Αθήνα, 09/12/2016

Ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Στο πλαίσιο της τριμερούς Συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε, εχθές, στο Ισραήλ και ολοκληρώθηκε με την υπογραφή συμφωνίας στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των τριών χωρών κ.κ. Σ. Φάμελλος, Ν. Κουγιάλης και Zeev Elkin συζήτησαν για τα ζητήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η συνεργασία των τριών χωρών και αποφασίστηκε η διεύρυνσή της στους προαναφερόμενους τομείς. Ως προς τα θέματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνεργασία των τριών εταίρων θα επεκταθεί σε ζητήματα τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και κοινών δράσεων, στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και το δίκτυο Natura, στη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, στην ποιότητα νερών κολύμβησης – συστήματα μπλε σημαίας, αλλά και στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Στο τομέα των υδατικών πόρων η συνεργασία θα περιλαμβάνει νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι τομείς συνεργασίας που συζητήθηκαν είναι η επεξεργασία υγρών αποβλήτων (με στόχευση στα ελαιουργεία-ελαιοτριβεία), η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, αλλά και η επαναχρησιμοποίηση του νερού σε όλα τα επίπεδα (νερά βροχοπτώσεων, νερά γεωργικών απορροών, ειδικά απόβλητα αστικών χρήσεων). Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ανομβρίας, αλλά και οι αφαλατώσεις ήταν θέματα που επίσης μπήκαν στον κατάλογο συνεργασίας.

Στα θέματα της κλιματικής αλλαγής αποφασίστηκε η συνάντηση ομάδων εργασίας των τριών χωρών, το πρώτο δίμηνο 2017, όπου θα συζητηθούν η τεχνογνωσία της κάθε χώρας, σε θέματα περιφερειακού σχεδιασμού σχεδίων προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, η σύσταση κοινής Επιτροπής, καθώς και η λειτουργία Κεντρικού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση και προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα πεδία συνεργασίας θα προσδιοριστούν σε επόμενες συναντήσεις, αλλά συζητήθηκαν ιδιαίτερα τα θέματα δεικτών και βάσεων δεδομένων καθώς και μοντέλων επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους.

Τέλος, συμφωνήθηκε από τους τρεις εταίρους η επέκταση και η ενίσχυση της συνεργασίας, καθώς και η αξιοποίηση του πεδίου συνεργασίας για την προσέλκυση και πρόσκληση και άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την κοινή χρήση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων συνεργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προκλήσεων που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και το κοινό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.

Print Friendly, PDF & Email