Τροπολογία για την ένταξη των λιγνιτικών περιοχών σε νέο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς,  Γεώργιος Τσίπρας, Χαρά Καφαντάρη, Πέτη Πέρκα, Καλλιόπη Βέττα και Γεώργιος Παπαηλιού. Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση των περιοχών της χώρας που η παραγωγική τους βάση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λιγνιτική παραγωγή. Η ανάγκη επιτάχυνσης του σχεδίου που εκπόνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την τοπική κοινωνία, για τη “Δίκαιη Μετάβαση” και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γίνεται σήμερα περισσότερο επιτακτική, ώστε το νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που απαιτείται λόγω της κλιματικής κρίσης να μην δημιουργήσει νέες ανισότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής από τη μεριά της κυβέρνησης, καθώς αυτή περιορίζεται στο επίπεδο πολιτικών εξαγγελιών χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατάθεσης συγκεκριμένης πρότασης για την ένταξη των επιχειρήσεων των λιγνιτικών περιοχών στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των περιοχών που μέχρι σήμερα εξαρτώνται από τον λιγνίτη και θα ικανοποιηθεί παράλληλα, η ανάγκη της χώρας για περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση. Με την κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στη διαδικασία μετάβασης του ενεργειακού μας συστήματος σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Ακολουθεί η προτεινόμενη τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

 Θέμα: «Ένταξη των περιοχών της χώρας των οποίων η οικονομική δραστηριότητα πρόκειται να πληγεί άμεσα από την απολιγνιτοποίηση σε νέο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

 Α. Αιτιολογική Έκθεση

 Η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή που κυρώθηκε με το νόμο 4426/2016, καθώς και η ανάγκη για Κλιματική Δράση και για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με σκοπό την μείωση εκπομπών που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δημιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εργασίας στις περιοχές της χώρας των οποίων η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να πληγεί άμεσα από τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επιτάχυνση του σχεδίου για τη “Δίκαιη Μετάβαση” των παραπάνω περιοχών, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα τεθεί πιθανώς σε ισχύ από το 2021 και μετά. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ένταξη στα ειδικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου του συνόλου των παραπάνω περιοχών. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα στις ειδικές περιοχές, με βάση το κριτήριο θ του άρθρου 12 του Ν. 4399/2016 δεν εντάσσεται π.χ. η Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας (Δήμος Εορδαίας) καθώς και η Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης. Δημιουργώντας ένα ξεχωριστό καθεστώς για όλες τις περιοχές της χώρας όπου η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λιγνίτη, δίνονται πρόσθετα κίνητρα για την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

 Στο άρθρο 12 του ν.4399/2016 (Α΄117) προστίθεται νέα περίπτωση ιβ΄ ως εξής:

 “επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές έντονης λιγνιτικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.”

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Φάμελλος Σωκράτης

Παππάς Νίκος

Τσίπρας Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Βέττα Καλλιόπη

Παπαηλιού Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email