Αθήνα, 03/04/2017
Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Το ενεργειακό μέλλον της χώρας σχεδιάζεται με άξονες την εργασία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την καινοτομία και το κοινωνικό όφελος”
 
Καλωσορίζοντας στο ΥΠΕΝ, την αντιπροσωπεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας(IEA), ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία ενεργειακού σχεδιασμού της Ελλάδας, ο οποίος βασίζεται στην ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης στην ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση του ενεργειακού τομέα για οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας, με κριτήρια την περιβαλλοντική προστασία, τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, την εξασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού οφέλους και την αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας.
Βασικοί άξονες του ενεργειακού σχεδιασμού είναι η ενεργειακή ασφάλεια, με διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ο ομαλή μετάβαση της αγοράς ενέργειας στη φάση απελευθέρωσης και η ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες – προμηθευτές ενέργειας.
“Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, είπε χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ, συμπληρώνοντας ότι “η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει το στόχο διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το 2020 και θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030”.
“Ο μετασχηματισμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ενίσχυση των ΑΠΕ βασίζεται στο άνοιγμα της αγοράς προς τους παραγωγούς/προμηθευτές μέσω ενός σταθερού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το μεταβλητό κόστος των διαφόρων τεχνολογιών, χωρίς να οδηγεί σε φαινόμενα όπως η «φωτοβολταϊκή έκρηξη» των τελευταίων ετών και τη δημιουργία ελλειμμάτων στο ΛΑΓΗΕ”.
Επίσης, “ο ενεργειακός σχεδιασμός περιλαμβάνει και την απεξάρτηση των νησιωτικών περιοχών από το πετρέλαιο, με ενίσχυση των ΑΠΕ και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τη μερική χρηματοδότηση των απαιτούμενων επενδύσεων μέσω ειδικού εργαλείου στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, δράση που θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά και θεσμικά στην ΕΕ”.
Στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί χώρα «κλειδί» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κατασκευή μεγάλων έργων, όπως ο IGB και ο ΤΑΠ, τα έργα της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, και ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed (ΝΑ Μεσογείου) θα συντείνουν στο να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Και βέβαια η ενεργειακή αποδοτικότητα, ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα και τα δημόσια κτήρια, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Για το λόγο αυτό ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι χρειάζονται νέα οικονομικά εργαλεία, όπως το Εξοικονομώ ΙΙ για τον ιδιωτικό τομέα και το Εξοικονομώ για το Δημόσιο Τομέα, με δεδομένη την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και την ανάγκη αρχικής επένδυσης. Τα νέα χρηματοδοτικά σχήματα θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, μέσω της αναζωογόνησης της οικοδομικής δραστηριότητας και θα δημιουργήσουν νέες, πράσινες θέσεις εργασίας.
Εκτός από τις τεχνολογικές λύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα συναρτάται άμεσα με τη διακυβέρνηση και οργάνωση του ενεργειακού συστήματος. Η ευρύτερη συμμετοχή κοινωνικών φορέων και καταναλωτών αποτελεί όχημα για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε τοπική κλίμακα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση πρόκειται να προωθήσει ενεργειακούς συνεταιρισμούς με συμμετοχή Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών. Εκτός από το συμμετοχικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί θα επιτρέψουν τη δημοκρατική μετάβαση σε αποκεντρωμένες και αποδοτικότερες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας.
Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε ότι η συνεργασία με διεθνείς φορείς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, θα επιτρέψει την ενίσχυση διεθνών ενεργειακών συνεργασιών, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων, κλιματικά-και περιβαλλοντικά φιλικών καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν σε όλους, και ειδικότερα στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, την πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας.
Print Friendly, PDF & Email