Εισήγηση στην Ολομέλεια για το Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, ΕΡΤ ΑΕ και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920”, 28-04-2015

Print Friendly, PDF & Email