Αθήνα, 10/02/2017

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Το περιβάλλον ενώνει τους λαούς, δεν τους χωρίζει”

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου συζητείται η Κύρωση της Συμφωνίας για την Προστασία και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε πως η Κύρωση της Συμφωνίας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προστασία και διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας των Πρεσπών και της αειφόρου ανάπτυξης, σε μία περιοχή των Βαλκανίων που συνυπάρχουν, εδώ και αιώνες, ο άνθρωπος με τη φύση.

“Με καθυστέρηση 17 ετών καλούμαστε να κυρώσουμε τη συμφωνία, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει στη διασυνοριακή Πρέσπα από τους εθνικούς και τοπικούς φορείς, τις ΜΚΟ, τους εθελοντές και τους ανθρώπους του τόπου. Η διεθνής αυτή συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων καλής γειτονίας, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τριών όμορων χωρών, της Ελλάδας, της Αλβανίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων συνεργασίας, με σημεία αιχμής την ανάδειξη, την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς”, είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: “Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκε ότι το νερό είναι αιτία σύγκρουσης. Εμείς παίρνουμε μια άλλη πρωτοβουλία. Μετατρέπουμε το νερό σε έναν παράγοντα συνεργασίας των λαών, επίλυσης προβλημάτων κάτι που αντιστοιχεί στην φιλειρηνική στάση του αριστερού κινήματος, αλλά και στα οικολογικά απαιτούμενα της σημερινής εποχής. Αυτό είναι το διαφορετικό. Ένα πεδίο ανταγωνισμού και συγκρούσεων, το μετατρέπουμε σε  πεδίο συνεργασίας, ανάπτυξης και προστασίας της φύσης”.

 

Επιπλέον, η κύρωση της Συμφωνίας θα ενισχύσει και θα βελτιώσει τομείς, όπως είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, ενώ το κείμενο της Κύρωσης εξειδικεύει τους στόχους, άξονες και μηχανισμούς των προβλεπόμενων δράσεων. Πολύ σημαντικό στοιχείο που απορρέει από την Κύρωση είναι η δυνατότητα να διεκδικήσουμε, ως χώρα, την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στη νομοθεσία και λειτουργία της πΓΔΜ και της Αλβανίας, κάτι που αποτελεί ζητούμενο.

Ειδικότερα, η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών αντανακλά το πολιτικό και διοικητικό όργανο της συμφωνίας. Παράλληλα, στο Μηχανισμό Υψηλού Επιπέδου, επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν από τη συνεργασία με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίπεδο των αποφάσεων εμπλέκονται οι αιρετοί της χώρας και του τόπου, της αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπηση των ΜΚΟ. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τετραμερές σχήμα, εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ενισχύει την διπλωματία της χώρας μας. Τα κοινά αντικείμενα της συμφωνίας είναι το νερό, η ρύπανση, η βιοποικιλότητα, το έδαφος, η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, η αποτροπή της εισαγωγής και εκτροφής ξενικών ειδών και ζώων, καθώς και η ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

“Οποιαδήποτε διάθεση ή στάση απομονωτισμού μπορεί να λειτουργήσει μόνο εις βάρος του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με την ύπαρξη κοινών δράσεων που λειτουργούν προς όφελος του περιβάλλοντος”, τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος. “Είναι αντιεπιστημονική και αντιπεριβαλλοντική στάση η θωράκιση και περιχαράκωση σε εθνικά σύνορα, διότι το περιβάλλον, όπως και ο πολιτισμός, ενώνουν τους λαούς και δεν τους χωρίζουν”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Και κατέληξε: “Η διασυνοριακή Πρέσπα φιλοξενεί τρεις λαούς, δύο λίμνες και ένα κοινό αίσθημα για τον τόπο, που ενώνει. Οι προκλήσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας στην πράξη είναι πολλές. Υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά αυτές οι διαφορές δημιουργούν ταυτόχρονα και πολλές δυνατότητες. Δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο καλλιέργειας ή εμπορίου, δεν μοιραζόμαστε την ίδια γλώσσα επικοινωνίας. Ωστόσο, οι διαφορές μπορούν να ρίξουν γέφυρες συνεργασίας, διότι η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης, μπορεί να δώσει παραδείγματα και στην αρμονική συνύπαρξη των λαών, που ζουν στα σύνορα των Πρεσπών”.

Συνεπώς, “η κύρωση της συμφωνίας αποτελεί τη βάση για μια συστηματική συνεργασία των τριών λαών σε όλα τα επίπεδα, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες, που θα κρατήσουν τους κατοίκους στην περιοχή, που θα διαφημίσουν τις Πρέσπες και τα προϊόντα τους. Η Ελλάδα καθυστέρησε για διάφορους λόγους, αλλά μπορεί να κινηθεί γοργά από εδώ και εμπρός για την εφαρμογή των προβλεπομένων στη Συμφωνία. Η περιοχή θέλει και διεκδικεί την κύρωση της συμφωνίας. Εμείς, οφείλουμε να τους εκπροσωπήσουμε, να κλείσουμε την πόρτα στην καθυστέρηση και να ανοίξουμε την πόρτα στην πρόοδο και το περιβάλλον”.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του χαιρέτισε την επικείμενη Κύρωση της Συμφωνίας για την Προστασία και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών και ανέπτυξε την σπουδαιότητά της για τη χώρα και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Print Friendly, PDF & Email