Εισήγηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την αλλαγή στρατηγικής στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ανάγκες του περιβάλλοντος, 17-06-2015

Print Friendly, PDF & Email