Εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα για την πρόοδό της στις υποδομές υγρών αποβλήτων

20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε εχθές στις Βρυξέλλες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακή Πολιτικής και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επικεφαλής την Αν. Γεν. Δ/ντρια Περιβάλλοντος κ. Joanne Drake και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις ως προς τον εθνικό σχεδιασμό των βιολογικών καθαρισμών των οικισμών Γ’ προτεραιότητας (δηλ. των οικισμών από 2.000 έως 15.000 κατοίκους).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχάρη τον Αν. ΥΠΕΝ για τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης κατάλογος των οικισμών που προσδιορίστηκαν με βάση την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία, εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των έργων, καθώς και μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης της προόδου μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων τεχνικών εργαλείων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερότητα στα δεδομένα του σχεδιασμού και καθίσταται ευκολότερη η διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Επισημάνθηκε ότι το παράδειγμα της Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σημειώθηκε η πρόοδος που επιτυγχάνεται στη βελτίωση της ικανότητας αλλά και των λειτουργιών των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελλάδας, που θα παρακολουθούν πλέον και την αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που δεν έχουν ακόμα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει μελέτες περαιτέρω ωρίμανσης των έργων, υπό την προϋπόθεση της υλοποίησής τους την επόμενη προγραμματική περίοδο. Επισημάνθηκε, δε, ότι είναι απολύτως λογικό να παρέχεται επαρκές χρονικό περιθώριο στη χώρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε για τη συνεχή στήριξη της χώρας στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων, εφόσον παρατηρείται διαρκής και σταθερή πρόοδος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέους τομείς, όπως στη διαχείριση και αξιοποίηση της λυματολάσπης, στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, ξεκινώντας πιθανότατα από ένα επιδεικτικό έργο στην Αττική, καθώς και στη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς νησιωτικούς οικισμούς με σημαντική τουριστική ανάπτυξη που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια για τη συμπερίληψή τους στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας, με στόχο τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους στα υπολειπόμενα έργα επεξεργασίας λυμάτων.

 

Print Friendly, PDF & Email