Σ. Φάμελλος: Με το οικονομικό έγκλημα και την παραοικονομία συνδέονται τέσσερα στα πέντε περιβαλλοντικά εγκλήματα

Το περιβαλλοντικό έγκλημα κατά πάνω από 80% συνδέεται με το οικονομικό έγκλημα και την παραοικονομία … άρα η περιβαλλοντική διαχείριση και οι κανόνες αποκαθιστούν και τους κανόνες της ισονομίας στην οικονομία και τον ανταγωνισμό», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος μιλώντας Στο Κόκκινο και τον Κ. Σαββόπουλο.
Με το νέο παραγωγικό μοντέλο να είναι το ζητούμενο για την Ελλάδα, ο κ.Φάμελλος σημείωσε ότι «το περιβάλλον αποτελεί ταυτότητα για την Ελλάδα σε όλους τους τομείς, του τουρισμού συμπεριλαμβανόμενου. Προφανώς είναι βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής, είναι όμως και μία παραγωγική δύναμη που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο χρειάζεται».

«Το περιβάλλον δεν αναστέλλει την ανάπτυξη, αντίθετα μπορεί να την τροφοδοτήσει, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ακόμη και αν στηριχθούμε στις απλές λογικές της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Η “κυκλική οικονομία” είναι ένας τομέας που δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα … πληρώνουμε πρόστιμο για τις χωματερές ενώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν στα απορρίμματα», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.
«Είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς το περιβάλλον μπορεί να γίνει οικονομία και εργασία … στον οικοτουρισμό, στους φορείς προστασίας περιβάλλοντος, στα ποιοτικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα υπάρχουν σαφέστατες ευκαιρίες το περιβάλλον να γίνει ανάπτυξη, εργασία, αλλά και ποιότητα ζωής και υγεία για τους Έλληνες», προσέθεσε.
«Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, είτε στο κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, πώς το περιβάλλον θα τροφοδοτήσει τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, είτε στο κομμάτι της αδειοδότησης, ώστε το περιβάλλον να αδειοδοτεί γρήγορα και να ελέγχει με πιστότητα, σοβαρότητα και ισοτιμία τις δραστηριότητες και να μην υπάρχουν παραθυράκια», σημείωσε ο κ.Φάμελλος.
«Το περιβαλλοντικό έγκλημα και η περιβαλλοντική ζημία στην μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών, πάνω από 80%, συνδέονται με το οικονομικό έγκλημα και την παραοικονομία … άρα η περιβαλλοντική διαχείριση και οι κανόνες αποκαθιστούν και τους κανόνες της ισονομίας στην οικονομία και τον ανταγωνισμό», κατέληξε.
Πηγή: http://www.stokokkino.gr
Print Friendly, PDF & Email