ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Η ερώτηση αυτή είχε υποβληθεί στις 23 Ιουνίου γραπτά, κύριε Υπουργέ, και δεν απαντήθηκε με βάση την τυπική διαδικασία της έγγραφης απάντησης, γι’ αυτό και έρχεται ως προφορική. Επισημαίνω εκ των προτέρων, όμως, ότι έχει κάποια έγγραφα, τα οποία πρέπει να υποβληθούν, για τα οποία θα πρέπει να μας ενημερώσετε αν θα υποβληθούν σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή, γιατί έχει και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

Το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό. Όπως προκύπτει από την αλληλογραφία που έχουμε στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα παράβασης του θεσμικού πλαισίου, παράβασης της αρμοδιότητας Υπουργού, απώλειας πόρων της ανακύκλωσης και ανισότιμων πρακτικών από μέρους σας.

Στην ερώτηση που υποβάλαμε στις 3 Μαρτίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», που αφορούσε τη μη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, τη μη έγκριση του επιχειρησιακού της σχεδίου και το δηλούμενο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείτε μαζί εσείς ως Υπουργείο Εσωτερικών σε πέντε δήμους, προέκυψε από προφορική απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ότι «όλα αυτά πρέπει να τα μάθετε από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί τα συγκεκριμένα που ζητάτε δεν είναι σε γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Άρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε ότι, παρότι είναι ο μόνος αρμόδιος, δεν γνωρίζει τι γίνεται με το πιλοτικό πρόγραμμα του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Στα έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης που ήρθαν μετέπειτα μέχρι και το Μάιο και τα έχω εγγράφως -αν χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, θα τα καταθέσω- προκύπτει ότι το Σύστημα αυτό «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» δεν έχει εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν έχει ανταποκριθεί στα γραπτά αιτήματα του ΕΟΑΝ για παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων.

Επίσης, από το έγγραφο του Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, προκύπτει το εξής: Το πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από  το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης, αν και αρμόδιο εποπτικό Όργανο, δεν έχει καμία ενημέρωση επί του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι πέντε δήμοι και δεν υπάρχει και καμία γνωστοποίηση στον Οργανισμό Ανακύκλωσης σχετικά με την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος και την ύπαρξη ανεξάρτητης επιστημονικής μονάδας, όπως αντίστοιχες δηλώσεις υπάρχουν από το Υπουργείου Εσωτερικών.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Για να μην καθυστερώ, λοιπόν, επειδή την έχετε σίγουρα την ερώτηση, να σας πω ότι τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν είναι αρκετά σημαντικά.

Και θα πάω κατευθείαν στο δια ταύτα. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

Με ποιο θεσμικό πλαίσιο προχωρήσατε σε ένα πιλοτικό σχέδιο και γιατί δεν το γνωρίζει αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος που είναι το μόνο αρμόδιο;

Με ποια κριτήρια επιλέξατε αυτό το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, εφόσον προκύπτει ότι δεν έχει εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και το πιλοτικό που δηλώσατε ότι υλοποιείτε, δεν είναι στο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος αυτού;

Για ποιο λόγο επιλέξατε με αυτόν τον τρόπο να μειώσετε τους πόρους ανακύκλωσης που είναι πόροι των πολιτών και για τους οποίους εμείς ελεγχόμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόδοση ανακύκλωσης;

Με ποιο κριτήριο επιλέξατε το πιλοτικό των πέντε δήμων και αποκλείσατε τους υπόλοιπους τριακόσιους είκοσι επτά, αν δεν κάνω λάθος;

Ποιο, τελικά, θα είναι το κέρδος για το σύστημα, το οικονομικό αντίτιμο των υλικών αυτών, και πόσο θα μειωθούν, τελικά, οι διαθέσιμοι πόροι για την κοινωνία της ανακύκλωσης με τις δικές σας επιλογές;

Γιατί επιλέξατε αυτό το σύστημα -με ποια κριτήρια;- κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου και εις βάρος του κοινωνικού πόρου;

Ποιοι δήμοι πήραν απαλλαγή έκδοσης άδειας δόμησης, όπως είχατε μία συγκεκριμένη φωτογραφική ρύθμιση στον ν.4674 για το συγκεκριμένο σύστημα; Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα στοιχεία παρακολούθησης, ποια επιστημονική ομάδα δηλώσατε ότι θα υπάρχει και γιατί για όλα αυτά δεν είχε ενημερωθεί ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος ούτε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης;

