“Δεν αμφισβητεί κανείς το τεράστιο πρόβλημα των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων. Η λύση του όμως δεν βρίσκεται σε επικοινωνιακές καμπάνιες για πολιτικά οφέλη αλλά σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις σε τρεις τομείς: στην παραγωγή προϊόντων, στην ιδιωτική κατανάλωση και στη διαχείριση των απορριμμάτων”, σημείωσε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σ.Φάμελλος, στο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου “Plastics: Circular Economy Solutions to Combat Marine Litter”, που διοργάνωσε, εχθές, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Waste Free Οceans. “Χρειαζόμαστε μετασχηματισμό των αλυσίδων αξίας, αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών, αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων, προκειμένου να είναι δυνατή τόσο η πρόληψη, όσο και η εφαρμογή της κυκλικότητας”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σ.Φάμελλος αναφέρθηκε συνοπτικά σε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2015-2019:

  • στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους παραγωγικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία
  • στη δόμηση νομοθεσίας για την ανακύκλωση, και τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με εισαγωγική κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού για τις χρηματικές εισφορές
  • στην έγκαιρη στόχευση για διαλογή σε έξι ρεύματα διαλογής στην πηγή (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, βιοαπόβλητα)
  • στον Εθνικό Σχεδιασμό του 2015, με προωθημένους στόχους για την ανακύκλωση
  • στη χρηματοδότηση δημοτικών έργων επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων με μονάδες κυκλικής οικονομίας
  • στην εισαγωγή πυραμιδικής τιμολογιακής πολιτικής, από τους Φορείς Διαχείρισης προς την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να επιβραβεύονται η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση, με κίνητρα χαμηλότερων τελών για τους ΟΤΑ και εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετάω»,
  • στο κλείσιμο των χωματερών και την απομείωση των προστίμων για τις παράνομες χωματερές κατά 82%

Οι αλλαγές αυτές ήταν σε φάση υλοποίησης, ωστόσο ανατράπηκαν με τις διατάξεις του αντιπεριβαλλοντικού νόμου του κ. Χατζηδάκη και το νέο Εθνικό Σχεδιασμό του 2020, ο οποίος ως βασική του κατεύθυνση έχει την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων και όχι την πρόληψη και τη διαλογή στην πηγή.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της Οδηγίας για τα Πλαστικά μιας Χρήσης, η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία σύντομα, ο Σ.Φάμελλος τόνισε ότι η εφαρμογή της οδηγίας δεν εξαντλείται σε γενικά μηνύματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης, αλλά αφορά σε ένα αποτελεσματικό και σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων που θα προωθήσουν τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού, με ορθό ορισμό των επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση στην αγορά, με προώθηση της διαλογής στην πηγή προκειμένου η βιομηχανία να διαθέτει την απαραίτητη πρώτη ύλη για να συμπεριλάβει ανακυκλωμένο πλαστικό στα προϊόντα της. Στην κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσουν στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων όπως είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που καθυστερεί, η σύνδεση του οικολογικού σχεδιασμού με την τιμή και τα τέλη των προϊόντων αλλά ακόμα και η απογραφή των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των παραγόμενων αποβλήτων στην Ελλάδα και των αποβλήτων συσκευασίας. “Τελικός μας στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη ελληνικής βιομηχανίας ανακύκλωσης και η αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού στα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά”.

“Αυτά τα επιχειρησιακά βήματα οφείλουμε να κατανοήσουμε και να υλοποιήσουμε προκειμένου να είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του κλάδου. Όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι χρειάζονται καθαρούς κανόνες προκειμένου να επενδύσουν  στον απαραίτητο μετασχηματισμό. Το ίδιο και η επιχειρηματικότητα αλλά και οι καταναλωτές”, επεσήμανε ο Σ. Φάμελλος, κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Print Friendly, PDF & Email