ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Πάλι το πλαίσιο είναι το ίδιο. Η Κυβέρνηση δεν απαντά στην ερώτηση. Έρχεται ο κύριος Υφυπουργός ο οποίος δεν έχει την αρμοδιότητα. Ο κ. Χατζηδάκης απουσιάζει και ο κ. Θωμάς που εν μέρει έχει το θέμα της ενέργειας και θα μπορούσε να μας βοηθήσει, δεν χρεώθηκε σ’ αυτήν την ερώτηση.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, στο επιτελικό κράτος να καταλάβει τι σημαίνει επιτελικότητα και οι Βουλευτές και οι πολίτες παραμένουν χωρίς απαντήσεις. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι στον κύριο Υφυπουργό είχα υποσχεθεί σε μία παλαιότερη συζήτησή μας ότι θα καταθέσω έγγραφα που αφορούν στο θέμα για το πώς επηρεάζει το κόστος ενέργειας το κόστος ύδρευσης των πολιτών και κατά πώς μπορούν οι πολίτες και οι δήμοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και στα προβλήματα που δημιουργεί η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Έτσι, λοιπόν, στις 17 Μαρτίου υποβάλαμε μία ερώτηση σχετικά με το πόσο σημαντική επίπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης έχει η αδικαιολόγητη και άδικη αύξηση της ενέργειας που έκανε 1η Σεπτεμβρίου ο κ. Χατζηδάκης στη ΔΕΗ. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι τότε δεν ήταν ακόμα τόσο έντονες οι επιπτώσεις της πανδημίας –ή, τουλάχιστον, δεν ήταν η εικόνα που έχουμε σήμερα- διότι τώρα γίνεται διπλά επίκαιρη ερώτηση αυτή η ερώτηση, διότι –πρώτον- προφανώς δεν θέλει κανείς να γίνονται αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης, αλλά και –δεύτερον- διότι αυτήν την περίοδο που ζητήσαμε από την κοινωνία να μείνει σπίτι για να μπορέσει να προφυλαχθεί, καταλαβαίνετε πόσο επώδυνο θα είναι για την κοινωνία, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή για τους επιχειρηματίες να κοπεί το νερό ή να αυξηθεί το νερό.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, δημιουργούνται δύο προβλήματα. Το ένα είναι αν έχει ευθύνη η Κυβέρνηση διότι αύξησε το κόστος ενέργειας και οι δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και αυξάνουν τα τιμολόγια ύδρευσης και το δεύτερο είναι αν θα κάνει τουλάχιστον κάτι τώρα που είναι η πανδημία μπροστά και έχουμε μπροστά και την κρίση που μπορεί να έρθει, διότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει ή δεν θέλει να πάρει μέτρα, για να λύσει το ζήτημα της οικονομικής κρίσης.

Κι έτσι, λοιπόν, εμείς υποβάλλουμε ημέρα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Θέρμης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, η οποία λέει «Εφ’ όσον το ενεργειακό κόστος είναι 44% του κόστους μου του ετήσιου και εφ’ όσον έχω μία αύξηση του κόστους ενέργειας 18,7% με επιλογή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποχρεούμαι να αυξήσω τα τιμολόγια ύδρευσης και τα έσοδά μου 17%».

Άρα, κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της περιοχής θα πρέπει να πληρώσουν αυτή τη χρονιά 17% περισσότερο ύδρευση –και αποχέτευση, προφανώς- για να καλύψουν μία αύξηση κόστους που η μισή είναι η ενέργεια, δηλαδή η απόφαση του κ. Χατζηδάκη.

Άρα, λοιπόν, προκύπτει ένα ζήτημα πώς θα γίνει αυτό όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά αποδεκτό, αλλά πώς θα γίνει διότι υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυξήσεων των τιμολογίων ύδατος, το οποίο έχει θεσπιστεί με υπουργική απόφαση και οι θεσμοί και η ευρωπαϊκή Οδηγία 2060 επέβαλαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάναμε μία μεταρρύθμιση, ότι δηλαδή το κόστος ύδατος θα προκύπτει με βάση την ανάλυση κόστους, χωρίς μεγάλες αυξήσεις, με οικολογικό και κοινωνικό τιμολόγιο και έρχεται τώρα μία μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών, σαφέστατα περιβαλλοντική και κοινωνικά ωφέλιμη, να την καταργήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι αυξάνει τόσο πολύ το κόστος ενέργειας που αναγκάζονται οι δήμοι ή να κλείσουν τις επιχειρήσεις ύδρευσης ή να αυξήσουν ένα κόστος κατά 17,7% στους πολίτες.

Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο κατά παράβαση υπουργικής απόφασης και νομοθεσίας, που και η Ευρώπη μας έλεγε ότι πρέπει να τη λάβουμε;

Άρα, καταργείται η μεταρρύθμιση αυτή, κύριε Οικονόμου;

Σας καταθέτω για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, γνωρίζετε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας των υπηρεσιών ύδατος χρησιμοποιεί ένα πληροφορικό σύστημα, το οποίο ενημερώνεται ετησίως με ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά του.

Τα στοιχεία του προηγούμενου έτους υποβάλλονται εντός του τελευταίου εξαμήνου κάθε τρέχοντος έτους. Αυτά αξιοποιούνται από τις Διευθύνσεις Ύδατος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων και για τη συνέχιση της όλης διαδικασίας ελέγχου αυτών των θεμάτων.

Βάσει των ανωτέρω στον μηχανισμό παρακολούθησης έχουν εισαχθεί από τους παρόχους στοιχεία για τα έτη 2017 και 2018. Τα στοιχεία για το 2019 θα εισαχθούν το τελευταίο εξάμηνο 2020. Όταν εισαχθούν -αυτή η νομοθεσία δεν είναι της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, είναι από την προηγούμενη περίοδο- αυτά τα στοιχεία και όταν και η ΔΕΥΑ Θέρμης εισαγάγει τα στοιχεία για το 2019 -για το 2018 κατατέθηκαν πολύ πρόσφατα, δύο εβδομάδες πριν- προφανώς θα καταχωριστούν στο σύστημα και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Για την ώρα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε στοιχεία τα οποία δεν έχουμε.

Έχω πάντως εδώ -και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά για να μην σας μπλέξω τώρα με νούμερα- συγκριτικά στοιχεία για το κόστος του ηλεκτρικού, για την τρέχουσα χρέωση. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά για να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2019, που δεν έχει γίνει ακόμα κανονικά, όπως σας είπα, θα αξιολογηθούν αυτά τα στοιχεία, θα αξιοποιηθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων στο πλαίσιο της σύνταξης της σχετικής έκθεσης και μετά η Διεύθυνση Υδάτων θα εκδώσει σχετικές συστάσεις για συμμόρφωση του παρόχου, ζητώντας από τον πάροχο να προβεί στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες. Αυτό μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να διατάξει τον πάροχο να κάνει κάτι άλλο. Κινείται μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει από τη νομοθεσία, η οποία νομοθεσία υπάρχει από πριν, δεν είναι κάτι καινούριο.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αναφέρθηκα στα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία του έτους 2019, οπότε και υπήρξαν μεταβολές στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και για την περίπτωση της περιοχής Θέρμης επομένως που καλύπτει η ΔΕΥΑ Θέρμης, αλλά και για όλη τη χώρα. Αυτά θα καταχωριστούν στο δεύτερο εξάμηνο όπως είπα. Επομένως, αυτήν τη στιγμή δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις αύξησης και από άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες με τη ΔΕΥΑΘ. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα γιατί δεν έχουν κατατεθεί. Άρα σε αυτό που ρωτάτε δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε αυτήν τη στιγμή. Όταν θα έχουμε τα στοιχεία θα μπορούμε να απαντήσουμε.

Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Κύριε Φάμελλε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία λεπτά.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επισήμανα εξαρχής ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Ο κύριος Υπουργός δεν έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν γνωρίζει το θέμα, δεν του έχουν δοθεί και τα στοιχεία, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν μπορεί μία κυβέρνηση η οποία διατείνεται ότι έχει έναν «πράσινο» Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν γνωρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι γίνεται με την τιμολογιακή πολιτική του νερού ή τι κάνει με την ανακύκλωση το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν όλη η αρμοδιότητα είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Είναι  απαράδεκτα αυτά και οφείλω να τα πω δημοσίως, γιατί, κύριε Υφυπουργέ, λέτε ότι δεν τα γνωρίζετε, όμως εμείς φρόνιμα σκεφτήκαμε και τον Δεκέμβριο του 2019 σας κάναμε μία ερώτηση για την τιμολόγηση του νερού έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε. Προειδοποιήσαμε: Προσέξτε αν οι δήμοι στέλνουν κι αν πράγματι τηρείται ο κανόνας του κόφτη αυξήσεων με οικολογικό τιμολόγιο, κοινωνικό τιμολόγιο και με τη βάση δεδομένων. Όμως η Κυβέρνηση τι έκανε, κύριε Πρόεδρε; Κατήργησε την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, διέλυσε τις βάσεις δεδομένων, σταμάτησε τον έλεγχο των δήμων και διέκοψε τη μεταρρύθμιση και στο νερό, όπως και στην ανακύκλωση. Πρακτικά αυτό που κάνει η Κυβέρνηση είναι ότι κλείνει το  Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Και δεν γνωρίζετε εσείς, κύριε Υφυπουργέ, ενώ σας κάναμε ερώτηση από τον Δεκέμβριο για να σας ενημερώσουμε, τι θα απαντήσετε σε μία ερώτηση που έγινε τον Μάρτιο και που δεν την απαντήσατε ούτε αυτή.

