Σε κατάθεση, για τρίτη φορά, της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.), λόγω της επίμονης άρνησης των αρμόδιων Υπουργών να απαντήσουν σχετικά με την κατεδάφιση πέντε (5) εκ των εννιακοσίων (900) αυθαίρετων κτισμάτων που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου στο Ελληνικό, προχώρησαν πενήντα τρεις (53) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. Η ΑΚΕ δεν απαντήθηκε ούτε την πρώτη φορά που την καταθέσαμε, στις 14.7.2020, ούτε τη δεύτερη φορά που κατατέθηκε, στις 27.08.2020, και ΚΑΝΕΝΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών ΔΕΝ έχει ανταποκριθεί ακόμη και σήμερα στην υποχρέωσή του να προσκομίσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποδειχθεί εάν οι “επικοινωνιακής χρήσης” κατεδαφίσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο Ελληνικό έγιναν τελικά σύννομα, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Μετά από τις φωτογραφίες και τα πλάνα του κυρίου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο που “στήθηκε” εικονικά στο Ελληνικό, χωρίς φυσικά να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση στη Lamda Development και χωρίς το ελληνικό δημόσιο να έχει λάβει ούτε ένα ευρώ, προέκυψε και άλλο ένα σοβαρό έλλειμμα, ενδεικτικό της προχειρότητας της κυβέρνησης της ΝΔ.

Η συνεχιζόμενη άρνηση των συναρμόδιων Υπουργείων να απαντήσουν στην Α.Κ.Ε. των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εγείρει νέα ερωτήματα σε σχέση με το εάν η κυβέρνηση αδιαφορεί συνειδητά και επιλέγει να απαξιώνει το θεσμό του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, απαξιώνοντας ταυτόχρονα το δημοκρατικό έλεγχο και τη λογοδοσία, ή εάν έχει κάτι να κρύψει όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το επικοινωνιακό φιάσκο στο Ελληνικό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

1. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Οικονομικών

3. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης εντός του γηπέδου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ.Κοσμά»

Επανακαταθέτουμε την αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αριθμό πρωτοκόλλου 422 που κατατέθηκε στις 27.8.2020  καθώς ακόμη δεν έχουμε λάβει τα αιτούμενα έγγραφα. Σημειώνουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που επανακαταθέτουμε την αίτηση κατάθεσης εγγράφων καθώς ούτε η  αρχική μας αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αριθμό πρωτοκόλλου 382 που κατατέθηκε στις 14.7.2020 απαντήθηκε από τα ερωτώμενα Υπουργεία.

Το κείμενο της αίτησης κατάθεσης εγγράφων έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο έναρξης κατεδαφίσεων στο γήπεδο του Ελληνικού κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), από την εταιρεία LamdaDevelopment, αιτούμαστε την κατάθεση για ενημέρωση της Βουλής και των πολιτώντων ακόλουθωνεγγράφων:

 1. Τη σύμβαση παραχώρησης για την εκτέλεση των εργασιών,που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικό Α.Ε. και του Αγοραστή ή Εγγυητή αυτού, και αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της υπ’ αριθ. 60732/2020 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 2262/Β/12.06.2020 ).
 2. Τη σύμβαση μεταξύ της LamdaDevelopment και του αναδόχου εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ΙΝΤΡΑΚΑΤ,όπως αυτή αναφέρεται στη Διαπιστωτική Πράξη ΥΠΟΙΚ01/06/2020/53772 ΕΞ2020
 1. Την από 22-05-2020 υποβολή μελέτης κατεδάφισης από την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
 2. Το υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ51199 ΕΞ2020/26-05-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού με θέμα «Παρατηρήσεις επί της από 22-05-2020 υποβολής μελέτης κατεδάφισης».
 3. Το υπ’αριθ. 62000242/28-05-2020(ΥΠΟΙΚ 52193 ΕΙ 2020/28-05-2020) έγγραφο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με θέμα «Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων της από 22-05-2020 υποβολής μελέτης κατεδάφισης»
 4. Τους φακέλους του έργου κατεδαφίσεων εντός του γηπέδου Ελληνικού που αφορούν στα κάτωθι:
  • Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ_ΦΑΥ)
  • Την έγκριση εκτέλεσης Εργασιών από την αρμόδια ΥΔΟΜ
 5. Τα υποβληθέντα στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ)και την υπογεγραμμένη σύμβαση του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εν προκειμένω της κατασκευάστριας είτε της εγγυήτριας εταιρείας, με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ
 6. Το ημερολόγιο έργου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης εργασιών
 7. Την από 22.06.2020 Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ) που υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59020/3496/22.06.2020), η οποία αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε ΠΕΤ με αριθμό 2006324111, και κάθε έγγραφο που επιτρέπει στην προαναφερόμενη εταιρία να προβεί σε κατεδαφίσεις εντός του ΜΠΕΑΚ.
 8. Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την «ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α147)» και ειδικά αυτά που αφορούν σε επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ορισμό συλλογικών οργάνων, πρακτικά τους κ.λ.π).
 9. Όσα επιπλέον έγγραφα κατατέθηκαν με βάση την διαπιστωτική πράξη ΥΠΟΙΚ01/06/2020/53772 ΕΞ2020.
 10. Την διαβίβασηστα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας της εκ των προτέρων γνωστοποίησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το ΠΔ305/96 άρθρο 3.
 11. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που έχει την ευθύνη του εργοταξίου

 

Οι αιτούντες Βουλευτές

 

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Σία

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Print Friendly, PDF & Email