«Η ενεργειακή κρίση, με τις τιμές ρεκόρ στην ηλεκτρική ενέργεια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε επαρκής σχεδιασμός για την πράσινη μετάβαση και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ο Σ.Φάμελλος στην τοποθέτησή του στο Φόρουμ “Circle the Med”, με θέμα την πράσινη ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο Σ.Φάμελλος σημείωσε ότι η πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης έχει πλέον θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές. Όλες οι χώρες της Μεσογείου βιώνουν τις εντονότατες συνέπειες ακραίων φαινομένων τα τελευταία χρόνια, συνέπειες οι οποίες επιδεινώνονται και με τη σειρά τους αυξάνουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις της περιοχής. Η διασφάλιση του δικαιώματος σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον ως ανθρώπινο δικαίωμα αποτελεί υποχρέωσή μας, ιδίως για τις επόμενες γενιές αλλά και για σήμερα, όπου ήδη βλέπουμε ορατές και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής στις χώρες μας. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε όμως ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα αφορά μόνο κάποιες λίγες «πράσινες» επενδύσεις και λίγες μεγάλες εταιρείες, αλλά ότι θα είναι κοινωνικά δίκαιη, ότι θα γίνει για την κοινωνία και μαζί με την κοινωνία και ότι τα οφέλη της θα διαμοιραστούν με δίκαιο τρόπο.

Αυτό ωστόσο που βλέπουμε σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση πολιτικών και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, με διαφορετικές προτεραιότητες και αναγνώσεις των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ιδιαίτερα του συνθήματος «να μην μείνει κανένας πίσω» και του στόχου για καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους. Σήμερα η Ευρωπαϊκή πολιτική κινείται σε αντίθεση με αυτό το στόχο ή τουλάχιστον επιδεικνύει προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού για την επίτευξή του. Αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας υπήρξε τουλάχιστον ανεπαρκής, και η όποια αντίδραση έρχεται με σημαντική καθυστέρηση. «Οφείλουμε να στηρίξουμε άμεσα με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία την πράσινη μετάβαση όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και να καταστήσουμε την ενεργειακή δημοκρατία κυρίαρχη».

Ο Σ.Φάμελλος αναφέρθηκε επίσης στην κυκλική οικονομία, ως βασικό μέσο επίτευξης των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης, υπενθυμίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που απέκτησε Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία. «Η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία δεν ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αυστηρά τεχνοκρατικής «από πάνω προς τα κάτω». Αντίθετα επιδιώξαμε να τη συνδιαμορφώσουμε μαζί με όλους τους φορείς και την κοινωνία με ανοικτές και εκτεταμένες διαδικασίες διαβούλευσης. Το Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο και θα έπρεπε να είχε διατηρηθεί μέχρι σήμερα, είχε επίσης ως στόχο την προτεραιοποίηση δράσεων και τη διάχυση καλών πρακτικών. Θα μπορούσε να επιδιωχθεί ανάλογη πρωτοβουλία και σε Μεσογειακό επίπεδο, αρκεί να μην αναλωθεί στην γνωστή συρραφή γενικόλογων προτεραιοτήτων και δράσεων που είτε δεν υλοποιούνται είτε ξεχνιούνται όταν οι κυβερνήσεις αλλάζουν για να επανέλθουν με άλλη ή παραπλήσια διατύπωση, μόνο για να αποκομίσει το κυβερνητικό κόμμα εντυπώσεις», επεσήμανε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Print Friendly, PDF & Email