Κύριε Υφυπουργέ, συγγνώμη, τι θα κάνουμε δηλαδή; Θα σας αντικαταστήσουμε σε όλα; Να προκηρύξετε εκλογές, να σας αντικαταστήσουμε αν δεν μπορείτε να διοικήσετε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως είναι περίεργο να μου λέτε ότι δεν γνωρίζετε, όταν σας δώσαμε έγγραφα που δείχνουν ότι αυξάνεται το κόστος του νερού και λέτε «δεν το ξέρουμε γιατί περιμένουμε να μας ενημερώσει ο δήμος το άλλο εξάμηνο». Μα είναι δυνατόν; Δεν θα κάνετε τίποτα για να στηρίξετε την κοινωνία;

Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν το κόστος και έρχομαι επισήμως και σας λέω: Η ένωση των ΔΕΥΑ, κύριε Πρόεδρε, όλες οι ΔΕΥΑ στην Ελλάδα έχουν καταθέσει ντοκουμέντα που λένε ότι έχουν μία αύξηση 20%. Η Ένωση των ΔΕΥΑ τώρα πια. Δεύτερο δεδομένο σάς καταθέτω. Άρα για όλη την Ελλάδα με αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας και άρα του κόστους νερού και αποχέτευσης δεν θα κάνει τίποτα Κυβέρνηση; Πρέπει να σας πω ότι σήμερα η ΔΕΗ πουλάει υπερδιπλάσια από το κόστος παραγωγής ενέργεια, διότι έκανε άδικες αυξήσεις και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή της πρώτης ύλης. Δεν θα κάνει τίποτα γι’ αυτό η Κυβέρνηση; Δηλαδή υπερδιπλάσια του κόστους θα πουλάμε, κύριε Πρόεδρε, την ενέργεια, αλλά  δεν θα βοηθήσουμε την ύδρευση και την αποχέτευση, όταν η Ένωση των ΔΕΥΑ μας λέει ότι σε ΔΕΥΑ τουριστικής περιοχής, κύριε Πρόεδρε, το κόστος άντλησης από 750.000 ευρώ το 2010 πήγε σήμερα στα 3,5 εκατομμύρια -η ένωση των ΔΕΥΑ το λέει αυτό- γνωρίζοντας ότι από το 2015 έως το 2019 δεν έγινε αύξηση του κόστους ενέργειας αλλά μείωση;

Άρα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και πριν και μετά καταστρέφουν και πενταπλασιάζουν το ενεργειακό κόστος για τους δήμους, για τις επιχειρήσεις ύδρευσης, το βασικό αγαθό, που είναι το νερό, και δεν μπορούν έτσι να αντεπεξέλθουν οι δήμοι σε μεγάλες, μείζονος σημασίας υπηρεσίες γιατί αντιμετωπίζουν μία στενότητα που δεν μπορεί να λυθεί με μία δανειοδότηση 18 μηνών από τη μεριά των δήμων.

Δεν γνωρίζετε τι γίνεται με το κόστος ύδρευσης, δεν έχετε δεδομένα. Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Υφυπουργέ, είναι: Θα κάνετε κάτι για να βοηθήσετε τις ΔΕΥΑ;

Και επειδή από ό,τι κατάλαβα δεν γνωρίζετε αρκετά πράγματα που γίνονται στο Υπουργείο θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι καταθέτω δύο πολύ σημαντικά έγγραφα -και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε- του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος στα Πρακτικά και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να τα δώσει στον κ. Χατζηδάκη. Τα έγγραφα αυτά είναι του Μαΐου του 2019.

Θα μου πείτε τώρα: Τι μας λες, κύριε Φάμελλε; Με τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι στο τέλος Μαΐου του 2019 το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε 282.000 ευρώ, κύριε Οικονόμου, για να δώσετε στους φορείς προστασίας προστατευόμενων περιοχών που αφήσατε από τον Ιούλιο χωρίς ούτε 1 ευρώ. Και αποδεικνύουμε σήμερα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι με σχέδιο ο κ. Χατζηδάκης έβαλε βρόχο στους φορείς προστατευόμενων περιοχών, ενώ είχαν εγκριθεί οι χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Καταθέτω τα έγγραφα και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και την έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διότι είναι απαράδεκτο να κλείνετε φορείς και ταυτόχρονα να λέτε ψέματα, διότι είχαν και εγκεκριμένη χρηματοδότηση οι οκτώ νέοι φορείς. Καταθέτω τον κατάλογο με την καταβολή χρηματοδότησης γι’ αυτούς τους φορείς. Είναι εκτός θέματος, αλλά αφού δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα σας ενημερώσουμε εμείς για ορισμένα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα απαντήσω πρώτα στο εκτός θέματος.

