Αθήνα, 19/12/2016

Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη σήμερα, στις Βρυξέλλες.

Το κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διοξειδίου του άνθρακα, τη δεκαετία 2021-2030.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε πως η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τόνισε δε την ανάγκη να προστατευτούν οι βιομηχανίες που είναι ευάλωτες στον ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες που δεν συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ και, επομένως, δεν επιβαρύνονται από το σχετικό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Ο Αν. ΥΠΕΝ υποστήριξε, επίσης, ότι η αναζήτηση τρόπων εφαρμογής επιπρόσθετων μέτρων για τη στήριξη του ΣΕΔΕ είναι πρόωρη, αφού ακόμα δεν έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, μόλις πριν από 2 έτη.

Ως εκ τούτου, ζήτησε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που επωφελούνται από τα προγράμματα εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Επιπροσθέτως, ζήτησε να υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση για την αποζημίωση του έμμεσου κόστους.

Αναφορικά με την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι οι στόχοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη Ευρώπη. Αυτές οι αρχές οφείλουν να διατρέχουν όλους τους άξονες θεματικών πολιτικών, ιδιαίτερα των οικονομικών, διότι όπως, δυστυχώς, διαπιστώσαμε στη χώρα μας, πολλές οικονομικές αποφάσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα οδήγησαν σε απόκλιση από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (φτώχεια, ανεργία, πόροι για υγεία και παιδεία).

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος χαιρέτησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διατήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά στην προστασία της φύσης και επεσήμανε ότι απαιτείται ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σχετικής νομοθεσίας.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Αν. Υπουργός είχε διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella με τον οποίο συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων, στερεών και υγρών αποβλήτων, το ζήτημα της ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της προστασίας της βιοποικιλότητας, με πρόσθετους κοινοτικούς πόρους.

Print Friendly, PDF & Email