Με καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέθεσε για δεύτερη φορά σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την ανακύκλωση και την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 στην εθνική νομοθεσία, οδηγίες που ολοκληρώθηκαν στην ΕΕ το 2018 με τη συμμετοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως, η στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας μας έχει ήδη αποφασιστεί, εν κρυπτώ, από την κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2020, με την έγκριση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, με εντελώς προσχηματική διαβούλευση και χωρίς ενημέρωση και συζήτηση στη Βουλή, όπως έχουν καταγγείλει και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Οι προσχηματικές δηλώσεις περί θεσμοθέτησης ενός «σύγχρονου» και «συνεκτικού» πλαισίου για την ανακύκλωση, επιδιώκουν απλά να καλύψουν  τη μεγάλη οπισθοδρόμηση που συντελείται στη χώρα στην ανακύκλωση και στη διαχείριση απορριμμάτων εδώ και δύο χρόνια. Η κυβέρνηση ΝΔ:

  • Προωθεί την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ και τη στρατηγική της καύσης, με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων του 2020, αφαιρώντας αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, στην οποία θα μεταφέρεται μόνο το κόστος.
  • Κρατάει στο «ψυγείο» μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ολοκληρωμένες από το 2018, όπως η κυκλική οικονομία, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με κίνητρα για την ανακύκλωση και αντικίνητρα για την ταφή, .
  • Αφαιρεί αρμοδιότητες από τους ΟΤΑ και σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ με σοβαρές παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα (Ιόνια, Νότιο Αιγαίο).

Πέραν όλων αυτών, η ανακύκλωση στη χώρα μαστίζεται από καθυστερήσεις, σκάνδαλα, αδιαφάνεια και «πολιτικές αποφάσεις» για την εξυπηρέτηση των κολλητών της κυβέρνησης ΝΔ, αφήνοντας τους Δήμους και τους πολίτες χωρίς εξοπλισμό για τη διαλογή στην πηγή.

Ενώ η κυβέρνηση προσχηματικά φέρνει ένα νομοσχέδιο  που ενσωματώνει τους ευρωπαϊκούς στόχους στην ανακύκλωση, έχει εγκρίνει, μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με πολιτική εντολή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο Συστήματος Ανακύκλωσης (Ανταποδοτική Ανακύκλωση), για το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες τεκμηριώνουν ότι δεν επιτυγχάνει τους ευρωπαϊκούς στόχους και έχει μηδαμινή συμβολή στους εθνικούς στόχους ανακύκλωσης. Παράλληλα, το άλλο εγκεκριμένο σχέδιο της  Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης δεν περιέχει άμεσες επενδύσεις και παράδοση εξοπλισμού στους ΟΤΑ. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα είναι η διαλογή στην πηγή να καθυστερεί ακόμη περισσότερο στη χώρα μας.

Η εικόνα συμπληρώνεται με τις αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και το διαγωνισμό-μαμούθ εξοπλισμού διαλογής στην πηγή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής, που προωθούν με φωτογραφικό τρόπο εξοπλισμό που θα έπρεπε να παρέχεται δωρεάν προς τους ΟΤΑ από τα Συστήματα Ανακύκλωσης.

Καθυστέρηση της ανακύκλωσης, προώθηση της καύσης, ιδιωτικοποίηση έργων που προχωρούσαν ως δημόσια, σκάνδαλα και απώλεια πόρων, σοβαρές παραβιάσεις κρατικών ενισχύσεων και διπλές χρηματοδοτήσεις, έχει μόνο να επιδείξει η ΝΔ στη διαχείριση απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email