Αθήνα, 06/03/2017

Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στα εγκαίνια του ΣΜΑ Ευκαρπίας:

 “Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας μπορεί να υπηρετήσει την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή με σημαντική οικονομία για Δήμους και πολίτες στη Δυτική Θεσσαλονίκη”

“Σήμερα, εγκαινιάζουμε ένα σημαντικό δημόσιο έργο για τη διαχείριση απορριμμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης”, δήλωσε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, εγκαινιάζοντας τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίας. “Οφείλουμε να συγχαρούμε όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο αυτό και, βέβαια, να τονίσουμε ότι, σήμερα, παραδίδεται στους δημότες και τους ΟΤΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα έργο που θα λειτουργήσει προς όφελός τους και προς όφελος του περιβάλλοντος”, πρόσθεσε.

Ο Αν. ΥΠΕΝ έκανε αναφορά στα πλεονεκτήματα της λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες της Δ. Θεσσαλονίκης, όσο και για την περιβαλλοντική προστασία, τονίζοντας μεταξύ άλλων την μείωση του κυκλοφοριακού φορτίου προς τον άξονα της Εγνατίας οδού και της οδού προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, τον περιορισμό των ατυχημάτων, την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή και, ειδικότερα, τον περιορισμό πιθανής περιβαλλοντικής ζημίας στον Δήμο Λαγκαδά και τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Επίσης, το έργο θα συμβάλλει σε καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας, εφόσον θα δώσει την δυνατότητα στα απορριμματοφόρα των Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης να κάνουν διπλά δρομολόγια, στην ίδια βάρδια, ενώ μπορεί να μειώσει σε σημαντικό ποσοστό το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, με δεδομένο ότι τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να μειωθούν έως και 60%.

“Αυτή η μείωση του κόστους πρέπει να αποτυπωθεί στην τιμολογιακή πολιτική και στα δημοτικά τέλη”, υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος και σχολίασε ότι παρά τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας του, ο ΣΜΑ Ευκαρπίας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τις έντονες κοινωνικές και Αυτοδιοικητικές αντιθέσεις. “Για πολλά χρόνια, υπήρχε στον νομό Θεσσαλονίκης αναξιοπιστία στις υποδομές απορριμμάτων, προσήλωση στην ταφή και υπερδιαστασιολόγηση στον αρχικό σχεδιασμό, που δημιουργούσε εύλογες ανησυχίες”.

Ωστόσο, “εγκαινιάζουμε και παραδίδουμε ένα έργο προσαρμοσμένο στην Ευρωπαϊκή στρατηγική και στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, εφόσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και αξιοποίησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%”. Ταυτόχρονα, “ωφελεί τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εφόσον συμβάλλει στην μείωση του κόστους, κάτι που απολάμβαναν, έως σήμερα, μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Η έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας μπορεί, λοιπόν, να υπηρετήσει αποτελεσματικά το νέο, αναγκαίο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, εφόσον μπορεί να ικανοποιήσει τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αλλά και τα μελλοντικά έργα του Περιφερειακού Σχεδιασμού και να υποστηρίξει την ανακύκλωση και το ρεύμα του οργανικού βιοαποδομήσιμου κλάδου. Εξάλλου, “πρόκειται για πρόταση που είχε κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, από τον Μάρτιο 2012 και μπορεί να αποτελέσει, σήμερα, την αφετηρία αλλαγών για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, αλλά και για την περιβαλλοντική πολιτική της Δυτικής Θεσσαλονίκης”.

Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επανέλαβε την υποχρέωση των Δήμων να προχωρήσουν στην υλοποίηση τοπικών σχεδίων στη διαχείριση απορριμμάτων, στην ανάκτηση πόρων, την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων, αλλά και στην αλλαγή των κανονισμών καθαριότητας, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, και στην εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων, ως προς τη χρήση της αρχής “πληρώνω, όσο πετάω”.

“Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν με ταυτόχρονη ενίσχυση της εργασίας στον ΦΟΔΣΑ. Πρέπει να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτόν”, συμπλήρωσε ο Αν. ΥΠΕΝ. “Το ζήτημα αυτό οφείλει να επιλυθεί σε Αυτοδιοικητικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα στερεών αποβλήτων των ΟΤΑ, οφείλουν να διατηρούν και να αναβαθμίζουν την εργασία, με ισχυρή τεχνογνωσία, ενισχύοντας τους ΦΟΔΣΑ με διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα”.

Ειδικότερα, “ο νομός Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Μακεδονίας πρέπει να επιταχύνουν την πρόοδο των έργων στερεών αποβλήτων, να προχωρήσουν τα έργα των μικρότερων ΣΜΑ και την κομποστοποίηση και, ταυτόχρονα, να εντάξουν τα έργα διαχείρισης των σύμμεικτων για το υπολειπόμενο κλάσμα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ”.

Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ, έκανε σαφές ότι “ο ΣΜΑ Ευκαρπίας δεν συνδέεται με τον ΤΙΤΑΝΑ. Καμία ποσότητα απορριμμάτων δεν θα αποθηκεύεται ούτε θα προωθείται στον χώρο του ΤΙΤΑΝΑ, ενώ το υπόλοιπο του αγροτεμαχίου θα μετατραπεί σε Περιβαλλοντικό Πάρκο, με τον ΦΟΔΣΑ να αναλαμβάνει την φυτοτεχνική μελέτη και την δενδροφύτευση”.

Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί το έργο “να λειτουργήσει με κοινωνικό έλεγχο και να υπάρχει Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου. Στην δε ευρύτερη περιοχή της Ευκαρπίας αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για μελέτη ηχορύπανσης και μελέτη κατασκευής ηχοπετασμάτων στην περιφερειακή οδό, ενώ παράλληλα προχωρά και το έργο αποκατάσταση των λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ και δεσμευόμαστε όλοι να ενισχύσουμε τον περιβαλλοντικό έλεγχο στην περιοχή, ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση και καμία υποβάθμιση στη Δυτική Θεσσαλονίκη”.

“Περνάμε σε μια νέα εποχή διαχείρισης στερεών αποβλήτων”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ. “Είναι δυνατή η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συμφωνίας της Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και της κοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να αποκαταστήσουμε και την απαιτούμενη αξιοπιστία και ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος”.

Print Friendly, PDF & Email