Την αντιδημοκρατική μεθόδευση στη διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) που προωθείται εν μέσω πανδημίας και γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και ενώ εκκρεμούν αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ, αναδεικνύουν δεκατρείς (13) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλου.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί τις συνθήκες της πανδημίας, με τους φορείς και τις υπηρεσίες να λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό και τους πολίτες να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνεδριάσεις και συναθροίσεις, λόγω της εμφάνισης πολλών κρουσμάτων  κορονοϊού, ώστε να προχωρήσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου που έχει σοβαρά ελλείμματα στην αδειοδότηση. Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύουν τη λανθασμένη κατάταξη του έργου από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε μικρότερη κατηγορία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την απόκρυψη από την κυβέρνηση και τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ της ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας-Χαλκιδικής, την ασυμβατότητα της χωροθέτησης του έργου ως προς το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας, αλλά και την κατάθεση προσφυγών κατά της χωροθέτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τρεις συλλόγους της περιοχής (Φίλοι της Γης, κυνηγοί και πολιτιστικός λαογραφικός) αλλά και από το Δήμο Λαγκαδά.

Στην αντιδημοκρατική μεθόδευση συνηγορεί και το γεγονός ότι η διαβούλευση λαμβάνει χώρα ενώ είναι σε ισχύ η απαγόρευση  δημόσιων συγκεντρώσεων και των συνεδριάσεων των δημοτικών οργάνων παρουσία κοινού λόγω πανδημίας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα  συμμετοχή των πολιτών. Εξαιτίας των ανωτέρω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας γιατί συνεχίζει να αποσιωπά την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας-Χαλκιδικής, γιατί παραβιάζει την υφιστάμενη νομοθεσία οδηγώντας στην παράνομη αδειοδότηση του έργου και ιδιαίτερα δεδομένου ότι εκκρεμεί η εξέταση του θέματος της χωροθέτησης στο ΣτΕ. Ζητούν τέλος,  την ανάκληση της διαδικασίας διαβούλευσης, εφόσον η Θεσσαλονίκη βιώνει το πιο δύσκολο κύμα της πανδημίας με πολλές ανθρώπινες απώλειες, με πλήρη περιορισμό των δημόσιων συγκεντρώσεων και με περιορισμένο προσωπικό στους φορείς και τις υπηρεσίες λόγω πολλαπλών κρουσμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

 Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

 Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Γιατί προωθείται η διαβούλευση επί της ΜΠΕ της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εν μέσω πανδημίας και γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και ενώ εκκρεμούν αποφάσεις στο ΣτΕ;

 Στις 20.07.20 ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησηςτηςΜονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Στις 11.11.2020, και ενώ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε τεθεί καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, ο φάκελος της ΜΕΑ τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 29.12.2020 δια μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Έως αυτή την ημερομηνία οι αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν μέσω του ΗΠΜ τις γνωμοδοτήσεις τους.

Από την έκδοση της Βεβαίωσης Χωροθέτησης ΜΕΑ Δυτικού Τομέα στις 14-05-2020 από την  Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΚ8Θ7ΛΛ-ΤΚΣ), έως σήμερα έχουν κατατεθεί δύο προσφυγές που βάλουν κατά της χωροθέτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τρεις συλλόγους της περιοχής (Φίλοι της Γης, κυνηγοί και πολιτιστικός λαογραφικός) αλλά και από το Δήμο Λαγκαδά.

Είναι έκδηλη η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες πανδημίας ώστε να προχωρήσει ένα έργο που έχει λανθασμένα καταταχθεί από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε μικρότερη κατηγορία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης! Επίσης η κυβέρνηση και ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ έχει αποκρύψει την ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση ως προς τη χωροθέτηση του έργου ΜΕΑ Δυτικού Τομέα του Φορέα Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας-Χαλκιδικής, ο οποίος ορθώς έπραξε στο πλαίσιο της θεσμικής του λειτουργίας και βάσει όσον ορίζονται στην Ε.Π.Μ.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί τις συνθήκες της πανδημίας, ενώ  οι φορείς και οι υπηρεσίες λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό λόγω της εμφάνισης πολλών κρουσμάτων του κορονοϊού, ώστε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των γνωμοδοτήσεων και με βάση τον αντιπεριβαλλοντικό Νόμο 4685/2020 να προχωρήσει εύκολα στα επόμενα στάδια χωρίς εμπόδια και αρνητικές γνωμοδοτήσεις.

