Εισήγηση στην Ολομέλεια για το Σχέδιο Νόμου “Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόμου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”, 16-04-2015

Print Friendly, PDF & Email