ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΘΕΜΑ:  «Σχετικά με το μέλλον των καλυβών στο δέλτα του Έβρου»

Τον Οκτώβρη του 2017 ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο Νόμος 4495 που έφερε τον τίτλο «Έλεγχος και προστασία  του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και στον οποίο – συγκεκριμένα στο άρθρο 122 του Νομοσχέδιου – περιλαμβάνονταν και διατάξεις που αφορούσαν τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου. Το εν λόγω Νομοσχέδιο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 03-11-2017 (ΦΕΚ 167 Α).

Σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που έγινε τότε ανεστάλησαν για τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου οι πράξεις κατεδάφισης και τα πρόστιμα για 2 έτη και παράλληλα προβλεπόταν η εντός αυτού του διαστήματος έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα αφορούσε συνολικά την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής και θα επέλυε οριστικά ζητήματα νομιμότητας που προέκυπταν.

Με αυτόν τον τρόπο διευθετήθηκε τότε μία εκκρεμότητα πολλών χρόνων που «ερχόταν» από το παρελθόν, λόγω της αδράνειας που είχαν επιδείξει στο συγκεκριμένο θέμα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Διασφαλίστηκε έτσι η συνέχιση της παρουσίας στο δέλτα του Έβρου ανθρώπων και δραστηριοτήτων που είναι συμβατές με τον υγροβιότοπο (π.χ. αλιεία).

Σε συνέχεια μάλιστα όλων των παραπάνω το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προχώρησε στις 11-02-2019 – πάλι κατά τη θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης – στην υπογραφή σύμβασης με γραφείο μελετών για την εκπόνηση της μελέτης «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000». Το έργο αφορά στην εκπόνηση 11 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για όλες τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, συνολικής χρηματοδότησης 17,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Από τις ΕΠΜ θα προκύψουν τα Προεδρικά Διατάγματα, για τα οποία μέχρι το 2015 καμία πολιτική ηγεσία δεν είχε ενδιαφερθεί να εκκινήσει τις διαδικασίες έκδοσής τους. Με αυτόν τον τρόπο θα οριοθετηθούν, θα διασφαλιστούν και θα καθοριστούν οι ζώνες χρήσης γης και δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές και θα δοθεί οριστική λύση και στο θέμα των καλυβών στο δέλτα του Έβρου.

Επειδή όμως τον Νοέμβριο του 2019 λήγει η συγκεκριμένη διετής αναστολή σχετικά με τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου, που προβλέφθηκε με τον Νόμο 4495/2017,

Επειδή μέχρι και σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα που θα επιλύσει οριστικά ζητήματα νομιμότητας σχετικά με τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου δεν έχει ακόμη εκδοθεί,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

–  Διατίθεται να δώσει την απαραίτητη παράταση πέραν του Νοεμβρίου του 2019 και μέχρι να εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια η παρουσία των ανθρώπων, με τις δραστηριότητές τους, σε ένα τόσο κρίσιμο και ζωτικό σημείο όπως είναι το δέλτα του Έβρου;

– Προτίθεται το Υπουργείο να δώσει εντολή προτεραιότητας εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στον μελετητή της,  ώστε να εκδοθεί το συντομότερο το Προεδρικό Διάταγμα για την περιοχή και να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες με τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου το συντομότερο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γκαρά Αναστασία

Αλεξιάδης Τρύφων

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email