Πραγματικά είναι απορίας άξιο ποιος αρμόδιος φορέας θα γνωμοδοτήσει θετικά σε ένα έργο που κατατίθεται ως κατηγορίας Α1 στο ΗΠΜ και στο κείμενο της ΜΠΕ, βάσει του οποίου θα αδειοδοτηθεί το έργο και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «5.1.2. ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» αναφέρεται ότι σύμφωνα με την βεβαίωση χωροθέτησης και την εξέταση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στην Γ΄ ζώνη προστασίας δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων της ομάδας Ι της κατηγορίας Α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69369/5386/1990 αλλά και ότι το συγκεκριμένο έργο της ΜΕΑ υπάγεται στην ομάδα ΑΙΙ της ΚΥΑ.

Επιπλέον των σοβαρών προβλημάτων και παραβιάσεων της νομοθεσίας στην περίπτωση στης χωροθέτησης σοβαρότατο θέμα δημιουργεί και η επιλογή του ΥΠΕΝ να εκκινήσει την ανάρτηση/διαβούλευση εν μέσω αυστηρού lockdownπου έχει πλήξει ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι κάτοικοι του Λαγκαδά, της περιοχής χωροθέτησης του έργου, αντιδρούν για το αντιδημοκρατικό πλαίσιο της διαβούλευσης, που επιχειρείται από τον Κυβέρνηση, εφόσον λόγω πανδημίας έχουν διακοπεί οι δημόσιες συγκεντρώσεις και οι συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων παρουσία κοινού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η συμμετοχή των πολιτών. Για το λόγο αυτό έχει ήδη κατατεθεί πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά να γνωμοδοτήσει αρνητικά στη διαβούλευση.

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΥΠΕΝ αναιρείτο θεσμικό του ρόλο δίνοντας λανθασμένες γνωμοδοτήσεις, είτε εν αγνοία του είτε και εσκεμμένα, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο -είτε ισχύει το ένα είτε το άλλο- για το μέλλον του περιβάλλοντος της χώρας μας.  Ιδιαίτερα αν αυτό γίνεται με παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ  προκειμένου να προχωρήσει έργα και δραστηριότητες μη συμβατά εντός προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερα δε όταν η δημόσια διαβούλευση λαμβάνει χώρα εν μέσω ενός σφοδρότατου κύματος πανδημίας με απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων.

Επειδή η χώρα βρίσκεται εν μέσω του σφοδρότερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού με ανθρώπινες απώλειες και που περιορίζει όλες τις μετακινήσεις και τις συνεδριάσεις των οργάνων και κοινωνικών φορέων.

Επειδή το φυσικό κεφάλαιο και η βιοποικιλότητα της πατρίδας μας αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς ανεκτίμητης αξίας, συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και παράλληλα εφόδιο ποιότητας ζωής για τους πολίτες και πρέπει να προστατευτεί.

Επειδή όταν επισημαίνονται παρερμηνείες  και παραβιάσεις της νομοθεσίας, η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει άμεσα.

Επειδή  εκκρεμούν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της χωροθέτησης που προηγείται της σύνταξης της ΜΠΕ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη, διαβούλευση επί της ΜΠΕ και την έκδοση ΑΕΠΟ για το συγκεκριμένο έργο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο η ΜΠΕ του έργου αποσιωπά την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας-Χαλκιδικής; Θα ληφθεί υπόψη αυτή η ουσιώδης και κρίσιμη γνωμοδότηση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου;
  2. Η αδειοδότηση του έργου θα προχωρήσει παραβιάζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία, περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων, οδηγώντας σε παράνομη αδειοδότηση του έργου και ιδιαίτερα παρότι εκκρεμεί η εξέταση του θέματος της χωροθέτησης του έργου στο ΣτΕ;
  3. Θα δοθεί άμεσα εντολή ανάκλησης της διαδικασίας διαβούλευσης, εφόσον η Θεσσαλονίκη διασχίζει το πιο δύσκολο κύμα πανδημίας με ανθρώπινες απώλειες, με πλήρη περιορισμό των δημόσιων συγκεντρώσεων και με περιορισμένο προσωπικό στους φορείς και τις υπηρεσίες λόγω πολλαπλών κρουσμάτων;

 Οι ερωτώντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αμανατίδης Ιωάννης

Αυγέρη Θεοδώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Print Friendly, PDF & Email