Τις καταγγελίες για πληθώρα ζητημάτων κακοδιοίκησης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την παράνομη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παράτυπες διαδικασίες και την αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, καθώς και την καταχρηστική και παράνομη αντιμετώπιση των εργαζομένων ζητούν να διερευνηθούν σαράντα ένα (41) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου και του τομεάρχη Παιδείας και βουλευτή Α΄ Αθήνας, Νίκου Φίλη.

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. εδώ και 1,5 χρόνο δεν είναι νόμιμη καθώς ένα τακτικό μέλος του απεβίωσε και δεν αναπληρώθηκε εντός του τριμήνου που προβλέπει ο νόμος. Επισημαίνουν ότι το ΔΣ του ΙΚΥ διαχειρίζεται περισσότερα από 60.000.000 € από το Erasmus και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από υποτροφίες και ότι τελικά στην εκπνοή του έτους στις 9.12.2022 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η  απόφαση ανασυγκρότησης του ΔΣ του Ι.Κ.Υ. στην οποία ορίζεται νέο τακτικό μέλος στη θέση του εκλιπόντα. Από το γεγονός αυτό εγείρονται ερωτηματικά για την νομιμοποίηση όλων των αποφάσεων που έχει λάβει το ΔΣ για το χρονικό διάστημα του 1,5 χρόνου, αλλά και για την αδικαιολόγητη αδράνεια από πλευράς της Υπουργού, όπως τονίζουν οι βουλευτές.

Σοβαρά ζητήματα ανακύπτουν  στη διαχείριση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Erasmus + όπου έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για τη μη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο οδηγός και το εγχειρίδιο διαδικασιών της εσωτερικής μονάδας για 2021. Οι βουλευτές αναδεικνύουν και την περίπτωση της παράτυπης αλλαγής της διαδικασίας επιχορήγησης στη Βασική δράση 1-  Κινητικότητα ατόμων για να ωφεληθούν συγκεκριμένοι υποψήφιοι φορείς που ενώ είχαν κοπεί στο στάδιο της αξιολόγησης έλαβαν τελικά την επιχορήγηση.

Υπογραμμίζουν ακόμη, ότι πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για προνομιακή σχέση εκπροσώπου Ι.Ε.Κ. με μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., καθώς και για την τύχη και αντικειμενική αξιολόγηση ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της διαδικασίας απονομής των επιχορηγήσεων για τα προγράμματα.

Αλαλούμ επικρατεί και όσον αφορά τους εργαζόμενους Εθνική Μονάδα Συντονισμού  Erasmus +, όπου ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα στους εργαζόμενους, σε αντίθεση με τα όσα διαλαμβάνονται στη σύμβασή τους και το γεγονός ότι με απόφαση του Δ.Σ. 20 άτομα έχουν παράταση σύμβασης από το πρόγραμμα Erasmus + για την περίοδο 2014-2020, αλλά πληρώνονται από το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 τονίζουν οι βουλευτές.

Οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις και την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων για τις καταγγελίες που έχουν γίνει, για τη λειτουργία του ΔΣ του ΙΚΥ τον τελευταίο 1,5 χρόνο ,για το αν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι και τα πορίσματα αυτών, αλλά και για τα μέτρα που θα ληφθούν τόσο για την προστασία των εργαζομένων, όσο και για την διασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων και της τήρησης των εσωτερικών κανονισμών και την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του προγράμματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

Ερώτηση  και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ζητήματα κακοδιοίκησης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενώ η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σφυρίζει αδιάφορα».

Σύμφωνα με καταγγελίες στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) υφίστανται ζητήματα κακοδιοίκησης που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την παράνομη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παράτυπες διαδικασίες και την αδιαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, καθώς και την καταχρηστική και παράνομη αντιμετώπιση των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, η διετής σχεδόν αδράνεια της υπουργού κας Κεραμέως και η μη λήψη ουσιαστικών μέτρων είναι αδικαιολόγητη, παρότι είναι ενήμερη για τις αυθαιρεσίες στο Ίδρυμα και στη διαχείριση των προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών πόρων.

