Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) με τίτλο «Τα χατίρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζονται» κατέθεσαν τριάντα επτά (37) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου και της βουλευτή Χαλκιδικής και Αναπληρώτριας τομεάρχη Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακής Μάλαμα.

Η Ερώτηση αφορά κυρίως στην απουσία ελέγχων στη συγκεκριμένη μεταλλευτική εταιρεία και στη δίχως προσχήματα κάλυψη αυθαιρεσιών της που παρέχεται από όλη την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Από τα ελάχιστα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία τρία χρόνια διενεργήθηκαν δύο μόνο έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και μόνο ύστερα από επανειλημμένες οχλήσεις πολιτών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Υπάρχουν μάλιστα «στο συρτάρι» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας τρεις (3) εισηγήσεις επιβολής προστίμου από το 2020 που δεν προχωρούν, όπως ακριβώς γινόταν το διάστημα 2012-2015 για τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Ελλείψει των Ετήσιων Εκθέσεων πεπραγμένων των ελεγκτικών μηχανισμών του ΥΠΕΝ-καθώς η τελευταία δημοσίευση ήταν για το 2019- οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό ΠΕΝ εάν σκοπεύει να εκδώσει τις Αποφάσεις επιβολής προστίμων στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ή εάν θα τις ακυρώσει, όπως συνηθίζει τώρα τελευταία να κάνει και σε άλλα οικονομικά συμφέροντα.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης και Α.Κ.Ε. όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας

Θέμα: «Τα χατίρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ συνεχίζονται»

Σε συνέχεια του Κοινοβουλευτικού μας Ελέγχου με την υπ΄ αριθ. 197/5005/03-05-2022 Ερώτησή μας και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) που μετατράπηκε σε Επίκαιρη συζήτηση στη Βουλή (10-06-2022), με τίτλο «Θα συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα σας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» εις βάρος των συμφερόντων της χώρας, του περιβάλλοντος και της Χαλκιδικής;», επανερχόμαστε στο ζήτημα του πως αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της ΝΔ τη «φιλικότητα» προς τις επενδύσεις, που επί της ουσίας αποτελεί παραβίαση του θεσμικού πλαισίου αλλά και των υποχρεώσεων της πολιτείας και είναι εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Από τα ελάχιστα στοιχεία και απαντήσεις που μας γνωστοποιήθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο προκύπτουν τα εξής:

Σε ό,τι αφορά στις θεσμικές ενέργειες του ΥΠΕΝ σε σχέση με την συγκεκριμένη εταιρεία, υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια. Τα στοιχεία και οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν στη Βουλή δεν δόθηκαν παρότι είναι πληροφορίες που θα έπρεπε να δημοσιεύονται βάσει των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας (κεφ. Δ4 ΚΥΑ ΕΠΟ). Το ΥΠΕΝ δείχνει την ασέβειά του και την απαξίωση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και σε κανόνες διαφάνειας και ενημέρωσης.

Η συγκεκριμένη μεταλλευτική δραστηριότητα δεν ελέγχεται από τότε που ανέλαβε η «προστατευτική» κυβέρνηση της ΝΔ. Αν και κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης ερώτησής μας, ο Υπουργός προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι γίνονται έλεγχοι – χωρίς να αναφερθεί στις χρονιές που αυτοί διενεργήθηκαν -, ωστόσο από τα έγγραφα διαπιστώθηκε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι μόνοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στη δραστηριότητα είναι από το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και έγιναν τις εξής ημερομηνίες:

i.06/12/2019 (καθυστερημένα λόγω πλημμυρών τον 11/2019 και ύστερα από δικές μας επανειλημμένες οχλήσεις στη Βουλή),

ii.01/07/2020 (μετά από καταγγελία πολιτών της περιοχής Ολυμπιάδας)

ενώ έχουν εκδοθεί τρεις (3) Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) και αντίστοιχες Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως το διάστημα από τον Ιούλιο του 2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί ούτε ένας έλεγχος τακτικός και προγραμματισμένος στην εν λόγω δραστηριότητα. Οι μοναδικοί δύο έλεγχοι προέκυψαν εξαιτίας εκκλήσεων πολιτών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Σχετικά στοιχεία δεν μας γνωστοποιήθηκαν από το αντίστοιχο Τμήμα Επιθεωρητών Μεταλλείων και ο λόγος παραμένει άγνωστος.

