Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου και Σύμβασης για τη δυσοσμία στη Δυτική Αττική
Αθήνα, 09/05/2018
 
Σήμερα, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλο, αποφασίστηκε σειρά άμεσων ενεργειών προκειμένου να επιταχυνθεί η ταυτοποίηση της πηγής του προβλήματος δυσοσμίας που αντιμετωπίζει περιοδικά η περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και η Δυτική Αττική και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Αν. ΥΠΕΝ, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, καθ. Δημήτρης Δερματάς, ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, o Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου.
Ήδη από την απαρχή του περιστατικού δυσοσμίας της προηγούμενης εβδομάδας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί η πηγή της ρύπανσης.
Επιπλέον, οι μετρήσεις του σταθμού Πειραιά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπου παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις συνήθων ατμοσφαιρικών ρύπων με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (διοξείδιο του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, όζον, αιωρούμενα σωματίδια και βενζόλιο), δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τη συνήθη εικόνα του σταθμού και τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν σε άλλους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου. Το ίδιο ισχύει και για τους σταθμούς της Περιφέρειας Αττικής και των γειτονικών Δήμων.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα στη σύσκεψη αποφασίστηκαν οι ακόλουθες, άμεσες ενέργειες:
·       Η άμεση κατάρτιση, εντός της επόμενης εβδομάδας, σχεδίου διενέργειας μετρήσεων ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή σε συνδυασμό με κατάλληλη μεθοδολογία επεξεργασίας τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσμίας. Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου θα συντονιστεί από την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών με τη συμβολή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προγραμματισμό μετρήσεων διασφαλίζοντας κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατανομή, και δίνοντας έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσοσμίας και όχλησης πολιτών. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνεται και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των δειγμάτων.
Το σχέδιο αυτό θα λάβει τη μορφή προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο. Το σχέδιο και η προγραμματική σύμβαση θα τεθούν υπόψη των αρμόδιων φορέων και θα τεθούν προς έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του.
  •  Ο συντονισμός ενεργειών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αξιολογηθεί το δίκτυο σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και Πειραιά και να εξεταστεί η προσθήκη αναλυτών ειδικών ρύπων και πιθανά νέα χωροθέτησή τους.
  • Η διενέργεια ελέγχου σε όλους τους πιθανά ρυπασμένους χώρους, ιδιαίτερα κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής σε εγκαταλειμμένες δραστηριότητες ή σε παλιές αποθέσεις, προκειμένου να ενταχθεί η αποκατάστασή τους στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές που γειτνιάζουν με τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.
  • Η διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης από την ΕΥΔΑΠ συστήματος μετρήσεων/παρακολούθησης για συγκεκριμένους ρύπους, σχετικούς με τη δραστηριότητά της.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων σε όλη την περιοχή από την Περιφέρεια Αττικής μέσω της συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες.

Print Friendly, PDF & Email