Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επαναφέρει στη συζήτηση το μεγαλύτερο διακύβευμα των ημερών μας, την επιβίωση της ανθρώπινης κοινωνίας και των οικοσυστημάτων. Η κλιματική και περιβαλλοντική κρίση αναδεικνύουν το έλλειμμα της πολιτικής αλλά και τα αδιέξοδα του ισχύοντος παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε καθυστερήσει σε παγκόσμιο επίπεδο να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και τα κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα μεγεθύνονται, δημιουργώντας φτώχεια, ανασφάλεια, ανισότητες και κοινωνικές συγκρούσεις που πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα.

Κάθε ημέρα πρέπει να είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον για να πετύχουμε τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Γιατί το περιβάλλον είναι το κατεξοχήν πολιτικό θέμα της εποχής μας. Και φυσικά αφορά και τις εκλογές της 25ης Ιουνίου γιατί μετά από μία τετραετία διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη, η «πράσινη» επικοινωνία περισσεύει, αλλά η περιβαλλοντική πολιτική και οι φορείς της έχουν αποδομηθεί πλήρως.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση των δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, ώστε να καταπολεμηθεί η πλαστική ρύπανση με στόχο τον μηδενισμό της μέχρι το 2040. Και αυτό απαιτεί νέες τεχνολογίες, ριζική αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής, ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και κατάλληλα κίνητρα για αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών από όλους και όλες.

Η χώρα μας, παρά την επικοινωνιακή νομοθέτηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης, το 2020, κάνει βήματα προς τα πίσω στην ανακύκλωση και στην πρόληψη δημιουργίας πλαστικών απορριμμάτων, καθώς:

  • η ανακύκλωση καθυστερεί με οσμή σκανδάλων και παράνομων χρηματοδοτήσεων που ήδη ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ στους δήμους εκλείπει ο εξοπλισμός ανακύκλωσης,
  • η κυβέρνηση Μητσοτάκη προωθεί την καύση των απορριμμάτων, όπως προβλέπεται στον Εθνικό Σχεδιασμό που τροποποιήθηκε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές,
  • υπάρχει πλήρης αποτυχία της εφαρμογής του Ν. 4736/2020, με “απαγορευμένα” πλαστικά μιας χρήσης να εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά, τα κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση πλαστικών περιεκτών να εφαρμόζονται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, και την οργάνωση νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης να έχει «κολλήσει» σε ένα καθεστώς πλήρως αδιαφανές και αποδιοργανωμένο.

Σε απάντηση των αποδεδειγμένων σοβαρών προβλημάτων διαφάνειας, διασπάθισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού στην ανακύκλωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτάσσει στο κυβερνητικό  του πρόγραμμα μία πλήρη πρόταση με νέο θεσμικό πλαίσιο, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με ενίσχυση του ρόλου της Πολιτείας, στήριξη των ΟΤΑ και παροχή των κατάλληλων κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Για μία κοινωνία της ανακύκλωσης.

Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και των Περιφερειακών Σχεδιασμών επιβάλλεται να προχωρήσει με βάση τις αρχές της πρόληψης και της πλήρους διαλογής στην πηγή, προκειμένου να απεγκλωβιστεί η χώρα από το αντιευρωπαϊκό μονόδρομο της καύσης των απορριμμάτων που προωθείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, απαιτείται επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση απορριμμάτων, καταργώντας το ρόλο της «διευρυμένης» Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ουσιαστική ενίσχυση των ΟΤΑ προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες τους υποχρεώσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις για τον μετασχηματισμό τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται επίσης για πλήρη διαφάνεια και απόδοση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών τελών και εισφορών (π.χ. πλαστική σακούλα, πλαστικοί περιέκτες) για ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και ανακύκλωσης και στήριξη της κοινωνίας.

Οι σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν επιλύονται με ανέξοδη επικοινωνία αλλά με συστηματική δουλειά και μεταρρυθμίσεις μαζί με όλη την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για μία πράσινη επανάσταση που θα εμπλέκει και θα ενισχύει όλη την κοινωνία και όλη την ελληνική οικονομία, και όχι μόνο τα συμφέροντα που εξυπηρετεί (και) στο χώρο του περιβάλλοντος η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σ. Φάμελλος, Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πρώην Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Print Friendly, PDF & Email