, υπήρξε για χρόνια αίτημα της ΟΛΜΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος των αδιόριστων εκπαιδευτικών, το οποίο ικανοποίησε μερικώς η κυβέρνηση Καραμανλή θεσπίζοντας το διορισμό με βάση μια επιτυχία στον ΑΣΕΠ και ταυτόχρονη προϋπηρεσία 24 μηνών (ο γνωστός πίνακας του 24μήνου).

Επίσης, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είχε εξαγγείλει ότι ο ΑΣΕΠ καταργείται και ότι θα δημιουργηθούν νέοι πίνακες, με βάση την προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, κοινωνικά κριτήρια, προηγούμενη επιτυχία στον ΑΣΕΠ κλπ.

Εδώ προκύπτει σοβαρότατο θέμα με τις κλειστές λίστες των αδιορίστων που έχουν απομείνει, αν δε διοριστούν με βάση την κλειστή λίστα, θα πρέπει να μπουν στους νέους πίνακες με μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν 100, 200, 300 ή και περισσότερες θέσεις κάτω και να χρειαστεί να περιμένουν αρκετά χρόνια επιπλέον.

Ο διορισμός των συγκεκριμένων 64 φιλολόγων της λίστας του 24μήνου είναι σαφές ότι δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί, καθώς θα εξασφαλίσει τη σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης εκπαίδευση των μαθητών των δημόσιων σχολείων, ενόψει σοβαρότατων οργανικών κενών τα οποία υπάρχουν σήμερα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως άλλωστε προβλέπει ο σχετικός με το 24μηνο νόμος, δηλαδή από το συγκεκριμένο πίνακα προσλαμβάνονται εφόσον υπάρχουν ανάγκες. Άρα είναι δυνατόν να διοριστούν οι συγκεκριμένοι 64 φιλολόγους, στον κλάδο των οποίων υπάρχουν τεράστια κενά.

Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αποκαταστήσει την διερρηγμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προςτην Πολιτεία, η οποίαπρέπει να έχει μια συνέχεια στο πως αντιμετωπίζει τους πολίτες, στηριζόμενη πάντα στις αρχές της ισότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης,           

Επειδή πρέπει να βελτιωθεί η συγκεκριμένη Υ.Α., ώστε να μηνπληγούν άμεσα τα συμφέροντα των εν λόγω πολιτών, με συνέπεια να απειληθεί το οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τους μέλλον,

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεται να θεσπίσει μεταβατική διάταξη, που να προβλέπει την παράταση της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 για το σχολικό έτος 2015-2016 και τη λίστα του 24μηνου, με σκοπό την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, την κάλυψη των σημαντικών οργανικών κενών και για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι χρόνων όσων βασίστηκαν στο νόμο αυτό και οι οποίοι έχουν πάρα πολλών χρόνων προϋπηρεσία;
  1. Προτίθεται να εντάξει στους νέους πίνακες τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στις κλειστές λίστες με κίνδυνο να υποχωρήσει η θέση τους στη σειρά διορισμού;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

 Αντωνίου Χρήστος

 Αυλωνίτου Ελένη

 Βαγενά Άννα

 Βάκη Φωτεινή

 Γκιόλας Γιάννης

 Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 Θηβαίος Νίκος

 Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

 Καρασαρλίδου Φρόσω

 Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα

 Καφαντάρη Χαρά

 Μαντάς Χρήστος

 Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 Μιχελής Θανάσης

 Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

 Μπαλαούρας Γεράσιμος

 Μπάρκας Κώστας

 Μουμουλίδης Θέμης

 Ντζιμάνης Γιώργος

 Πάλλης Γιώργος

 Παπαδόπουλος Σάκης

 Παπανάτσιου Κατερίνα

 Παυλίδης Κώστας

 Ρίζος Δήμητρης

 Ριζούλης Ανδρέας

 Σηφάκης Ιωάννης

 Σιμορέλης Χρήστος

 Σταματάκη Ελένη

 Στογιαννίδης Γιάννης

 Τσόγκας Γεώργιος

 Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email