Ερώτηση για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη της λαθροϋλοτομίας και για την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών, κατέθεσαν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σαράντα (40) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των περιστατικών λαθροϋλοτομίων και ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες παρατηρούνται λαθροϋλοτομίες και παράνομη εμπορία ξύλων σε περιοχές της Δράμας, του Κιλκίς και της Αιτωλοακαρνανίας.

Για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση που προβλέπει την ενδυνάμωση των Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό και χρηματοδότηση και συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών στα δάση. Σχεδίασε ακόμη και υλοποίησε το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών και το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών που απασχόλησε 5.066 εργαζομένους.

Οι βουλευτές εντοπίζουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ ο προϋπολογισμός για τις Δασικές Υπηρεσίες του 2022, παρά την τεράστια καταστροφή του καλοκαιριού, μειώνεται σε σχέση με το έτος 2021 ενώ υπάρχει δήλωση του Δασάρχη Κιλκίς για εξάντληση των πιστώσεων για την κάλυψη των υπερωριών και των περιπόλων ήδη από τον Οκτώβριο.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ερώτησή τους ζητούν απαντήσεις για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη και καταστολή της λαθροϋλοτομίας, για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί στα δάση και τα αποτελέσματα αυτών, για την διασφάλιση των δασικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους άλλα και για την στελέχωση των δασικών υπηρεσιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.:

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Αναγκαία η λήψη μέτρων για την εξάλειψη της λαθροϋλοτομίας και την ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών

Με την έλευση του χειμώνα αυξάνονται τα περιστατικά λαθροϋλοτομιών. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες στην περιοχή των Λευκογείων του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, αυτή την εποχή, λαμβάνει δραματικές διαστάσεις το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας και παράνομης εμπορίας ξύλων. Καταγγέλλεται ότι οι παράνομοι υλοτόμοι  εισέρχονται σε ξένες ιδιωτικές αλλά και δημόσιες δασικές εκτάσεις, προκειμένου να συλλέξουν ποσότητες ξύλου, αλλά και διάφορα άλλα δασικά προϊόντα. Επιπλέον, δε, προβαίνουν σε εμπορική διακίνηση προϊόντων ξύλου, τα οποία μπορεί να έχουν ή να μην έχουν υλοτομηθεί νόμιμα, χωρίς την κατάλληλη άδεια και κατά παράβαση των ελέγχων, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα με αποφυγή της καταβολής φόρων και δασικών τελών.

Πρόσφατα οι δασικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε συλλήψεις λαθροϋλοτόμων στο Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου όπου είχαν υλοτομηθεί 2,5 τόνοι ξύλων. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο Κιλκίς όπου οι δασικοί υπάλληλοι εντόπισαν παράνομη υλοτομία 45 ατόμων δρυός, όγκου περίπου 25 χ.κ.μ., στο Δασικό Σύμπλεγμα Κρουσσίων (Δημόσιο Δάσος Ελληνικού). Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ο Δασάρχης Κιλκίς δήλωσε ότι οι Δασικοί Υπάλληλοι δεν πτοούνται από απειλές και προσπάθειες τρομοκράτησης κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, που είναι η προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη του δασικού πλούτου της περιοχής, αν και εκτελούν το έργο τους, χωρίς να λογαριάζουν κόπο και καιρικές συνθήκες, με λίγα μέσα, χωρίς κάλυψη των υπερωριών και των περιπόλων που απαιτούνται, αφού οι πιστώσεις έχουν εξαντληθεί από τον Οκτώβριο (https://dasarxeio.com/2021/11/26/105326/).

Η αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων προϋποθέτει την διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης τους με τη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου για την αξιοποίηση των υπηρεσιών τους με ισόρροπο τρόπο, διατηρώντας και βελτιώνοντας τους δασικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών, η οποία απαιτεί σχεδιασμό, δράσεις και ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών τόσο με προσωπικό όσο και με χρηματοδότηση.