Επίσης, μηδενικοί έλεγχοι προκύπτουν και από την Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, διότι δεν υπάρχει καμία δημοσίευση εκ μέρους της από τις αρχές του 2021 και μετά, ως όφειλε (όροι δ.1.39 και δ.4.6 ΚΥΑ ΕΠΟ), και παρότι είχε συγκροτηθεί ακριβώς για αυτό το σκοπό, σε απαίτηση του περιβαλλοντικού όρου δ.1.39 της ΚΥΑ ΕΠΟ.

Από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ επίσης ενημερωθήκαμε ότι εγκρίθηκε Προσάρτημα Τεχνικής Μελέτης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, για τη μεταφορά του τέλματος Ολυμπιάδας στο εργοστάσιο Στρατωνίου, ενώ αυτό  δεν περιγράφεται στην ισχύουσα ΑΕΠΟ του έργου.

Επειδή, η τελευταία δημοσιευμένη Έκθεση από το ΥΠΕΝ σχετικά με τα αποτελέσματα των ελεγκτικών του μηχανισμών έγινε για το έτος 2019, ενώ αυτό όφειλε να γίνεται κάθε χρόνο.

Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, τα Τμήματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, έκαναν συνολικά εβδομήντα έξι (76) Εισηγήσεις Επιβολής προστίμου, από τις οποίες υπεγράφησαν και εκδόθηκαν τελικώς μόνον οι σαράντα τέσσερις (44) από αυτές.

Επειδή υπάρχει αδιαφάνεια γενικότερα με τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΥΠΕΝ, από το 2019 και έπειτα.

Επειδή, στο νέο σχέδιο νόμου, που είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις, βάσει των οποίων μεθοδεύεται από το ΥΠΕΝ η ακύρωση διενεργηθέντων ελέγχων που έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και μέσα σε αυτές είναι και της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»

Επειδή, με τις παραπάνω μεθοδεύσεις σας καταλύεται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Έχουν υπογραφεί οι εισηγήσεις επιβολής προστίμου για Βεβαιωμένες περιβαλλοντικές παραβάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ» που εκκρεμούν από το 2020; Αν ναι, σε ποιο ύψος κυμαίνεται το πρόστιμο; Αν όχι, για ποιο λόγο αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα;

2.Σκοπεύετε να επιβάλλετε τα πρόστιμα, βάσει των τριών (3) ΠΒΠ που έχουν εκδοθεί, στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ» ή θα ακολουθήσετε την προσφιλή σας τακτική να ακυρώνετε εκ των υστέρων τις βεβαιώσεις παράβασης;

3.Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αδειοδότηση της μεταφοράς του αχαρακτήριστου (ως προς την επικινδυνότητά του) αποβλήτου της Ολυμπιάδας στο εργοστάσιο Στρατωνίου, αφού αυτή δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ ΕΠΟ και ούτε και στις χαριστικές τροποποιήσεις που έχετε κάνει;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε και αιτούμαστε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα παρακάτω:

1.Η έγκριση της μελέτης χαρακτηρισμού του τέλματος Ολυμπιάδας και οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Χαρακτηρισμού και της Δνσης Διαχείρισης Αποβλήτων που προηγήθηκαν της έγκρισης.

2.Το Προσάρτημα της Τεχνικής Μελέτης μεταλλείου Μαύρων Πετρών που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 64553/596/13-07-2022 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ.

3.Τις Εκθέσεις Ελέγχου που αντιστοιχούν στις τρεις (3) ΠΒΠ που εκκρεμούν σήμερα για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»

4.Τις τρεις (3) Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου προς την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ» που εκκρεμούν από το 2020.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Μάλαμα Κυριακή

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Συρμαλένιος Νίκος

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email