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Φάμελλε, σας ευχαριστώ θερμότατα για την ερώτηση που μου υποβάλατε. Είναι μία θαυμάσια ευκαιρία να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Βέβαια, έχω εντυπωσιαστεί από το πώς ένας συνάδελφος, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, έχει καταφέρει σε μία ερώτηση να έχει τόσες πολλές ανακρίβειες και πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα ποσοστά ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων στη χώρα είναι διαχρονικά απογοητευτικά. Επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το δικό σας Εθνικό Σχέδιο του 2015, κύριε Φάμελλε, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δείχνουν ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα είναι το πολύ 19% και πως το 80% των στερεών αποβλήτων οδηγούνται στις χωματερές.

Βασικός στόχος, λοιπόν, της πολιτικής μας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι να αυξηθούν, να ενισχυθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανόνες, οι οποίοι μας υποχρεώνουν να αυξήσουμε -και μάλιστα, θεαματικά- τα σχετικά ποσοστά και τη βασική επιλογή, τη βασική προτεραιότητα για ανακύκλωση στην πηγή, δηλαδή για ανακύκλωση στο γυαλί, στο χαρτί, στο αλουμίνιο και στο πλαστικό.

Όλα αυτά είναι στοιχεία της μεθοδολογίας του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος, το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών δέχτηκε τη σχετική πρόταση προκειμένου να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση, για τους εξής λόγους:

Πρώτον, διότι  ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δεύτερον, γιατί ανταποκρίνεται στους εθνικούς στόχους της πολιτικής μας για την ανακύκλωση.

Ο τρίτος λόγος, τον οποίο έθεσα ως βασικότατη προϋπόθεση για αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι δεν υπάρχει το παραμικρό κόστος, κύριε Φάμελλε, ούτε για το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε για τους δήμους, ούτε ένα ευρώ.

Δεν είναι δε, καθόλου αλήθεια τα όσα λέτε, ότι δεν ήταν γνωστό το πρόγραμμα αυτό στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, του οποίου ο Πρόεδρος, ο κ. Χιωτάκης, παρίσταται δίπλα μου, παρίσταται στο σύνολο των εγκαινίων που κάναμε για τα πολυκέντρα της ανακύκλωσης στους τέσσερις δήμους που εφαρμόστηκε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα.

Φανταζόμουν, κύριε Φάμελλε, ότι έχετε τη δυνατότητα να έχετε πολύ καλή πληροφόρηση, αφού η Νομική Σύμβουλος του ΕΟΑΝ έχει παραμείνει η στενή συνεργάτης σας, η κυρία Καραμπατζού, την οποία πριν από τις βουλευτικές εκλογές είχατε τοποθετήσει ως Νομική Σύμβουλο του ΕΟΑΝ και η «κακιά Δεξιά» -κατά τα δικά σας λόγια- δεν την μετακίνησε από αυτήν την θέση της Νομικής Συμβούλου. Οφείλατε, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, αξιότιμε κύριε Φάμελλε, να τα γνωρίζετε.

Το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης περιλαμβάνεται στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που έχουν κανονική άδεια λειτουργίας. Αυτό είναι επίσημο έγγραφο του ΕΟΑΝ, το οποίο και θα καταθέσω στα Πρακτικά.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο κατατέθηκε στις 20 Μαΐου στον ΕΟΑΝ, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων του πιλοτικού προγράμματος. Είχαν την καλοσύνη να το κοινοποιήσουν και σε μένα, εκτός από την κοινοποίηση που έχουν στείλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κ. Χατζηδάκη και στον ΕΟΑΝ.

Θα το καταθέσω, επίσης, στα Πρακτικά, για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία γύρω από αυτό το θέμα.

