Πρόσκληση του ΥΠΕΝ για συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου

 Αθήνα, 03/05/2018

Πρόσκληση σε σύσκεψη για τη συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο Τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου απέστειλε νωρίτερα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο, τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς Φορείς του Βόλου.  Η συνάντηση εργασίας είναι προγραμματισμένη για την  ερχόμενη Τετάρτη, στο ΥΠΕΝ.
Την πρωτοβουλία συγκρότησης της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου αναλαμβάνει το ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την τοπική κοινωνία η άμεση και διαφανής πληροφόρηση αλλά και ο αυστηρός περιβαλλοντικός έλεγχος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Την αναλαμβάνει δε το ΥΠΕΝ λόγω της σημαντικής καθυστέρησης αντίστοιχης τοπικής ή περιφερειακής πρωτοβουλίας.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των τοπικών αυτοδιοικητικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών Φορέων και θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την ενίσχυση μέτρων αντιρρύπανσης και περιβαλλοντικού ελέγχου.
Print Friendly, PDF & Email