Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την επίτευξη πιο φιλόδοξων κλιματικών στόχων για το 2030, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% το 2030 σε σχέση με το 1990. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου έχει ήδη τοποθετηθεί επί του στόχου μείωσης, ζητώντας δέσμευση για πιο φιλόδοξη μείωση εκπομπών, κατά 60%.

Όλες οι ευρωομάδες και όλοι οι ευρωβουλευτές οφείλουν να στηρίξουν πιο φιλόδοξους στόχους, προκειμένου να δοθεί ένα παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό μήνυμα. Οφείλουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να απεξαρτηθούμε πιο σύντομα από όλα τα ορυκτά καύσιμα. Οφείλουμε να στηρίξουμε επιπρόσθετα τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργαλεία που θα κατοχυρώνουν αυτήν την απεξάρτηση.

Η ένταση του κλιματικού ανταγωνισμού δημιουργεί κίνδυνο διεύρυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως μεταξύ Βορρά και Νότου, καθώς ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει εκείνα τα εργαλεία που θα συντελέσουν στη δίκαιη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μεταξύ και εντός των χωρών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπηρετούν ουσιαστικά την πολιτική συνοχής μέσα από αύξηση των επενδύσεων.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει άμεσα προς ψήφιση ένα  εθνικό κλιματικό νόμο, ο οποίος θα ιεραρχεί και θα προτεραιοποιεί όλες τις χρηματοδοτήσεις (ευρωπαϊκές και εθνικές) με βάση το κλιματικό και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αφορά στην αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση  της ΝΔ, με το πρόσχημα της απολιγνιτοποίησης, δεσμεύει την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας στο φυσικό αέριο, επίσης ορυκτό καύσιμο, ενώ προχωράει στην ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών φορέων και δικτύων με κίνδυνο η πράσινη ανάπτυξη να αφορά μόνο λίγους.

Η Ελλάδα,  οφείλει πλέον να θέσει ένα συνολικό στόχο σχετικά με τις κρατικές χρηματοδοτήσεις για την κλιματική αλλαγή, να προωθήσει τη χρήση υλικών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και να υποστηρίξει έμπρακτα τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Κυρίως όμως, πρέπει να γίνει πράξη η βασική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης: να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δε θα μείνει πίσω στη μετάβαση του ενεργειακού μας συστήματος και ότι η ενεργειακή πολιτική θα οδηγεί στη μείωση του κόστους ενέργειας και στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των πολιτών στο αγαθό της ενέργειας, που θα έχει αποσυνδεθεί πλέον από τα ορυκτά καύσιμα.

 

Print Friendly, PDF & Email