Τέλος, είχα πει από την αρχή, κύριε Φάμελλε, ότι την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος θα την κάνει η Επιστημονική Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την κυρία Λοϊζίδου. Ζήτησα από την κυρία Λοϊζίδου τη σχετική ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή έχει σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών. Έχει σταλεί στον ΕΟΑΝ, επίσης. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Τα στοιχεία της δείχνουν την εκτίμηση ότι στους τέσσερις δήμους που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, κύριε Φάμελλε, υπάρχει τετραπλασιασμός των ποσοτήτων των ανακυκλούμενων υλικών.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οποιοσδήποτε ιδιώτης, οποιοδήποτε εγκεκριμένο και νομίμως λειτουργών σύστημα ανακύκλωσης μου κατέθετε ή μου καταθέσει πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει μηδενική -το τονίζω και το επαναλαμβάνω- οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους της χώρας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να την αξιοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ασφαλώς, γίνεται και από τον ΕΟΑΝ και από την Αυτοδιοίκηση. Γίνεται -αν θέλετε- από όλους μας, γιατί το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ένα κρίσιμο θέμα για κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Οι στόχοι που έχουμε είναι πάρα πολύ υψηλοί. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ υψηλοί. Εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Τέλος, επειδή είναι προφανής η αποτυχημένη προσπάθεια σας να κάνετε αντιπολίτευση γύρω από ένα θέμα που δεν υπάρχει, είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι απολύτως συντεταγμένα με το υπό συζήτηση Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση από τη σημερινή Κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες και τις προτεραιότητες.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν προσπαθήσατε να αποκρύψετε την πραγματικότητα, νομίζω ότι και από τα δικά σας λεγόμενα προκύπτουν σοβαρές παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου. Αναφέρατε ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που από ό,τι λέτε υποβλήθηκε το Μάιο στον ΕΟΑΝ, περιέχει το πιλοτικό έργο.

Όμως, κύριε Υπουργέ, εγώ βλέπω ότι αυτό το πιλοτικό έργο ξεκίνησε με δικά σας δημοσιεύματα -και θα τα καταθέσω- το Νοέμβριο του 2019, άρα έξι μήνες πριν. Άρα, επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά μας, ότι όταν το ανακοινώσατε, το πιλοτικό έργο δεν περιλαμβανόταν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είχε κατατεθεί στον Οργανισμό Ανακύκλωσης και δεν το γνώριζε ο Οργανισμός Ανακύκλωσης.

Τώρα, βλέπω ότι έχετε φέρει σε μία ιδιαίτερα δύσκολη θέση και τον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ και τον έχετε φέρει μαζί σας. Εγώ, λοιπόν, θα τον φέρω σε πιο δύσκολη θέση, αφού το επιλέξατε.

Θα καταθέσω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έγγραφα του Οργανισμού Ανακύκλωσης -13 Μαρτίου και στις 12 Μαΐου- στα οποία αναφέρεται ότι ο φορέας δεν έχει ανταποκριθεί στην επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση -τον Μάρτιο, τέσσερις μήνες μετά- για το λεγόμενο «πιλοτικό σχέδιο» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρα, δεν ξέρω αν στην Κυβέρνηση έχετε πολλούς «Δόκτωρ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ». Πάντως, κάτι προσπαθείτε να κρύψετε, εφόσον τα έγγραφα που θα καταθέσουμε -και είναι του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, εκτός εάν αμφισβητείτε τους συναδέλφους σας του Υπουργείου Περιβάλλοντος- λένε άλλα πράγματα, κύριε Υπουργέ.

Αν ήρθατε εκ των υστέρων να τροποποιήσετε επιχειρησιακό σχέδιο, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι αποτέλεσμα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της δικής σας πρωτοβουλίας. Διότι αν τηρούσατε τη νομιμότητα, θα ζητούσατε πρώτα το επιχειρησιακό σχέδιο, τη γνώμη του αρμόδιου φορέα της πολιτείας και δεν θα τρέχατε έξι μήνες μετά, εκ των υστέρων, επειδή κάνουμε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και επειδή έχει γεμίσει η δημοσιότητα με στοιχεία σχετικά με την προβληματική λειτουργία του συστήματος αυτού, θα καλύπτατε με ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα δούμε πώς θα εγκριθεί και ποτέ.

Όμως προβήκατε και σε μία ακόμα ανακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει κόστος. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης. Προφανώς και δεν λέω εγώ ανακρίβειες. Γνωρίζω πολύ καλά και τον ν.2939 και την Οδηγία 6274, αλλά και τον νόμο, ο οποίος έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει αποτελεσματική η ανακύκλωση.

Ο πόρος αυτός που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες των συστημάτων, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, είναι κοινωνικός πόρος, γιατί είναι αυτό πληρώνουμε όλοι εμείς οι πολίτες μέσα από τα υλικά, στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί εναλλακτική διαχείριση. Άρα, είναι πόρος της κοινωνίας, είναι πόρος της Ελλάδας και πρέπει να αποδώσει σε ζυγολόγια η ανακύκλωση, γιατί κρινόμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχετε, λοιπόν, εσείς ένα λαθραίο επιχείρημα, ότι τάχατες δεν πληρώνουμε τίποτα, όταν πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και τον πόρο, που όλοι οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουμε για να γίνει ανακύκλωση στη χώρα μας, εσείς τον δίνετε προνομιακά σε ένα σύστημα -και γιατί όχι και στα δύο, εφόσον το άλλο είχε εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ρωτήστε τον κ. Χιωτάκη, που είναι πίσω σας  και  πηγαίνετε με αυτόν που δεν έχει εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο- σε λίγους δήμους και όχι σε όλους. Άρα, υπάρχει μία προνομιακή και αθέμιτη συμπεριφορά εκ μέρους σας εις βάρος του κοινωνικού δημόσιου πόρου της ανακύκλωσης.

Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Υπουργέ, είναι πόσα εκατομμύρια από τον πόρο των πολιτών χρησιμοποιείτε για ένα πιλοτικό σχέδιο, που δεν ήταν εγκεκριμένο, που δεν περιλαμβανόταν στο επιχειρησιακό σχέδιο και έρχεστε εκ των υστέρων να καλύψετε για να χρεώσετε σε μας ανακρίβειες, γιατί εσείς δεν ξέρετε ούτε από που προκύπτει ο πόρος της ανακύκλωσης;

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Όμως δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Υπουργέ. Είναι και πολλά ακόμα.

Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω αυτά τα τρία έγγραφα.

Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Στη συζήτηση που κάναμε εδώ στη Βουλή για τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο, το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο τότε, ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο κ. Κυρκίτσος, παραδέχτηκε ότι του ζητήθηκε η παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ. Και παραδέχτηκε, επίσης, ότι η ανταποδοτική ανακύκλωση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια. Είναι στα Πρακτικά της Βουλής.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι στον ν.4674 προχωρήσατε εσείς, χωρίς να είστε αρμόδιος, σε μια χατιρική ρύθμιση εξαίρεσης και απαλλαγής από άδεια δόμησης για τεχνολογία και συστήματα, που μόνο το ένα από τα δύο συστήματα χρησιμοποιεί. Φωτογραφική διάταξη στον ν.4674.

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο ΕΣΔΝΑ στις 28 Φεβρουαρίου -και εδώ ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ έχει ένα πρόβλημα ξανά «Δόκτωρ Τζέκιλ, μίστερ Χάιντ»- προχωράει στην τοποθέτηση δέκα χιλιάδων ειδικών κάδων χωριστής συλλογής πάλι του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, χωρίς να προκύπτει ότι αυτό είναι μέσα στο σχεδιασμό του συστήματος.

Και έχω εδώ την απόφαση του ΕΣΔΝΑ, την οποία επίσης θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε.

Βλέπουμε, όμως, ότι στις 16 Ιανουαρίου προχωράτε πάλι σε μια συνέντευξη Τύπου για τα νησιά με απουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πάλι προνομιακή διαχείριση και μεταχείριση. Για να μην πω για την εξαγγελία του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», κύριε Υπουργέ, όπου βλέπουμε από την αρχική προκήρυξη -και περιμένω να δω τα τεύχη- ότι θα υπάρχει μέτρο στο «Αντώνης Τρίτσης», για να χρηματοδοτηθεί εξοπλισμός που αντιστοιχεί στη διαδικασία λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης ενός μόνο συστήματος, όταν το σύστημα αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι υποχρεωμένο να χρηματοδοτεί τη διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης από τον πόρο των πολιτών. Δηλαδή, θα χρηματοδοτήσετε και επιπλέον, πέρα απ’ όλες αυτές τις χατιρικές ρυθμίσεις;

Ως εκ τούτου, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι μάλλον εμείς επιβεβαιωνόμαστε. Έρχεστε εκ των υστέρων να καλύψετε, μετά από ένα εξάμηνο, δικές σας ατέλειες κατά παράβαση και αρμοδιότητες θεσμικού πλαισίου.

Παραμένει, λοιπόν, το αίτημα να μας καταθέσετε τα έγγραφα του Νοεμβρίου του 2019, που είχατε τις αντίστοιχες εγκρίσεις, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Οργανισμού Ανακύκλωσης και να μας πείτε το δια ταύτα: Πόσα λεφτά των Ελλήνων πολιτών θα χαθούν σε αυτή τη δραστηριότητα και πόσο θα υστερήσει η χώρα μας ως προς μια μη εγκεκριμένη δραστηριότητα έναντι της Ευρώπης για δικές σας προνομιακές επιλογές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην αρμοδιότητα που έχετε;

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Φάμελλε, συνεχίζετε, δυστυχώς, την επίδειξη παραλογισμού και ψευδολογίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και τιμητικό για έναν άνθρωπο που έχει την εμπειρία. Ενδεχομένως άλλες ιδιότητές σας από το παρελθόν σας οδηγούν σε αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά. Τις αντιπαρέρχομαι, όμως, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, είναι να γνωρίζουν την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών με το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης δεν έχει το παραμικρό κόστος για τον Έλληνα πολίτη, δεν έχει το παραμικρό κόστος για το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχει το παραμικρό κόστος για τους δημότες των συγκεκριμένων δήμων.

