Το ζήτημα της ανατροπής του προγραμματισμού των δημοσίων υπαλλήλων που θεμελίωσαν δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης έφεραν, με ερώτησή τους σαράντα τρεις (43) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη Βουλή, με πρωτοβουλία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου.

Με το άρθρο 20 του Ν. 4997/2022 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο ρυθμίστηκε το θέμα της λήψης μειωμένης σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους, αυξάνοντας έως και 7 χρόνια το όριο ηλικίας που απαιτείται για να λάβουν μειωμένη σύνταξη, αιφνιδιάζοντας τους δικαιούχους, όπως επισημαίνουν οι βουλευτές. Με τον τρόπο αυτό, αδικούνται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θεμελίωναν 25 ετία τα έτη 2010-2012, χωρίς όμως να έχουν συμπληρώσει έως 31.12.2022 το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, οι οποίοι πλέον είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν τη συμπλήρωση των 62 ετών για να λάβουν τη μειωμένη σύνταξη.

Όπως επισημαίνεται, η διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ότι θα σεβαστεί τα γεγενημένα δικαιώματα και τον προγραμματισμό των οικογενειών.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τέλος, αν πρόκειται να ληφθούν μέτρα για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία σε βάρος των δικαιούχων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Ανατροπή του προγραμματισμού χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων με  την  αιφνίδια αύξηση του ηλικιακού ορίου για τη λήψη μειωμένης σύνταξης».

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 ρυθμίστηκε το θέμα της λήψης μειωμένης σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους με τρόπο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και αιφνιδίασε τους δικαιούχους.

Ειδικότερα στη διάταξη προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι το τέλος των ετών 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα, (δηλαδή είχαν, κατά κανόνα, συμπληρωμένη συντάξιμη υπηρεσία είκοσι πέντε χρόνια), το δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται εντός του έτους 2022 με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον Ν. 4336/2015 .

Αν ο/η ανωτέρω υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2022 το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης όπως αυτό ίσχυε μέχρι 18/8/2015, τότε δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη μόνο όταν συμπληρώσει τα εξήντα δύο (62) έτη της ηλικίας του/της ή πλήρη σύνταξη με τις γενικές προϋποθέσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ισχύουν.

Σύμφωνα μάλιστα με τα παραδείγματα που παρατίθενται στην εγκύκλιο που εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου τομέα :

  1. Υπάλληλος νοσοκομείου (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το έτος 1965 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2011 είχε τη δυνατότητα να λάβει μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών. Επειδή μέχρι 31/12/2022 ο/η ανωτέρω έχει συμπληρώσει την ηλικία των 56 ετών, δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί. Αντίθετα ο/η δημόσιος υπάλληλος που έχει γεννηθεί το έτος 1967 και έχει συμπληρώσει τα 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/2011 δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι κατά την 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 56 ετών.
  2. Εκπαιδευτικός (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το έτος 1964 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2012 είχε τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Επειδή μέχρι 31/12/2022 ο/η ανωτέρω έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών, δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί. Αντίθετα ο/η εκπαιδευτικός που έχει γεννηθεί το έτος 1965 και έχει συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2012 δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι κατά την 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών.
  3. Γυναίκα υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που γεννήθηκε το έτος 1965 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010, είχε τη δυνατότητα να λάβει μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. Επειδή μέχρι 31/12/2022 έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών, δικαιούται μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε και μπορεί το δικαίωμα αυτό να το ασκήσει το έτος 2022, 2023 κ.ο.κ. Αντίθετα αν η ανωτέρω υπάλληλος έχει γεννηθεί το έτος 1970, τότε δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το 62ο έτος της ηλικίας, δεδομένου ότι μέχρι 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών.

Από τα παραδείγματα που τίθενται στην εγκύκλιο είναι εμφανές ότι ανατρέπεται άρδην ο προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών  καθώς αυξάνεται έως και 7 χρόνια το όριο ηλικίας των δικαιούχων για να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Με τον τρόπο αυτό αδικούνται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θεμελίωναν 25 ετία τα έτη 2010-2012, χωρίς όμως να έχουν συμπληρώσει έως 31.12.2022 το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο ,οι οποίοι πλέον είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν την συμπλήρωση των 62 ετών για να λάβουν τη μειωμένη σύνταξη.

Ακόμη, η διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ότι θα σεβαστεί τα γεγενημένα δικαιώματα και τον προγραμματισμό των οικογενειών .

Η διάταξη αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο κατά την συζήτηση της στη Βουλή όσο και στη συζήτηση και ψήφισή της και τελικά υπερψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ.

Επειδή, χρειάζεται εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στα δικαιώματα ασφάλισης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Προτίθεται να λάβει μέτρα για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία σε βάρος των δικαιούχων που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της πρόωρης σύνταξης τώρα καλούνται να περιμένουν έως και 7 χρόνια;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email