Η διοίκηση της πρώην κατά πλειοψηφία δημόσιας ΔΕΗ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό σοκ που δημιούργησε η τραγωδία στα Τέμπη, ολοκληρώνει χωρίς διαφάνεια μία αμφίβολης σκοπιμότητας, αλλά ιδιαίτερα υψηλού κόστους, εξαγορά του χαρτοφυλακίου της Enel Ρουμανίας από τη ΔΕΗ, επιλέγοντας μάλιστα να μην ενημερώσει τη Βουλή!

Ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή, ενόψει εκλογών και χωρίς κοινωνική νομιμοποίηση, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την Enel για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της στη Ρουμανία έναντι τιμήματος 1,26 δισ. ευρώ! Διαβάζουμε δε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και μηχανισμό αναπροσαρμογών(!!!) του τιμήματος, πιθανή επιπρόσθετη πληρωμή, με βάση μια μελλοντική αύξηση της αξίας των δραστηριοτήτων της εμπορίας(!!!).

Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γ.Στάσσης, πριν τοποθετηθεί επικεφαλής της ΔΕΗ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την περίοδο 2016-2019 κατείχε τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στη Εnel Romania SrL, την οποία και τώρα αποφασίζει να εξαγοράσει, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και εγείρει ζήτημα δεοντολογίας.

Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα,  ο Όμιλος Enel Ρουμανίας το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικές ζημίες ύψους 51 εκατ. ευρώ στον τομέα των δικτύων και υποδομών και επιπρόσθετες ζημίες 115 εκατ. ευρώ από τη λιανική. Ο Όμιλος αναγκάστηκε επιπλέον να ζητήσει δάνειο ύψους  375 εκατ. ευρώ από τη μητρική της στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2022.

Η ταχεία και χωρίς διαφάνεια εξαγορά υψηλού και αμφιβόλου κόστους και ενδεχόμενου ρίσκου για τη ΔΕΗ, δημιουργεί ερωτήματα αν η διοίκηση της ΔΕΗ λειτουργεί προς όφελος του Ομίλου Enel ή της ΔΕΗ. Τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας για πιθανή ζημία της ΔΕΗ από αυτή την εξαγορά εντείνει περαιτέρω και η άρνηση της κυβέρνησης να συζητηθούν όλα αυτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως είχαμε ζητήσει με σχετικό αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις 18.01.2023.

Σημειώνουμε ότι η αδιαφανής και αμφίβολης σκοπιμότητας εξαγορά θα επιβαρύνει τη ΔΕΗ με χρέη, αφού το κεφάλαιο του 1,26 δισ. ευρώ θα προκύψει από σημαντικό τραπεζικό δανεισμό, πέρα από τα υπόλοιπα βάρη που θα προκύψουν στη συνέχεια από τις υποχρεώσεις της ENEL Ρουμανίας.

Απαιτούμε, για όλους τους παραπάνω λόγους, να παγώσει η διαδικασία εξαγοράς και να κληθούν άμεσα η διοίκηση της ΔΕΗ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ώστε να ενημερώσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη σκοπιμότητα και τις λεπτομέρειες της εν λόγω εξαγοράς.

Σωκράτης Φάμελλος, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πέτη Πέρκα, Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Print Friendly, PDF & Email