ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2018
Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Τα ελληνικά δάση περιέχουν βιοποικιλότητα, ζωή, πλούσιους πόρους και εργασία»

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

 
 
Με αφορμή τη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου από το 1971, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει:
«Η ελληνική πολιτική περιβάλλοντος, όπως και όλη η Ελλάδα, έχουν μπει σε ένα νέο κεφάλαιο προκοπής, καινοτομίας και προόδου. Απαντήσαμε στο ψευτοδίλημμα ανάπτυξη ή περιβάλλον με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις με μακροχρόνια και στρατηγική στοχοθέτηση για τα δάση και το περιβάλλον συνολικά. Το 2017 κάναμε τομές σε μεγάλα ζητήματα του περιβάλλοντος, κρίσιμα για την ανάπτυξη της χώρας μας. Δασικοί Χάρτες, Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία, Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών και κύρωση των περιοχών Natura 2000.
Δε φοβόμαστε να λάβουμε αποφάσεις και υλοποιούμε όλα αυτά που ζητούσαν δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα και οι πολίτες για τα ελληνικά δάση. Η παραγωγική και περιβαλλοντική αξία των δασών για τη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όχι μόνο γιατί αποτελούν το 65% της έκτασής της και στην συντριπτική τους πλειοψηφία ένα δημόσιο πόρο, άρα πόρο για όλους. Τα ελληνικά δάση περιέχουν βιοποικιλότητα, ζωή, πλούσιους πόρους και εργασία.
Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών δασών καθοδήγησαν και φιλοξένησαν αειφορικές και παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης, που σέβονταν τον άνθρωπο και τη φύση και οδήγησαν στη δασική προστασία του Ελληνικού Συντάγματος. Με αυτό το γνώμονα επανενεργοποιούμε φέτος την παραγωγική μηχανή του δάσους. Διακρίνοντας τις μεγάλες προκλήσεις του χώρου, αλλά και τις μεγάλες προοπτικές, επενδύουμε επιστημονικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους τα τελευταία τρία χρόνια στα δάση με βάση την αρχή της πρόληψης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
· Ξεκινάμε τη διαβούλευση για τη διαμόρφωση 20ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, υπό την αιγίδα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.
Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει τον Απρίλιο σε πλαίσιο διαβούλευσης με όλα τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς. Η Στρατηγική θα διατυπώσει το στόχο αλλά και τα εργαλεία για την εξασφάλιση στοχοποιημένης αειφορικής διαχείρισης, με μεγιστοποίηση της προστασίας και της παραγωγής των δασών.
· Συνεχίζουμε το έργο των δασικών χαρτών σε όλη την Ελλάδα.
Έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των δασικών χαρτών στο 32% της χώρας, 17% είναι υπό διαδικασία ανάρτησης, ενώ καταρτίζονται δασικοί χάρτες στο υπόλοιπο της Ελλάδας. Στόχος μας είναι το 2020 να έχουν κυρωθεί οι χάρτες όλης της χώρας και να ξεκινήσει και το Δασολόγιο.
Η Ελλάδα διαθέτει πια ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, μειώνει τη γραφειοκρατία και ισχυροποιεί τη διαφάνεια και την ισονομία.
· Δημιουργήσαμε πλαίσιο διαχείρισης της βόσκησης με αειφορικές αρχές, θεσμοθετώντας προδιαγραφές και δίκαιους κανόνες που ενισχύουν την παραγωγή, την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια για τα κτηνοτροφικά ζώα και τους καταναλωτές. Η εφαρμογή του πλαισίου θα γίνει πράξη τους επόμενους μήνες μέσα από τα Σχέδια Διαχείρισης της Βόσκησης που θα αναπτυχθούν για όλη τη χώρα.
· Ισχυροποιούμε τα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές μέσω της ενδυνάμωσης και πλήρους λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ο πρόσφατος ν. 4519/2018 θα επιφέρει την καλύτερη διαχείριση και προστασία αυτών των δασών, συμβάλλοντας στην αειφόρο παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών προς την τοπική και περιφερειακή οικονομία.
· Μετά από επτά δεκαετίες, επικαιροποιούμε τις προδιαγραφές διαχείρισης των δασών, σε δυο στάδια:
o Α’ στάδιο. Επικαιροποιούμε με Υπουργική Απόφαση τις εργασίες κατάρτισης των δασοπονικών μελετών των δασών και των δασικών εκτάσεων εισάγοντας τις τεχνολογίες και τις νομοθεσίες που ήδη χρησιμοποιούνται ατύπως από τους μελετητές (πχ. ψηφιακά δεδομένα και χάρτες, σύνδεση με τις περιοχές του δικτύου των NATURA2000, μετριασμό επιπτώσεων από κλιματικές αλλαγές, κλπ). Αναμένεται να θεσμοθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
o Β’ στάδιο. Με ομάδα εργασίας δημιουργούμε νέες προδιαγραφές κατάρτισης των δασοπονικών και λοιπών μελετών (σήμερα ισχύουν ΥΑ του 1953 και του 1965) ενσωματώνοντας νέα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ώστε να τεθούν εντός διαχείρισης δάση που μέχρι σήμερα είναι εκτός διαχείρισης. Η πρόταση θα τεθεί σε διαβούλευση έως το τέλος της άνοιξης.
· Επενδύουμε 301 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στα δάση. Οι προσκλήσεις για το ΠΑΑ θα ανοίξουν το επόμενο τρίμηνο 2018.
· Ολοκληρώνουμε τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης για τη συγκράτηση των εδαφών και την ελαχιστοποίηση επικίνδυνων πλημμυρικών συμβάντων.
Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας είναι φέτος αφιερωμένη στο αστικό πράσινο και θέτει ως στόχο πιο πράσινες και πιο καθαρές πόλεις, ένα καλύτερο μέρος για τους κατοίκους της. Το ΥΠΕΝ έχει αναγνωρίσει την σπουδαιότητα των δημόσιων ανοικτών χώρων στις πόλεις και φροντίζει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν, κυρίως μέσω της απόδοσης μεγάλων εκτάσεων για τη δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων, όπως είναι για παράδειγμα τα Στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό, δόθηκε εκ μέρους μας προτεραιότητα στην τροποποίηση της σύμβασης και στο αστικό πάρκο στο Ελληνικό.
Η προσπάθεια αυτή, που προϋποθέτει και την αλλαγή των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών
συνηθειών και την εισαγωγή της πρόληψης στη συμπεριφορά πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σήμα κατατεθέν για τη χώρα μας”.
Print Friendly, PDF & Email