Η Ελλάδα ζητά πρόσβαση στο πόσιμο νερό για όλους

20 Δεκεμβρίου 2018

Κατά τη σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες για την Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η Ελλάδα υποστήριξε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υιοθέτησης της πρότασης, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι είναι απαραίτητο να γίνει ρητή αναφορά στο κείμενο της νέας Οδηγίας στην ανάγκη για καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό για όλους, κατοχυρώνοντας θεσμικά ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Επισημάνθηκε ότι η ισότιμη πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας, θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών. Προβλέπεται και περιλαμβάνεται στους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΕΗ και πρέπει να αποτελεί κεντρική πολιτική δέσμευση της Ευρώπης προς τους πολίτες. Αυτό αποτυπώνεται και στη σχετική τροποποίηση της Οδηγίας που έχει ζητήσει η Ελλάδα.

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος ενημερώθηκαν επίσης ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση αυτή την περίοδο προωθεί συνταγματικές αλλαγές, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στο αγαθό του νερού ύδρευσης, μέσω και του δημόσιου χαρακτήρα των φορέων ύδρευσης. Επίσης, έχει ήδη νομοθετηθεί ειδική ρύθμιση ώστε στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα να συμμετέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο μετοχικό σχήμα των εταιρειών ύδρευσης, εξασφαλίζοντας και τον αναγκαίο κοινωνικό έλεγχο και αποκλείοντας την περίπτωση δημιουργίας ιδιωτικών μονοπωλίων στην ύδρευση.

Print Friendly, PDF & Email