Απέδειξα με στοιχεία τα οποία κατέθεσα στα Πρακτικά, ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει οδηγήσει στη δυνατότητα πολλαπλασιασμού του ανακυκλώσιμου υλικού. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι που μας ενδιαφέρει όλους. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει και εσάς. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έπρεπε να σχολιάσετε με έναν θετικό τρόπο. Δεν το κάνετε, γιατί έχετε πολύ συγκεκριμένες σκοπιμότητες για να πράξετε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο.

Τα όσα είπατε περί φωτογραφικής διάταξης δεν έχουν σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Δεν αφορούν καμία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αφορούν το σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα από τους δήμους.

Τρίτον: Το συγκεκριμένο σύστημα, κύριε Φάμελλε, έχει άδεια λειτουργίας. Έχω καταθέσει τη σχετική απάντηση του ΕΟΑΝ στα Πρακτικά. Αυτό οφείλετε να το γνωρίζετε και δεν μπορείτε να παραχαράσσετε την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Τέταρτο και πολύ ουσιαστικό, στο οποίο, ενδεχομένως, να μπορείτε και να βοηθήσετε. Σας επαναλαμβάνω ότι οποιοδήποτε σύστημα κατέθετε μία πρόταση η οποία θα είχε μηδενικό κόστος για την πολιτεία και θα είχε πιλοτικό χαρακτήρα -κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ πολύ- δεν θα είχα καμία αντίρρηση να την κάνω αποδεκτή. Δεν με ενδιαφέρει από ποιον προέρχεται. Με ενδιαφέρει να πετύχουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης σε ό,τι αφορά τους στόχους της ανακύκλωσης.

Τόνισα το πιλοτικό, γιατί αυτή είναι η αιτία που είναι πολύ συγκεκριμένος και περιορισμένος, φυσικά, ο αριθμός των δήμων που μετέχουν στο πρόγραμμα. Ασφαλώς θα ήθελα να μετέχουν στο πρόγραμμα πολύ περισσότεροι δήμοι. Όμως, με την προϋπόθεση που είχα θέσει, ότι θα υπάρχει μηδενικό κόστος για το Υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους, είναι αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσε ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος.

Η επιλογή έγινε με δύο δήμους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τους δήμους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης. Επελέγη ο Δήμος Ιωαννιτών, προκειμένου να έχουμε μία βασική πόλη από την ελληνική περιφέρεια και ο δήμος Ναυπλίου αντιστοίχως. Είχαμε, επίσης, επιλέξει το νησί της Άνδρου, όπου οι πάντες θυμούνται πέρσι τα απίστευτα δυσμενή και αρνητικά δημοσιεύματα και το μαύρο χάλι που υπάρχει εκεί πέρα, θέλοντας να δούμε σε μια νησιωτική περιοχή, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα για μεγάλες κατασκευαστικές υποδομές, για Εργοστάσια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εάν θα μπορούσε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα.

Όλα αυτά, βέβαια, είχαν και την τεράστια δυσκολία φέτος της καραντίνας του κορωνοϊού και τα προβλήματα που αυτή επέφερε. Παρόλα αυτά, απ’ ό,τι βλέπω από την έκθεση της κυρίας Λοϊζίδου -την οποία παρακαλώ πολύ να την μελετήσετε και να δείτε τα αποτελέσματά της- φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα προγράμματα αξιολογούνται, φυσικά, από το σύνολο της κοινωνίας. Ιδίως, όμως, με τη θεσμική έννοια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα αξιολογηθούν από τον ΕΟΑΝ και από την ίδια την Αυτοδιοίκηση -επαναλαμβάνω- καθώς είναι σαφής και συγκεκριμένος ο στόχος που έχει τεθεί από την Ευρώπη, αλλά και από εμάς στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για την ισχυρή ενίσχυση των ποσοστών αύξησης της ανακύκλωσης στη χώρα.

Print Friendly, PDF & Email