Δηλαδή, κύριε Φάμελλε, μας λέτε ότι είχατε παρατήσει επί τέσσερα, πέντε χρόνια τους φορείς διαχείρισης στη μοίρα τους και την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές εγκρίνατε ένα μικρό ποσό για την ενίσχυσή τους.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οι φορείς αυτοί ιδρύθηκαν το 2018. Να τα μάθετε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας):  Δεν τα είχατε προωθήσει. Το ότι πήρατε την απόφαση το 2018 τι σημαίνει; Ότι φτάσατε στους φορείς; Οι φορείς εξακολουθούσαν να είναι παρατημένοι στη μοίρα τους. Αυτό απεδείχθη και στην κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου και παραμένει μία πραγματικότητα.

Μια και πήρατε εσείς την πρωτοβουλία να μιλήσατε εκτός του θέματος της ερώτησης, αναγκάστηκα και εγώ να σας απαντήσω. Μην ζητάτε τα ρέστα για τους φορείς διαχείρισης. Ήταν παρατημένοι στη μοίρα τους επί χρόνια.

Επανέρχομαι στο θέμα της ερώτησης. Κοιτάξτε να δείτε υπάρχει ένας πυρήνας σε αυτά που λέτε. Το θέμα της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ. Η όποια αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ έγινε λόγω της διάλυσης της ΔΕΗ κατά την περίοδο της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Όταν  ανέλαβε η νέα Κυβέρνηση, η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος που ακούει, καταλαβαίνει τι θα σήμαινε να είχε χρεοκοπήσει η ΔΕΗ και η όποια αύξηση του κόστους ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι επί χρόνια αμέλειες της προηγούμενης Κυβέρνησης να αποκαταστήσει μια ομαλή λειτουργία της ΔΕΗ. Την είχατε παρατήσει, λοιπόν, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας -είναι γνωστό, δεν το λέω εγώ, είναι πασίγνωστο- και μας λέτε τώρα γιατί έγιναν κάποιες αυξήσεις στα τιμολόγια. Πραγματικά είναι τελείως αντιφατικό. Τι να σας απαντήσω; Έγιναν αυξήσεις στα τιμολόγια -οι ελάχιστες δυνατές- γιατί η  ΔΕΗ είχε οδηγηθεί στη χρεοκοπία από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Όλες οι δευτερογενείς συνέπειες σε υπηρεσίες ή και σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινάνε από αυτή τη βασική αμέλεια –για να το πω έτσι- της Κυβερνήσεώς σας.

Δεν καταλαβαίνω πώς το είπατε. Εν πάση περιπτώσει, είπατε ότι δεν ξέρουμε στο Υπουργείο τι γίνεται με τα στοιχεία για τα νερά.

Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό που υπάρχει από πριν, από την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι κάθε τέτοιος φορέας καταθέτει τα στοιχεία για το προηγούμενο έτος στο επόμενο έτος. Άρα, το 2019 -γιατί σε αυτό αναφερόμαστε- έγιναν οι αυξήσεις και επομένως και η αξιολόγηση αν αυτές οι αυξήσεις ήταν δικαιολογημένες ή όχι θα γίνουν, όταν και η Θέρμη και οι άλλοι φορείς καταθέσουν τα στοιχεία. Πώς αλλιώς να το κάνουμε; Να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας;

Εσείς είχατε προβλέψει αυτά τα χρονοδιαγράμματα και τώρα μας λέτε γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε το 2019, τη στιγμή που με τις δικές σας νομοθεσίες οι φόροι δεν τα έχουν καταθέσει ακόμα; Πραγματικά, είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Αν νομίζατε ότι αυτό δεν ήταν ικανοποιητικό, θα έπρεπε να τα είχατε αλλάξει από τότε, οπότε θα είχαμε και εμείς στοιχεία για να απαντούμε.

Δεν έχει καμμία σχέση η έλλειψη στοιχείων με την Ειδική Υπηρεσία Υδάτων. Καμμία σχέση. Η αιτία είναι, όπως είπα επανειλημμένα, ότι η σημερινή νομοθεσία προβλέπει αυτό το timing. Με αυτό το χρονοδιάγραμμα προχωρούμε και εμείς. Πώς θα έχουμε στοιχεία για κάτι για το οποίο δεν μας έχουν δώσει τα στοιχεία αυτοί που τα έχουν; Και δεν μας τα έχουν δώσει νομίμως, γιατί έτσι είχατε νομοθετήσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Print Friendly, PDF & Email