Εισήγηση στην Ολομέλεια για το Σχέδιο Νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», 04-05-2015

Print Friendly, PDF & Email