Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε καθυστερήσεις και υπεκφυγές στη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από πλευράς των Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, που έχουν στόχο την κάλυψη μείζονων παραβάσεων στη διαφάνεια, στους θεσμικούς κανόνες και σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος στη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Μέσα σε διάστημα ενός έτους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε καταθέσει τέσσερις (4) Ερωτήσεις στη Βουλή, εκ των οποίων μία Επίκαιρη, στις οποίες έχουν αποκαλυφθεί τα εξής προβλήματα και παραβάσεις :

-νομιμότητας συγκρότησης του ΔΣ του Φορέα αλλά και των αποφάσεων που αυτό λαμβάνει μέχρι και σήμερα, καθώς η αρμόδια Επιτροπή (του αρ. 152) τις θέτει υπό αμφισβήτηση.

-αναιτιολόγητων προσαυξήσεων σε έργα

-εκτιμήσεων έργων εκατομμυρίων ευρώ δίχως να έχουν προηγηθεί οι Τεχνικές Μελέτες αυτών

-κατά συρροή απευθείας αναθέσεων έργων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε συγκεκριμένο ανάδοχο, δίχως δημοσιότητα, προκηρύξεις και διαφάνεια και με σαθρές δικαιολογίες.

-αυθαίρετων και ατεκμηρίωτων επιλογών για δημιουργία μονάδας παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου και προώθησης της καύσης. σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

-σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ύψους 100.000 ευρώ και απόφασης του ΦΟΔΣΑ για πρόσθετη αμοιβή που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ οι Υπηρεσίες των Δήμων είχαν εκπονήσει επαρκώς όλες τις μελέτες και διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό

Πολλά από τα αποκαλυφθέντα στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο αλλά και καταγγελίες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στα Όργανα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, θέτουν σοβαρά προβλήματα παραβίασης των κανόνων θεσμικού πλαισίου, διαφάνειας και αναλογικότητας αλλά και χρηστής διαχείρισης και σπατάλης δημόσιων πόρων και των χρημάτων των πολιτών.

Για όλα τα παραπάνω ελάχιστες απαντήσεις έχουν δοθεί. Το ΥΠΕΝ, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, κατέφυγε σε υπεκφυγές και γενικολογίες και στην προ δύο μηνών τελευταία ερώτησή μας επικαλείται ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Την ίδια ακριβώς απάντηση λάβαμε και από το Υπ. Εσωτερικών, που μας παραπέμπει σε αναμενόμενες απαντήσεις των εποπτευόμενων από το ίδιο, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Ιονίου, της οικείας Περιφέρειας και του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, δηλαδή των φορέων που εμπλέκονται στις παραβιάσεις.

Το γεγονός ότι το ΥΠΕΣ και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός κ. Πέτσας δε γνωρίζουν την αρμοδιότητα τους για τον έλεγχο νομιμότητας των ΦΟΔΣΑ, φανερώνει την υποκρισία αλλά και την κάλυψη που παρέχει στις παραβάσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τους συνιστούμε να μελετήσουν καλύτερα το αρ. 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει σήμερα, και το αρ. 240 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

Υπενθυμίζουμε στους Υπουργούς της κυβέρνησης των τάχατες «αρίστων» ότι, σύμφωνα με το αρ. 16 του Κανονισμού της Βουλής, οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς εντός 25 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της Ερώτησης. Κρίνεται απαράδεκτο να μην έχουν δώσει ακόμα απάντηση οι προαναφερόμενοι φορείς και Υπηρεσίες του ΥΠΕΣ. Το χρονοδιάγραμμα της απάντησης είναι δεσμευτικό.

Η κάλυψη των αρμόδιων Υπουργείων δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των σκανδάλων στη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων που προχωρά σε παράτυπες αποφάσεις για αναθέσεις έργων, δημιουργώντας τετελεσμένα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Το θέμα πλέον οφείλει να ερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και να πάψει η συγκάλυψη σε γαλάζια σκάνδαλα!

Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Print Friendly, PDF & Email