(από 1:30:40)

ΕΡΤ1, “Αθήνα – Θεσσαλονίκη”

Print Friendly, PDF & Email