Αθήνα, 28/02/2017

 Σε εξέλιξη το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ
 Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Η νέα Οδηγία της ΕΕ για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων”
“Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS”, δήλωσε νωρίτερα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην αρχή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, και έχει ως θέμα την Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) “και διαπραγματευόμαστε, ώστε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, η οποία πρέπει να επιτύχει για το μέλλον του πλανήτη και την ανάπτυξη των επόμενων γενεών”.
Ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι είναι επιβεβλημένες κάποιες προσαρμογές, προκειμένου η πρόταση Οδηγίας για την Αναθεώρηση του ETS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει την απαιτούμενη ισορροπία. Πρόσθεσε δε, ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση κοινών λύσεων στα θέματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρούν ως σημαντικά, εφόσον βασική αρχή της ΕΕ είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.
Σημαντικά ζητήματα που αφορούν άλλα κράτη μέλη, όπως η αποζημίωση για το έμμεσο κόστος άνθρακα, το ζήτημα της αξιολόγησης σε επίπεδο κωδικού προϊόντων (PRODCOM), ο τρόπος διοίκησης του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, είναι θέματα για τα οποία  μπορούν να βρεθούν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις.
“Ο στόχος που μας ενώνει και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προτείνουμε να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του στόχου”, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε ότι  για τα κράτη μέλη που είναι σε οικονομικά δυσκολότερη θέση, η επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, για τους τομείς εντός του ETS, πρέπει να γίνει με το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Για παράδειγμα, “πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική αύξηση της τιμής του άνθρακα με διοικητικά μέτρα, η οποία ενδέχεται με τη σειρά της να αυξήσει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σαφείς κοινωνικές επιπτώσεις, όπως είναι η περιορισμένη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ενέργεια”.
Με δεδομένο ότι έχουν ήδη περάσει 2,5 χρόνια από τον Οκτώβριο 2014 που τέθηκαν οι βάσεις της σημερινής συζήτησης και με τα νέα δεδομένα που προέρχονται από το πρόσφατο ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάζεται προσαρμογή των θέσεων όλων των κρατών μελών.
Για παράδειγμα,  “ο διπλασιασμός του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (ΜSR) που τροποποιεί το πλαίσιο της συμφωνίας του Οκτωβρίου 2014, μπορεί να εξισορροπηθεί από την αύξηση της βοήθειας προς τα κράτη μέλη, είτε με ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων εκσυγχρονισμού, είτε με τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund)”.
Ως προς τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για τη μετάβαση σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών που προβλέπονται για τις χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, “θεωρούμε ότι θα πρέπει στο έτος βάσης 2013 να προστεθεί και το 2014, έτσι ώστε να αντανακλάται ορθότερα η τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.
Η συμπερίληψη της Ελλάδας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπολοίπων κρατών μελών είναι  αναγκαία, ακόμα και αν χρειάζεται κάποιο εργαλείο ισοδύναμου αποτελέσματος. “Γνωρίζοντας ότι η χώρα μας είναι εδώ και χρόνια σε πρόγραμμα με χρηματοδότηση από τον ΕSM (European Stability Mechanism) και την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι πολιτικά και δημοσιονομικά λανθασμένο να αποκλείεται η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού”.
Συγκεκριμένα, οι πόροι του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη διασύνδεση των νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, με βάση την διακηρυγμένη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την απόσυρση των σημερινών εξαιρετικά ρυπογόνων μονάδων πετρελαίου. Έτσι, θα μειωθούν οι αέριες εκπομπές και οι εκπομπές άνθρακα, καθώς και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
“Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μαζί με ένα ενισχυμένο Ταμείο Εκσυγχρονισμού είναι χρήσιμα εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας, με πυλώνες την οικονομία χαμηλού άνθρακα και την κυκλική οικονομία”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Print Friendly, PDF & Email