Αρχικά, η υπουργός Παιδείας με την αριθ. 105280/Z1 απόφασή της όρισε, τον Αύγουστο του 2020, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο του 2021 η συμμετοχή ενός τακτικού μέλους έχει καταστεί αδύνατη, καθώς απεβίωσε. Τι και αν νόμος ορίζει ότι το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν, εφόσον βέβαια, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία ή ότι το αναπληρωματικό μέλος μπορεί να μετέχει, για να αναπληρώσει τακτικό μέλος της ίδιας κατηγορίας, μόνον όταν το τακτικό μέλος απουσιάζει ή κωλύεται όχι δε όταν ελλείπει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. συνέχιζε να λειτουργεί μη νόμιμα, αφού παρήλθε το τρίμηνο και δεν αποκαταστάθηκε η πληρότητα της συγκρότησής του από την υπουργό Παιδείας, και να διαχειρίζεται περισσότερα από 60.000.000 € από το Erasmus και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από υποτροφίες, ενώ το αναπληρωματικό μέλος που καλείται στις συνεδριάσεις δεν είναι έστω αυτό που όφειλε, σύμφωνα με το ΦΕΚ ορισμού, να αναπληρώνει για τρεις μήνες τον εκλιπόντα!

Τελικά 1,5 χρόνο μετά, στις 9.12.2022 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ανασυγκρότηση του ΔΣ του Ι.Κ.Υ. (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. αριθμ.1142) στην οποία ορίζεται νέο τακτικό μέλος στη θέση του εκλιπόντα. Εγείρονται όμως ερωτηματικά για την νομιμοποίηση όλων των αποφάσεων που έχει λάβει το ΔΣ για το χρονικό διάστημα του 1,5 χρόνου, δηλαδή του διαστήματος πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία που εξέλιπε το τακτικό μέλος του ΔΣ μέχρι την ανασυγκρότηση του ΔΣ.

Επιπλέον, κατά τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, η αμεροληψία, η εύρυθμη λειτουργία και η προάσπιση των συμφερόντων του Ι.Κ.Υ.. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, πέρα της παράνομης συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου έως την 9.12.2022 που ανασυγκροτήθηκε, διαπιστώνεται, όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Erasmus +, ότι δεν τηρείται η διαδικασία που προβλέπει ο οδηγός Guide for NAs (version 2 – 7th July 2022) και δεν εφαρμόζεται το σύστημα ποιότητας για ΙΚΥ (οδηγός) – εγχειρίδιο διαδικασιών της εσωτερικής μονάδας για 2021.

Όσον αφορά τη Βασική δράση 1  Κινητικότητα ατόμων (που περιλαμβάνει τους τομείς Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ανηλίκων)  καταγγέλλεται ότι άλλαξε παράτυπα η διαδικασία επιχορήγησης για να ωφεληθούν συγκεκριμένοι υποψήφιοι φορείς. Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της αξιολόγησης εκδίδεται η απόφαση επιχορήγησης και κοινοποιούνται τα αποτελέσματα  σε όλους τους αιτούντες που μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων. Όμως στην περίπτωση  της Βασικής Δράσης 1 αμέσως μετά το στάδιο αξιολόγησης ενημερώθηκαν μόνο όσοι συμμετέχοντες δεν περνούσαν το στάδιο της αξιολόγησης ώστε να υποβάλλουν ενστάσεις πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΙΕΚ “ΑΚΜΗ” που κατά αυτό τον τρόπο ενώ είχε κοπεί στο στάδιο της αξιολόγησης συγκεντρώνοντας  βαθμολογία μικρότερη από 60, που είναι η απαιτούμενη, μετά τις ενστάσεις έλαβε την επιχορήγηση για την εκπαίδευση ανηλίκων ποσού 147.248,00 € (σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αποτελέσματα ΚΑ121 -Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

Περαιτέρω, και μετά την αλλαγή της διαδικασίας, και εφόσον είχαν ήδη κατανεμηθεί οι πόροι του προγράμματος ανισότιμα, η περίοδος των ενστάσεων ήταν προσχηματική.

