Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δώρα Αυγέρη, επανήλθαν με την κατάθεση νέας αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξελισσόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση δεύτερης μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στη ΒΙΠΕ Σίνδου, με βάση το νέο ενημερωτικό έγγραφο του Δήμου Δέλτα.

Η ενδεχόμενη αδειοδότηση μιας δεύτερης μονάδας ανησυχεί ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία και τη δημοτική αρχή για τις σωρευτικές δυσμενείς επιπτώσεις και την επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα προκαλέσει, καθώς βρίσκονται στο στάδιο αδειοδότησης ήδη δύο μονάδες ίδιων χαρακτηριστικών και στην ίδια περιοχή! Να σημειωθεί ότι  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την αδειοδότηση και των δύο μονάδων. Με αυτά τα νέα δεδομένα, η εμπλοκή του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ κρίνεται μείζονος σημασίας, διότι ως θεσμικά αρμόδιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να αποτρέψει αδειοδοτήσεις αντιτιθέμενων και μη βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Νέο υπόμνημα Δήμου Δέλτα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία και δεύτερης μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών υλικών στα όρια του δήμου»

Oι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος και Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη, καταθέτουν προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αναφορά το νέο Υπόμνημα του Δήμου Δέλτα σχετικά με την, υπό αδειοδότηση, δεύτερη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της εταιρείας «POLYGREEN Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Στην επιστολή του Δήμου Δέλτα αναφέρεται ότι βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης και δεύτερη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, παρόμοιων χαρακτηριστικών με άλλη μονάδα, για την οποία έχει κατατεθεί επίσης αναφορά των Βουλευτών-ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις 16/02/2021. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την αδειοδότηση της μονάδας της εταιρείας «POLYGREEN A.E.”, όπως και για της εταιρίας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε. Η αδειοδότηση μιας δεύτερης μονάδας παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτή της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε. στην ίδια περιοχή θα επιφέρει σωρευτικές δυσμενείς επιπτώσεις και επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το ενδεχόμενο αδειοδότησης μιας δεύτερης σχεδόν ταυτόσημης μονάδας αποτέφρωσης, αποδεικνύει περίτρανα ότι για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα έπρεπε να υπάρχει εμπλοκή του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ, που θα επέλυε με βάση τις αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης το θέμα της αδειοδότησης αντιτιθέμενων και μη βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Επισυνάπτεται η επιστολή. Παρακαλούμε για την απάντηση, τις σχετικές ενέργειες και την ενημέρωσή μας σχετικά.

Αθήνα, 18/02/2021

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Print Friendly, PDF & Email