Αθήνα, 21/03/2017

 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Χαιρετισμός Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας τιμήθηκε, σήμερα,  με δύο εκδηλώσεις. Μία από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, και μία από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.,  που γιορτάζει και τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος συμμετέχοντας με χαιρετισμό και στις δύο εκδηλώσεις, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη επιλογή να αποτελεί η δασική πολιτική κεντρική πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ιδιαίτερη μέριμνα εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας.
Στον χαιρετισμό του επεσήμανε καταρχάς την χρονική συγκυρία, η οποία  χαρακτηρίζεται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Χαρακτήρισε τους δασικούς χάρτες ως σύγχρονο μύθο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι αποτελούν συνταγματική και επιστημονική επιταγή.
Η ανάρτηση και στη συνέχεια η κύρωση των δασικών χαρτών  διασφαλίζει την δασική περιουσία της χώρας, χωροθετεί τη βάση για την εγχώρια δασική επιστήμη και τροφοδοτεί την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, με τη σύνταξη του Κτηματολογίου και του Δασολογίου.
Με βάση το πλαίσιο που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες και η κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας, πρώτο μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου θα είναι η σύνταξη της εθνικής στρατηγικής για τα δάση, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
Ο Αν. ΥΠΕΝ ζήτησε τη στήριξη και των υπηρεσιών και των επιστημόνων του κλάδου για την σοβαρή πολιτική αλλαγή που ουσιαστικά σηματοδοτούν οι δασικοί χάρτες για τη χώρα μας, εφόσον αποτυπώνεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο η νομιμότητα, η κανονικότητα και η συστηματικοποίηση των χρήσεων. Μια αλλαγή η οποία έχει προφανώς σημαντικές επιδράσεις στη λειτουργία της κοινωνίας μας,  στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
Αλλαγές που πρέπει να συνεκτιμηθούν, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που αναδεικνύονται και να δώσουμε στους δασικούς χάρτες τη δυνατότητα να είναι ένα ωφέλιμο εργαλείο για τον πολίτη και τον αγρότη, αλλά και για την οικιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Παράλληλα,  θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε νέα εργαλεία αξιοποίησης του δασικού πλούτου της χώρας μας και τροφοδότηση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας και από άλλες πηγές, δημιουργώντας μία πολυμετρική και ποικίλη διαδικασία ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό, ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα έκδοσης νέων προδιαγραφών εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων των Δασών και στην ανανέωση των Διαχειριστικών Μελετών, που στην πλειοψηφία τους έχουν λήξει, με στόχο την ολοκληρωμένη δασική διαχείριση.
Τόνισε δε, ότι απαραίτητο συμπλήρωμα αποτελούν και τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, τα οποία θα αποκτήσουν πολύ σύντομα προδιαγραφές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η ολοκληρωμένη δασική διαχείριση αποτελεί και την καταλληλότερη πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, εφόσον και αυτές αντιστοιχούν σε μία σημαντική ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δασοπονία πολλαπλών σκοπών, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα παραγωγής μη ξυλωδών δασικών προϊόντων από τα δάση, αλλά και ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων που προσφέρουν στην τοπική οικονομία και είναι πολλαπλώς ωφέλιμες. Μάλιστα, το ΥΠΕΝ πρόσφατα συνέβαλε στην κατεύθυνση αυτή με την υπουργική απόφαση για τα δασικά μονοπάτια.
Ο νόμος του ΥΠΕΝ για τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, καθώς και η οργάνωση της θήρας και της βόσκησης είναι δραστηριότητες που επίσης μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των οικοσυστημάτων και την αειφορία τους.
Παράλληλα, τα δάση επιτελούν σημαντικό σκοπό στην κατεύθυνση της κλιματικής αλλαγής, που για τη χώρα μας αποτελεί προτεραιότητα, μετά την κύρωση της συμφωνίας των Παρισίων, από την Ελληνική Βουλή.
Η δάσωση, η αναδάσωση, η αειφορική διαχείριση των δασών, όπως και τα αγροδασικά συστήματα είναι καθοριστικά εργαλεία για την μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και τον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, τα δάση μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της βιολογικής και γενετικής ποικιλότητας.
Σημαντικό θέμα αποτελεί η δασική πιστοποίηση και η προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, με στήριξη του αγροτικού κόσμου, με δεδομένο ότι οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν ως προτεραιότητα τη στήριξη της υπαίθρου και την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των Δασικών μας Υπηρεσιών  είναι η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων που έχουν ελαχιστοποιηθεί, εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών των τελευταίων ετών.
Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση προγραμματίζει την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με επιστημονικά στελέχη ορισμένου χρόνου, τα οποία θα στηρίξουν κατά προτεραιότητα το έργο των δασικών χαρτών. Επιπλέον, λαμβάνει πρόνοια για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων του κλάδου που χρονίζουν, ώστε και οι διανυκτερεύσεις και υπερωρίες να καταβάλλονται, όπως είναι το πρέπον.
Print Friendly, PDF & Email