Καταγγελίες διατυπώνονται επίσης για τη σχέση εκπροσώπου Ι.Ε.Κ. με μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. καθώς και για την τύχη και αντικειμενική αξιολόγηση ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της διαδικασίας απονομής των επιχορηγήσεων για τα προγράμματα.

Επιπροσθέτως, εγείρονται και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στις επιτροπές ενστάσεων και τις επιτροπές αξιολόγησης. Αλλά και για τη διακυβέρνηση Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus + καταγγέλλεται ότι υπάρχει συγκέντρωση εξουσιών, αδιαφανείς διαδικασίες, δεν υφίσταται εγχειρίδιο, καθώς και ότι δεν γίνεται έλεγχος από το υπουργείο.

Αλαλούμ επικρατεί και όσον αφορά τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα στους εργαζόμενους, σε αντίθεση με τα όσα διαλαμβάνονται  στη σύμβασή τους. Επιπλέον, ενώ δεν έχει βγει πρόσκληση στελέχωσης για το πρόγραμμα Erasmus + για την περίοδο 2021-2027, με απόφαση του Δ.Σ. 20 άτομα έχουν παράταση σύμβασης από το πρόγραμμα Erasmus + για την περίοδο 2014-2020, αλλά πληρώνονται από το  πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του Ι.Κ.Υ. μετά την αποβίωση του τακτικού μέλους τον Φεβρουάριο του 2021 και γιατί η απόφαση αυτή ελήφθη τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους ; Προκύπτει θέμα νομιμότητας των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ μετά τον Μάιο του 2021 έως και την 9.12.2022 και ευθύνη για την κατάσταση αυτή στον πρόεδρο του ΔΣ; Λήφθηκαν αποφάσεις κατά την τελευταία περίοδο πριν την ανασυγκρότηση του ΔΣ μόνο με την υπογραφή του προέδρου, όπως πχ. για την υποδράση ΚΑ171, και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για το θέμα αυτό και την αποκατάσταση της νομιμότητας και της χρηστής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων;
  2. Διενεργείται ή διενεργήθηκε, και μάλιστα το 2021 ή το 2022, έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ); Αν ναι, τι αφορά ο έλεγχος; Θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος για το πρόγραμμα Erasmus, τις χρηματοδοτήσεις του και γενικά τη λειτουργία της Μονάδας την περίοδο 2018-2022;
  3. Έγινε έλεγχος από την επιβλέπουσα υπηρεσία της ΕΕ για την αλλαγή στη διαδικασία επιχορήγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω; Θεωρεί εν προκειμένω ότι υπήρξε παράβαση της δεοντολογίας;
  4. Θα ελεγχθούν οι καταγγελίες για τους εργαζομένους στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού  Erasmus +, η τήρηση των συμβάσεων τους και η απόφαση για την πληρωμή των εργαζομένων του προγράμματος Erasmus + για την περίοδο 2014-2020 ;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Και παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Όλα τα σχετικά έγγραφα με τη διαδικασία και τις εκδοθείσες αποφάσεις του ΔΣ του ΙΚΥ για τα εγκεκριμένα σχέδια της Βασικής δράσης 1 (  ΚΑ1) για το έτος 2022 ,

Β) Οι αποφάσεις του ΔΣ για την συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και εξέτασης ενστάσεων,

Γ) Η απόφαση του ΔΣ για την πληρωμή των εργαζομένων του προγράμματος Erasmus + για την περίοδο 2014-2020

Δ) Η από 11.3.2021 απόφαση του ΔΣ  και  την από 17.9.2020 απόφαση του ΔΣ  και την από 8.9.2022 απόφαση του ΔΣ

Ε) Οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί για  όλα τα προγράμματα  της Βασικής δράσης 1 για το  2022 και τα πρακτικά αποφάσεων επί αυτών  και τις αποφάσεις που εξέδωσε το ΔΣ για τις επιχορηγήσεις ειδικά του προγράμματος ΚΑ171

ΣΤ) Καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο με την διενέργεια ελέγχου στην Εθνική Μονάδα και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού

Οι ερωτώντες και αιτούντες  βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθός Ανδρέας

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τόλκας Άγγελος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Print Friendly, PDF & Email