Για την  αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροϋλοτομίας  και της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών το οποίο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις του ειδικού φορέα δασών. Ακόμη,  η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας),  που θεσμοθέτησε για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για την περίοδο 2018-2038, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Στους άξονες της ΕΣΔ περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των παράνομων ενεργειών στα δάση και η καταγραφή όλων των σχετικών περιστατικών και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών με ειδικό επιστημονικό προσωπικό.Επιπρόσθετα, οι προγραμματισμένες από τον ΣΥΡΙΖΑ προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες έχουν παγώσει με αποτέλεσμα να παραμένουν ιδιαίτερα υποστελεχωμένες ενώ αντίστοιχα ο φόρτος εργασίας τους αυξάνεται .

Στις 30/3/2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλη την ασφυκτική οικονομική εποπτεία λόγω μνημονίων κατάφερε να εξασφαλίσει πόρους και προκήρυξε το “Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών”. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ, απευθύνθηκε σε 5.066 ωφελούμενους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με βάση των καταγεγραμμένων αναγκών τους, είχε αρχική  διάρκεια 8 μηνών, η οποία παρατάθηκε (ΚΥΑ 9.1765/ ΦΕΚ Β΄969/2019) για να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δασικά οικοσυστήματα και να προστατέψει τις κατοικημένες περιοχές, αποκομίζοντας τα οφέλη  από την εργασία και τις δεξιότητες της προηγούμενης περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέσω του  κοινωφελούς προγράμματος η Δράμα ενισχύθηκε με 51 άτομα και το Κιλκίς με 37.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της ΝΔ με τις επιλογές της κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση,  δεν εφαρμόζει την εθνική στρατηγική για τα δάση, δεν αξιοποιεί τα χρήσιμα εργαλεία της,  πάγωσε και δεν υλοποίησε τις προγραμματισμένες προσλήψεις στις Δασικές Υπηρεσίες. Ακόμη, μετά τη λήξη του  κοινωφελούς Προγράμματος, αντί να προχωρήσει στην αξιολόγηση του προγράμματος παράλληλα με την ορθή οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών για τη δασοπροστασία, αλλά και την αξιοποίηση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, αδιαφόρησε πλήρως αφήνοντας τον συγκεκριμένο τομέα στην τύχη του.Η αδιαφορία της κυβέρνησης της  ΝΔ αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2022 όπου παρά την τεράστια καταστροφή του καλοκαιριού, ο προϋπολογισμός των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αντί να ενισχυθεί μειώνεται σε σχέση με το 2021. Ενώ οι Δασικές Υπηρεσίες παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρά τις  κυβερνητικές εξαγγελίες για την άμεση υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.Επειδή, η διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου είναι πιο αναγκαία από ποτέ τόσο λόγω της κλιματικής κρίσης όσο και λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.

Επειδή, η αποτελεσματική προστασία των δασών μπορεί να επιτευχθεί με την παρουσία των δασικών υπαλλήλων στα δάση μας

Επειδή, οι αρμόδιες για την πρόληψη και καταστολή της λαθροϋλοτομίας υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Έχετε λάβει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της λαθροϋλοτομίας και ποια είναι αυτά;
  2. Πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες στα δάση της χώρας και με ποια συχνότητα και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;
  3. Πως θα διασφαλίσετε την ασφάλεια των δασικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους;
  4. Ευσταθεί η καταγγελία του Δασάρχη Κιλκίς ότι οι πιστώσεις για την κάλυψη των υπερωριών και των περιπόλων έχουν ήδη εξαντληθεί από τον Οκτώβριο και ισχύει το ίδιο και σε άλλες περιοχές;
  5. Σκοπεύετε να αυξήσετε τα κονδύλια του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2022;
  6. Είναι σε γνώση του Υπουργείου η περίπτωση της περιοχής των Λευκογείων του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας; Ποιες οι ενέργειες του αρμόδιου Δασαρχείου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των λαθροϋλοτομιών;
  7. Πότε θα ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες Δασικές Υπηρεσίες με προσωπικό και χρηματοδότηση ;
  8. Θα προχωρήσει τελικά η κάθετη υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ;
  9. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία των δασών μας και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εργαλεία της εθνικής στρατηγικής για τα δάση που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ;

 

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Συρμαλένιος Νίκος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Print Friendly, PDF & Email