Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αποφυγή υποβιβασμού του 4θέσιου σχολείου Περιστεράς Ν. Θεσσαλονίκης» κατέθεσαν χτες Πέμπτη 9/12/2021 οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης Σωκράτης Φάμελλος και Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη στηρίζοντας των αγώνα των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Περιστεράς του Δήμου Θέρμης  να αποτρέψουν τον περεταίρω υποβιβασμό του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητάς τους από 4θέσιο που είναι σήμερα σε 3θέσιο, που εισηγείται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και δυστυχώς εγκρίθηκε και από τη δημοτική Αρχή Θέρμης.

Στην επιστολή τους οι γονείς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Περιστεράς  εξηγούν πως το σχολείο τους, το οποίο εξυπηρετεί τους οικισμούς της Περιστεράς και του γειτονικού Λιβαδίου, ορεινοί και δυσπρόσιτοι αμφότεροι, πρέπει να κριθεί με την οπτική των ειδικών συνθηκών και όχι με αυστηρά αριθμητικά κριτήρια. Η τοπική κοινωνία, που έχει αγκαλιάσει το σχολείο, το συντηρεί  και το εξοπλίζει με ίδιους πόρους και δωρεές, το έχει οργανώσει ως πόλο παιδείας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ελπίζοντας να αποτελέσει και έναν πόλο έλξης για την τοπική ανάπτυξη.

Οι γονείς και η τοπική κοινωνία της Περιστεράς πολύ σωστά διεκδικούν την ενίσχυση του σχολείου και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βασικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της περιοχής, εφόσον και η ποιοτική και επαρκής παιδεία αποτελεί στοιχειώδες κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων στους ορεινούς οικισμούς ώστε να αποτραπεί η αστυφιλία, που λόγω γειτνίασης με μεγάλα αστικά κέντρα ερημώνει τον τόπο τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αποφυγή υποβιβασμού του 4θέσιου σχολείου Περιστεράς Ν. Θεσσαλονίκης»

Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος και Θοδώρα (Δώρα) Αυγέρη καταθέτουν προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  αναφορά την από 09/12/2021 επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Περιστεράς και της Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Περιστεράς Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Υποβιβασμός σχολείου Περιστεράς»,  με την  οποία ζητείται να μην πραγματοποιηθεί ο υποβιβασμός του Δημοτικού σχολείου Περιστεράς από 4θέσιο σε 3θέσιο, όπως προτείνεται από τη Δ/νση Α’θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (επισυνάπτεται).

Στην επιστολή αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους είναι κρίσιμο να κατανοηθούν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην ορεινή και δυσπρόσιτη αυτή περιοχή, το Δημοτικό της οποίας εξυπηρετεί τους δύο ορεινούς οικισμούς της Περιστεράς και του Λιβαδίου, όπου η στοιχειώδης ποιότητα στην παροχή της βασικής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη που επιχειρείται στη περιοχή και τη παραμονή νέων ανθρώπων στο τόπο τους.

Επισυνάπτεται η επιστολή και τα συνημμένα της.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, την απάντηση και τη σχετική ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 09/12/2021

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Σωκράτης Φάμελλος

Θοδώρα (Δώρα) Αυγέρη

Print Friendly, PDF & Email